อ่านหนังสือวันละหน้าปี 2020 : เทวดาทูลคำถามพระพุทธเจ้า


วันหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ เชตวัน
ของอนาถบิณฑกะเศรษฐี เมืองสาวัตถี

เทวดาได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์
โดยแปลงกายเป็นพราหมณ์
ที่มีใบหน้าสว่างสไว สวมชุดสีขาวราวหิมะ

เทวดาทูลถามปัญหาต่อพระพุทธเจ้าว่า

“อะไรคือดาบที่คมที่สุด
อะไรคือยาพิษที่ร้ายแรงที่สุด
อะไรคือไฟที่ร้ายที่สุด
อะไรคือคืนที่มืดที่สุด”

พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า :

“วาจาที่กล่าวด้วยความโกรธ
คือดาบที่คมที่สุด
ความโลภคือยาพิษที่ร้ายแรงที่สุด
ความปรารถนาคือไฟที่ร้ายที่สุด
ความหลงผิดคือคืนที่มืดที่สุด”

เทวดาทูลถามว่า

“ใครคือผู้ที่ได้มากที่สุด
ใครคือผู้ที่เสียมากที่สุด
อะไรเป็นเกราะที่แข็งกร่งที่สุด
อะไรคืออาวุธที่ดีที่สุด”

พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า

“คนที่ให้คือคนที่ได้มากที่สุด
คนที่เอาแต่ได้โดยไม่ตอบแทน
คือคนที่เสียมากที่สุด
ความอดทนคือเกราะที่แข็งแกร่งที่สุด
ปัญญาคืออาวุธที่ดีที่สุด

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020 :โกรธ

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020
10นาทีชีวิตเปลี่ยน

โกรธ

กรรมที่ทำแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้
ก็ไม่ควรทำเพิ่ม
พยายามรักษาอารมณ์ให้เป็นปรกติ
สอบสวนตัวตนที่เป็นทุกข์
ว่า…เราสาดอารมณ์ใส่คนรอบข้าง
เพื่อระบายความทุกข์ออกมาแบบน้ัน
เราไม่ควรทำ

เหวี่ยงที่ไม่ได้อย่างใจ
มีปัญหาที่ทำงาน
งานเก่ายังไม่หมด
งานใหม่มาเพิ่ม ส่งงานผิดพลาดล่าช้า
ขั้นไม่เลื่อน เงินเดือนไม่ขึ้น
เริ่มอ่อนแอ มีความอิจฉา

อิจฉาความอยู่ดีมีสุขของคนรอบตัว

ทำให้เกิดความเหน็ดเหนื่อย
พาลเกิดเป็นความเห็นแก่ตัว
แบบไม่มีสาเหตุ

ดูต้นเหตุของอารมณ์นี้

จบการศึกษาแบบลอกเพื่อน
ใช้เงินพ่อแม่เรียนแบบไม่อั้น
มีอคติกับครูบาอาจารย์

แรงกรรมเหวี่ยงอารมณ์ให้โกรธ
ย่อยออกมาเป็นทิฐิมานะ
ถือตัวถือตนยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อย

ไม่มีใครทำอะไรให้เดือดร้อนเลย
คิดเองจบเอง ไม่สมหวังอับอาย
พื้นฐานของความโกรธมาจากกรรม
ไม่ได้อย่างใจนิสัยซับแต่ความโกรธ
นานไปกลายเป็นคนไร้เหตุผล

กรรมอยู่ในตัวตนไม่ใช่ความบังเอิญ
ลอกเพื่อนเรียน ทำให้ด้อยความสามารถ
ขั้นไม่เลื่อนเงินเดือนไม่ขึ้นจากการใช้เงิน
พ่อแม่เรียนแบบไม่เห็นใจอยากใช้อะไร
ก็ใช้ ทำให้ชักหน้าไม่ถึงหลัง

การอคติกับครูบาอาจารย์ไม่ชอบเป็นการส่วนตัว ทำให้วางเฉยในการเรียนรู้จากอาจารย์ พอมาทำงานก็ไม่มีใครยอมรับ
ทำอย่างไรก็ไม่เคลีย

ต้องฝึกสติ..
เรียนรู้เพื่อให้สติมีกำลังอยู่เหนืออารมณ์
ทำได้เมื่อไหร่ กรรมก็จะเบาบาง
โกรธก็รู้ทัน ไม่โกรธตอบ
………………………..
ให้ไม่ขาด

คนอยากทำบุญซื้อหม้อสำหรับต้มแกงมาถวายที่วัด
ทุกครั้งที่มาวัดก็จะเดินมาถามทุกครั้งว่า
ได้ใช้หม้อของเขาบ้างมั้ย
เราตอบไปว่าใช้ค่ะ แต่ไม่ได้ใช้ทุกวัน

อ้าวทำไมไม่ใช้ทุกวัน ต้องใช้ให้ผมทุกวัน

เขาเดินตามหาหม้อเบอร์ห้าสิบของเขา
สักพักเสียงเอะอะดังขึ้น ได้ความว่า
ไม่รู้ใคร ขี้ใส่หม้อของเขา
เขาเอาไปล้างหลายรอบ แล้วยกมาส่งให้

มองหม้อใบนี้ด้วยความรู้สึกเป็นทุกข์
จะทำไงดี..ก็เลยเอาไปใส่น้ำเพื่อ
ล้างถ้วยชาม เห็นทุกครั้งก็เป็นทุกข์

วันหนึ่งใช้หม้อใบนี้ต้มผักกาศดองกับกระดูกหมูครั้งแรกที่หม้อได้ใช้ทำอาหาร

หากเรายึดติดว่าหม้อสกปรกที่ใส่ขี้
ตัวเราคงสกปรกกว่ามากมายนัก
ที่มองหม้อว่าสกปรก หม้อล้างไปหลายครั้ง
แต่ใจยังล้างไม่ออก

เวลาหล่อองค์พระปฎิมา คนที่มีความศรัทธาถวายทุกอย่าง กระโถน จะปิ้งที่ปิดอวัยวะเด็กหญิง เข็มขัด และอะไรๆอีกมากมาย หลอมรวมกันเป็นพระพุทธรูป
เรายังต้องกราบ

สอบสวนตนเองทุกวัน ผ่านบ้างพลาดบ้าง
แต่ก็ค่อยๆถอนอัตตาตัวตนด้วยเรื่อง
ให้ไม่ขาด ถวายไม่ขาด ของคนอื่น ทำให้
มองทุกอย่างอย่างเข้าใจ กฎของไตรลักษณ์

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ยึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่
จะไม่เห็นกฎข้อนี้
ทำให้ใจข้องอยู่กับความไม่งามไม่เหมาะสม
ละเอียดอ่อนมากพระธรรมของพระศาสดา

เรื่องนี้สอนอะไร สอนว่าเขาให้ไม่ขาดก็เรื่องของเขา
กำลังใจของคนไม่เท่ากัน หากเราเอาเรื่องที่เขาให้ไม่ขาด
มาคิด เท่ากับเรารับเรื่องของเขามาเป็นภาระทางใจ
ที่เราเห็นแล้วเป็นทุกข์ นี่ละเราพลาดรับเข้ามาแล้ว

สิ่งใดสกปรกสิ่งนั้นควรชำระให้สะอาดได้
ไม่มีสิ่งใดสกปรกเท่าจิตใจของมนุษย์เช่นเรา
เท่าที่สอบสวนตน
จิตของเรามักดิ่งลงสู่ความเห็นผิดเสมอ

ข้อสอบที่หลายครั้งเคยจิตตกสอบไม่ผ่าน
….ให้ไม่ขาด…..

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020 : คิดแทน

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020

10นาทีชีวิตเปลี่ยน

คิดแทน

ขณะนี้เกิดโรคระบาดไปทั่วโลก ประเทศต่างๆพากันปิดประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดการแผ่เชื้อ เพราะเป็นโรคที่ร้ายแรงมาก
มีข่าวว่า มีคนตายทุกวัน

ทำให้เห็นเรื่องราวต่างๆบนความโลภความเห็นแก่ตัว ของแต่ละคนได้อย่างชัดเจน

แต่เราก็ควรทำใจให้เป็นกลาง อย่าไปด่าว่าใครให้เกิดเวรกรรมตามมาที่เราอีก

ดูทุกเรื่องราวด้วยสติ รักษาสุขภาพ
สวดมนตก่อนนอนทุกวัน ใช้เสียงให้เป็นบุญดีกว่า ไปนินทาว่าร้ายใคร

ต้องอยู่กับคนทุจริต จงมีอุเบกขาอย่าคิดแทนว่าเขาจะได้รับกรรมอะไร มันยากที่จะคิดแบบนี้ แต่ก็ต้องฝึกสติให้รู้เท่าความคิดเราไม่งั้น อีกไม่นานเราก็ทุจริตเหมือนเขาทุกอย่าง

คำสอนในพระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อผลของการกระทำสามทาง กาย วาจาใจ
หากเราเข้าใจในการใช้ชีวิต เราก็จะไม่สร้างกรรมใหม่ ไม่ต้องทนทุกข์

ต้องอยู่กับแม่ที่ป่วยนานมาก ต้องเช็ดขี้เช็ด
เยี่ยว ความโกรธทำให้เราคับแค้น
ทำไมถึงไม่ตายเสียที
คิดแทนแบบเข้าข้างตนเองว่าเขาทรมาน
ยมบาลมารับแม่ไปเสียทีเถอะ

วิถีสุดท้ายของคนใกล้ตายทำกรรมอะไรไว้
จะทำให้เขาแสดงอาการเช่นนั้น
เช่นร้องจนกว่าจะตายน่าเวทนา
เราเป็นคนดูแล เรารู้แต่ว่าตายๆไปเถอะ
อย่าร้องอีกเลย

หรือเราอาจทุบตีด้วยความโกรธที่ไม่ตาย
แล้วยังร้องให้ปวดใจอีก

ความเมตตาความรักต่อแม่ผู้ให้ชีวิต
แห้งสนิท ไม่มีเยื่อใย มีแต่ความเบื่อหน่าย
คิดในใจทุกวันเมื่อไหร่แม่จะตายเสียที
เหมือนเราใจดำเหลือเกิน

ในที่สุดวันสุดท้ายของแม่ก็มาถึง
ตายสมใจเราเสียทีจะได้ไม่เป็นภาระอีก

ตั้งแต่แม่ตายคนเป็นลูกต้องทุกข์ทรมานแสนสาหัส
ตายทั้งเป็น เจ็บปวดทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ
ลูกเราจะเป็นอสูรกาย
สูบเสพทุกอย่าง บ้านแตกสาแหรกขาด
ทำอะไรก็ล้มเหลว

ใครกำลังทุกข์เรื่องคล้ายกันแบบนี้

กรรมมีทางออกต้องรักษาศีลบวชชีอย่างน้อย3ปี อุทิศให้แม่ที่เรามีกรรมต่อท่าน
วิปีสสนากัมมัฎฐานตามแนวสติปัฎฐานสี่เท่านั้นที่จะลบล้างกรรมนี้ได้ วันนี้เขียนเป็นธรรมทานขอให้ธรรมทาน
นี้ส่งผลให้จิตใจเบิกบานพ้นทุกข์ด้วยเทอญ


อย่าเพิ่งเบื่อแม่ชีนะคะ
ธรรมทานทั้งหลายคือเรื่องจริงทุกเรื่อง
ปรับวิธีคิด วิธีพูดไม่ให้เกิดกรรมกันดีกว่า
—อย่าคิดแทน—

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020 : สะบัด ปัด โวยวาย

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020
10นาทีชีวิตเปลียน

สะบัด ปัด โวยวาย

อาการรำคาญพ่อแม่หรือรำคาญปู่ย่าตายายที่เลี้ยงเรามา หรืออับอายที่พ่อแม่ไม่มี
เหมือนคนอื่น เห็นทีไรเราก็อารมณ์เสียทุกครั้ง พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็น้ำตาตกใน

เวลาเรามีลูก ลูกเราจะดื้อสุดฤทธิ์ จะลงไปดิ้นกับพื้น ทำร้ายตัวเอง ร้องไม่เงียบ เราก็จะโกรธและอาย ที่ลูกเป็นแบบนี้ กรรมเริ่มเปิดฉาก เราจะตีลูกไม่ยั้ง ตี ตี และตี

ลูกจะซึบซับสิ่งที่ได้รับจากการถูกตี ด้วยความเกลียดชังเรา เหมือนที่เราคิดรำคาญพ่อแม่ทุกอย่าง และกรรมจะทวีคูณขึ้นเมื่อลูกโกรธที่ถูกตี ลูกอาจต่อสู้เราแบบรุนแรง

หากมีเรื่องแบบนี้ในครอบครัว จงลุกขึ้นมา

สมาทานศีลห้า สวดมนต์ถวายพระพรนั่งสมาธิแผ่เมตตาที่เคยทำไว้กับพ่อแม่ ทำทุกวัน ลูกเราจะค่อยๆเปลี่ยน แต่ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราต้องไม่โกรธตอบ

สวดมนต์แค่วันละ10นาทีเท่านั้น
น้อมใจระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
สวดด้วยใจที่ศรัทธา
ลงมือทำเมื่อไหร่เราจะรู้ว่า

คุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้จริง

โกรธพ่อมีเมียน้อย

เราเข้าข้างแม่ ตามไปด่าพ่อ ทุบตีพ่อ
ทุบตีเมียน้อยพ่อ ทำลายข้าวของ
ด่าพ่อ ไม่รับผิดชอบครอบครัว
ด่าเมียน้อยพ่อ หน้าด้านไม่มียางอาย

เวลาผ่านไป ผ่านไป พ่อไม่กลับบ้าน
แม่ตรอมใจ ยิ่งโกรธด่าแม่อีก
แม่ทำใจได้แล้ว!!! โศรกเศร้านานแล้วนะ!!!
หนูทนไม่ไหวนะ…

การเป็นคนเก่งทำมาหากินตัวเป็นเกลียว
เลี้ยงแม่ เลี้ยงพี่เลี้ยงน้อง เลี้ยงทุกคน
ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยและคิดว่า
ไม่มีเราจะกินอะไรกัน ทำให้เราด่า
บ่นทุกคนที่เจอหน้า แบบขาดสติ

ไม่นานมีคนมาชอบพอเพราะความขยัน
ได้เสียกันแบบไม้ต้องบอกใคร
แสนรักแสนสุขใจในความรักครั้งแรก
มีเงินเท่าไหร่ทุ่มเทเพื่อคนรัก

ซื้อรถซื้อบ้านด้วยเงินของเรา
ด้วยความรักที่มีใส่ชื่อคนรักเป็นเจ้าของ
เพื่อความมั่นใจที่จะได้รักตอบจากคนรัก
ยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งรักและหลงไหล

เขาพูดอะไรเชื่อเขาทุกคำ ไว้เนื้อเชื่อใจ
เวลาผ่านไป………………………………….
กองเงินไว้เงินก็หาย เก็บทองไว้ทองก็สูญ
เกิดการทะเลาะกันใหญ่โต คนรักไล่เรา
น่าใจหายบ้านของเรา…..
เงินของเรารถของเรา…….

เขาต้องนอกใจเราแน่ๆ…แอบตามดูจนเจอ
กระโดดใส่ผู้หญิงเพื่อทำร้ายให้สาสม
คนรักเราเข้ามาจับเราไว้แน่น
ผู้หญิงคนนั้นทุบตีเราไม่ยั้ง

เขาด่าเราว่า อีหน้าด้านนี่ผัวกู
กูปล่อยให้มึงอยู่ด้วยกันมาตั้งนาน
มึงสำนึกไว้..บ้านช่องรถลาของผัวกูทั้งนั้น
อีเมียน้อย อีหน้าด้าน

เหมือนฟ้าถล่ม สติขาดลอย
ไม่มีแก่ใจทำมาหากินเวรกรรมชาติปางไหน
ถึงได้พบคนหน้าเนื้อใจเสือแบบนี้
เอาเงินทองเราไปเลี้ยงเมียหลวง

กรรมที่ทำร้ายพ่อ ด่าว่าแม่ส่งผล
กินไม่ได้นอนไม่ลง เสียศักดิ์ศรี
เลี้ยงดูญาติพี่น้องก็กร่นด่ากว่าจะให้สัก100

ต้องไปเป็นเมียน้อย เงินที่หามาได้
ต้องไปเลี้ยงเมียหลวงและลูกของเขา
จิตใจตกต่ำ จะเก็บของมาอยู่บ้าน
ก็สายเกินแก้ ถอยหลังไม่ได้

ต้องอยู่ด้วยกันต่อไป

กรรมชำแรกให้เห็นวิธีการของกรรม
ทุบตีพ่อด่าพ่อ ทำลายข้าวของ ของพ่อ

กรรมทำให้เราไว้เนื้อเชื่อใจ
ยกทรัพย์สินให้เขาทุกอย่าง

กรรมดีที่ดูแลแม่ญาติพี่น้อง
ทำให้ไม่ขัดสนเงินทอง หาเงินง่าย
แต่กรรมที่ด่าว่าแม่ไว้ครั้งเดียว
ไม่เคยสุขใจเลยสักวัน

อกไหม้ไส้ขมเป็นอย่างนี้เอง
ที่แม่โศรกเศร้าเป็นอย่างนี้เอง
ความรัก ความยึดมั่น ถือมั่น
เป็นทุกข์สุดบรรยาย

เรื่องของคนที่เข้าข้างแม่เรื่องของพ่อ
เป็นแบบนี้ ถ้ามีสติ ก็ไม่เกิดเรื่องแบบนี้
ที่เขียนเรื่องนี้เพราะอยากให้รู้ว่า

พระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อผลของกรรม
ทำอย่างไรรับอย่างนั้น ไม่ใช่นิยายแต่เป็นเรื่องจริง
เกิดแบบนี้จริง ทนทุกข์จริง

การพูดเป็นกรรมทันทีที่พูดไม่ดี
ความคิดเป็นกรรมทันทีที่คิดไม่ดี
การกระทำก็เป็นกรรมทันทีที่ทำลงไป

ทำกับพ่อแม่กรรมใหญ่ รับกรรมสามเท่า

ทำกับคนอื่นก็กรรมพูดคิดทำอย่างไรได้
อย่างนั้น

ขออนุโมทนาธรรมทาน
…………………………………………………..
วิธีแก้ไข
บวชรักษาศีล8 ช่วงเข้าพรรษาสามเดือน
เจริญสติ สวดมนต์ภาวนา หยุดเรื่องทางโลกไว้สามเดือน มีทางแก้ไขให้ความทุกข์ดับได้ที่ใจ ทุกเรื่องต้องดับที่ใจเท่านั้น
…………………………………………………..
เขียนให้อ่านด้วยความปรารถนาดี
เจ้าของเรื่องต้องการให้ธรรมเป็นทาน
อย่างน้อยอ่านแล้วจะได้ไม่พลาดขาดสติ
ไปล่วงเกินใคร

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020 : ความรักของพระอรหันต์

วันอังคารที่10มีนาคม 2563
อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020

10นาทีชีวิตเปลี่ยน

ความรักของพระอรหันต์

การเลี้ยงดูลูกจากพ่อแม่ที่แสนจะรักและห่วงใย ลูกเกิดเป็นความเคยชิน และบางครั้งเกิดความเบื่อหน่าย ด้วยวัยที่โตขึ้น ลูกที่เคยเป็นเด็กน่ารัก กลายเป็นคนเอาแต่ใจตนเอง ความปรารถนาดีของพ่อแม่ กลายเป็นความไม่ยินดีของลูก

ดื้อกับพ่อแม่

ลูกจะดื้อใส่เราเหมือนกระจกส่องกันเลย
ต่อให้ลูกยังเด็กน้อยก็จะเอาชนะเรา
ทุกการกระทำสะท้อนกลับทุกเรื่องราว
เห็นลูกดื้อคิดไว้เลยนี่ล่ะเรา

ใจเย็นๆมีสติ ค่อยๆพูดอย่าโกรธตอบ
เพราะลูกจะแรงขึ้นเรื่อยๆ
………………….
เกี้ยวกราดตาขวางใส่พ่อแม่….

เรารักใคร..ผิดถูกเราไม่มีสิทธิ์อธิบาย
เราต้องยอมให้เขาด่าว่าและทำร้าย
ทั้งร่างกายและจิตใจ ให้เราโกรธแค่ไหน
หัวแตกฟันหัก เขามาง้อพูดดีด้วยเรา
ก็ให้อภัย

เราจะพบแต่เหตุการณ์แบบนี้ตลอด
เขาจะตาขวางหาเรื่องเรา ทั้งที่ไม่มีเรื่อง
ให้มีเรื่องจนกว่าเขาจะหลับ ตื่นขึ้นมา
ก็ขอโทษ เหมือนเดิม
………….
ไปไหนไม่บอกให้พ่อแม่รอ รอ รอ…

เรารักใคร..ต้องนั่งรอแบบเดียวกันมีเรื่องให้เสียใจมากกว่าเพราะเขาปันใจให้คนอื่น
และบอกเราด้วยว่า รักคนอื่นมากกว่าเรา
…………….
เห็นแก่ตัวกับพ่อแม่..

เรารักใคร..เราจะพบคนที่เห็นแก่ตัวที่สุดมาเป็นคู่ชีวิต ค่าบ้าน ค่ารถ ค่ากิน ค่าอะไร
จิปาถะเขาจะไม่สนใจแม้แต่น้อย และไม่คิดจะช่วยถ้าถามก็ชวนทะเลาะกันทันที
……………..
โกหกทุกเรื่องให้พ่อแม่ทุกข์ใจ..

เรารักใคร..เราจะพบคนที่พูดเก่งเอาใจเก่ง
แต่ขี้เกียจไม่ทำงาน เราต้องเป็นหัวหน้าครอบครัว เขาก็จะอยากได้นั่นนี่ ทั้งๆที่ไม่มีเราก็ต้องหน้าดำหยิบยืมเป็นหนี้เป็นสิน
แล้ววันหนึ่งก็ ทิ้งเราไปแบบไม่ใยดี
………………..
ขโมยเงินพ่อแม่

เรารักใคร..เราต้องทำงานเหมือนทาสไม่มีโอกาสใช้เงินที่เราทำได้มา เขาจะเล่นการพนัน ติดเหล้า ติดยา ติดเพื่อน เงินของเราต้องใช้หนี้ให้เขาทุกครั้งที่เงินเหลือ
………………….
เบื่อคำตักเตือนของพ่อแม่

เรารักใคร..เราต้องอยู่กับคนที่โกรธได้ทุกเวลาไม่มีเหตุผล เขาจะด่าว่าเราให้เสียหาย
ว่าคบชู้ สำส่อน ทั้งที่เราไม่เคยออกไปไหนให้เถียงอย่างไรก็ผิดเสมอ
วันไหนที่เรายิ้มหัวเราะ เขาจะไม่พอใจทำร้ายเราด้วยคำพูดที่หยาบคาย
……………………
สอนแม่อย่าเล่นไพ่

เรารักใคร..เราจะต้องนั่งเป็นเพื่อนเขาเล่นไพ่ ง่วงแค่ไหนก็ไปนอนไม่ได้ถ้าเขาไม่อนุญาติ หากเกิดเล่นเสีย เขาก็จะโทษว่าเราเป็นตัวซวยทำให้เขาเล่นเสียทันที
……….. ……………
สอนพ่อให้รักษาสุขภาพอย่ากินเหล้า

เรารักใคร..เขาติดเหล้างอม ต้องเช็ดอ้วกเช็ดอึ ทุกครั้งที่เขาเมา อยากเลิกเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครก็ได้เพื่อหนีขี้เหล้าคนนี้
หากยังไม่หมดกรรมไม่มีทางเลิกราได้เลย
…………………….
เงินพ่อแม่

เรารักใคร..เขาจะออกไอเดียให้ยืมเงินพ่อแม่มาลงทุน ค้าขายเริ่มก้าวหน้า เขาจะบอกว่าเราต้องมีรถ มีบ้าน มีนั่นมีนี่ สุดท้ายเป็นหนี้บานไปด้วยดอกเบี้ย ทำอย่างไรก็ไม่มีหนทางจะหลุดหนี้ได้เลย

เราใช้หนี้ให้คนอื่นพร้อมดอกเบี้ย แต่เงินของพ่อแม่เราไม่เคยคืน จะหลุดหนี้ได้อย่างไร
………………………….
เงินเดือน

เรารักใคร..ได้เงินเดือนมาอยากทดแทนคุณพ่อแม่ให้พ่อแม่ไม่ขาด ห้ามเอาไปให้น้องห้ามเอาไปให้หลาน เงินที่ให้พ่อแม่เพียงเดือนละไม่กีร้อยบาท มันใหญ่โต
ห้ามใช้ทำนั่นนี่

กรรมบันทึกเรื่องราวไว้ด้วยความเร็วแรงสูง

เรารักใคร..เขาจะได้ข่าวการลงทุนเงินทองมีส่วนแบ่งเป็นรายได้ ร้อยละ60 บาท
เดือนแรก เดือนที่2 เดือนที่3

คนที่มาหลอกหายไปพร้อมเงินที่รวบรวมเก็บไว้จนหมดสิ้น คนรักของเราก็จะบอกกับเราว่า บอกแล้วอย่าให้เขาหมด แถมด่าว่าเราว่าไม่มีสมองกำไรบ้าอะไรจะได้ร้อยละ60บาท ด่าเราทุกวันโดยไม่ให้อภัย
ทั้งที่เขาเป็นคนยุยงให้ลงทุน

ในที่สุดเราก็ถูกทิ้งต้องกลับมาอยู่กับพ่อแม่
แม่ต้องหยิบยื่นเงินทองเล็กๆน้อยๆให้เรา
เหมือนที่เราเคยห้ามไม่ให้เอาเงินของเราให้ใคร อนิจจังไม่เที่ยงหนอ
……………………..
คิดในใจพ่อไม่ยอมแก่ แม่ทำตัวเป็นสาว

เราคิดไว้อย่างไรก็แล้วแต่ กรรมจะรวมตัวมาเช็คบิลที่เรา แบบไม่ผิดตัว

เรารักใคร..ไม่ว่าจะหญิงหรือชายเขาจะเจ้าชู้ไม่เลือกหน้า แต่งตัวแบรนเนม เสื้อผ้าหน้าผมนาฬิกา แพงทั้งตัว เราจะทนอยู่กันจนแก่เฒ่า ตีกันเกือบตายก็ไม่เลิก

แล้วเขาก็จะไม่ยอมแก่ไม่หมดไฟ ใกล้ใครได้ทุกคน เราเริ่มเบื่อลุกขึ้นมาแต่งตัวสวย
ออกเที่ยวเตร่ เขาทำได้เราก็ทำได้

คิดไว้อย่างไรได้อย่างนั้น
……………………
หน้านี้แค่บางส่วนที่รู้สึกชินกับความรักของพ่อแม่ จนไม่รู้สึกว่าเราถูกรัก

เมื่อเรารักใคร เราจึงต้องใช้กรรมแบบตัวต่อตัว คำต่อคำ
ต่างคนต่างมีวิถีของกรรมกำหนดให้สุขให้ทุกข์ตามกระแส มาเร็วหรือมาช้าแต่มาแน่ๆ

มีวิธีเดียวที่จะปลดกรรมได้คือ

รักษาศีลเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐานเท่านั้น

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

…………………………………………………

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020
10นาทีชีวิตเปลี่ยน

น้ำประสานทอง

อาชีพที่ทำมาหากินไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอาชีพช่างทำทองส่งร้านทองใหญ่ๆใน
กรุงเทพ คนมีเงินเท่านั้นถึงจะได้เป็นเจ้าของครอบครอง สร้อยทองคำที่มีค่าตามใจปรารถนา

เจ้าของร้านทองเอาทองส่งให้ช่างทอง
ผู้มีฝีมือถักทอทองรูปพรรณ เป็นเส้นเล็กเส้น
น้อย เพื่อนำไปจำหน่ายแก่ลูกค้าที่ต้องการ

เขาเอาทองคำแท่งมาให้ทำเป็นเส้น คนทำทองจะได้ค่าจ้างเส้นละ25บาทสร้อยคอน้ำหนัก 15.2กรัม หากหนักกว่านี้ก็จะได้ค่าจ้างเพิ่มอีกตามน้ำหนัก

วิธีการทำลวดลายหลอมทองคำเป็นเส้นลวดตัดเพื่อร้อยลวดลายต่างๆ

ช่วงที่จะร้อยสร้อยเข้าเส้นจะต้องใช้น้ำประสานทองเชื่อมทุกข้อของสร้อยแต่ละเส้น
จึงมีส่วนต่างของน้ำประสานทองที่ช่างทองรู้ว่านี้คือช่องทางได้เงินอีกช่องทางหนึ่ง

ช่างทองรู้ว่าสิ่งที่ทำ คือกำไรมหาศาลที่ช่างทองควรจะได้

หรือเอาเนื้อเงิน เนื้อทองแดงหลอมปนลงในทองคำแท่งก็ทำได้ไม่มีใครรู้ น้ำหนักทองงอกออกมาก็เป็นของช่างทอง

น้ำประสานทองคือส่วนของเงินและทองแดงตลอดจนเศษทองที่หลอมเพื่อเชื่อมสร้อยให้ติดกัน เสร็จก็เอาไปส่งร้านทองตามจำนวน

ส่วนน้ำหนักที่งอกจากน้ำประสานทอง
เป็นของช่างทำทองเนาะๆ

ดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรใครๆก็ทำกัน ร่ำรวย
มีเงินมากมายใช้ไม่หมด กรรมเริ่มทำงาน
ให้มีความโลภมากขึ้นอีก เริ่มเล่นหวย
เล่นครั้งละมากๆ

อยากมีบ้านกู้ธนาคารซื้อบ้าน อยากได้เงินอีกก็ใส่น้ำประสานทองอีก ยิ่งทุจริตก็ยิ่งจน
เรื่องราวประเดประดัง ฟ้องร้องล้มละลาย

น้ำประสานทองทำให้โลภแบบนิ่มๆ ได้มาหมดไป แทบจะเป็นบ้าจากคุณนายกลายเป็นบุคคลล้มละลายภายในเวลาไม่นาน

ในความทุกข์ของครอบครัวนี้สื่อให้เห็นเรื่องบางอย่าง ทุกคนทรุดลงทันทีทีเศรษกิจ
ต้มยำกุ้ง เลื่อนลอยทำงานอย่างอื่นไม่ได้
ลูกก็ต้องกิน ต้องเรียน ช่างทองสงสารลูก
มีกำลังใจสู้เพื่อลูกเพื่อครอบครัว

เข้าวัดรักษาศีล บ้านที่เขาจะยึดยืดเวลาเป็น
10-20ปี อยู่บ้านโดยไม่ต้องเช่าไม่มีใครมาไล่จนลูกเรียนจบทุกคน

พ่อแม่ของช่างทองเคยทอดกฐินสร้างโบสถ์ถวายวัด ทอดผ้าป่าสร้างศาลา ส่งผลให้ทุกคนไม่คิดสั้น ไม่ติดคุกติดตะราง

ความโลภที่ทุกคนก้าวไม่พ้น แต่ก็ยังมีคุณของพระรัตนตรัยค้ำคูณให้อยู่รอดปลอดภัยถึงปัจจุบัน

ความจริงแล้วทุกคนทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ ต้องสวดมนต์ภาวนาทำบุญให้อาชีพทุกอาชีพ เราไม่ได้ค้าขายชีวิตใคร แต่อาชีพเลี้ยงชีวิตเรา

เอาไฟพ่นทองคำให้อ่อน เอาแช่น้ำให้เย็นทุกอย่างที่มาเลี้ยงชีพต้องได้มาอย่างบริสุทธิ์ ทำด้วยความซื่อสัตย์ ก็ไม่บาปแต่เพราะเจตนาจึงส่งเป็นบาปทุกข์ระทม

หากมีผู้รู้คอยบอกคอยเตือนว่าทำแล้วเราจะตกต่ำในเวลาอันใกล้ เราคงไม่ทำ
ความโลภทำให้เราเห็นแก่ตัว ไม่ละอายเกรงกลัวต่อบาป
ถึงเวลาเอาคืน ล้มทั้งยืน

ขออนุโมทนากับทองคำบริสุทธิ์เพราะท่านมีค่ามากจึงทำให้มนุษย์ทั้งหลายก้าวไม่พ้นความโลภ ขอความบริสุทธิ์แห่งธรรมในมรรค8 จงอโหสิกรรมให้แก่ช่างทองและครอบครัว จงถึงความหลุดพ้นจากความทุกข์ยากด้วยเทอญ

…สิ่งใดๆก็ไม่มีค่าถ้าใจไม่โลภ…
..ให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง..
………………………………………………………
ผู้คุมเรือนจำ

10นาทีชีวิตเปลี่ยน

ครอบครัวหนึ่งหัวหน้าครอบครัวมีหน้าที่การงานเป็นผู้คุมเรือนจำณ.เรือนจำแห่งหนึ่ง

การดูแลนักโทษต้องใช้ทั้งพระเดช
และพระคุณเพื่อให้เกิดความสงบภายในเรือนจำ

เนื่องด้วยผู้ต้องโทษในเรือนจำส่วนใหญ่
ต้องการความสะดวกสบายในความเป็นอยู่ที่ถูกกักกัน ทุกคนติดสินบนผู้คุมเพื่อได้ในสิ่งที่ต้องการ

ใครรู้เห็นการติดสินบนก็ถูกทำร้ายไม่มีใครกล้าเปิดปาก มีรายได้เพิ่มจากเงินเดือน
ที่ได้รับสินบนพอได้สุขใจ

ผู้คุมเป็นข้าราชการ เบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ เบิกค่าเจ็บป่วยได้ แต่ไม่มากพอที่ผู้คุมจะพอใจกับเงินเดือนแต่ละเดือน

อาจมีนักโทษชั้นดีตีสนิทเพื่อขออิสระภาพก่อนกำหนดที่จะพ้นจากการจองจำ หรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้ผู้คุมไม่ได้คาดคิดว่า
สิ่งที่ทำลงไปนั้นมันคือสิ่งที่ผู้คุมต้องรับผิดชอบ

จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปี เวลาทั้งหมดที่ปล่อยนักโทษด้วยความใจดีของผู้คุมหรืออาจจะได้สินน้ำใจเป็นเหล้ายาบุหรี่

นั่นเป็นเหตุให้ผู้คุมต้องโทษถูกให้ออกจากราชการ ก่อนเกษียน
รับสินบนเอาสิ่งต้องห้ามเข้าเรือนจำ

ถูกไล่ออกจากราชการน่าจะจบ ผู้คุมรู้ดีว่าตนทำอะไรเอาไว้

ลูกๆเรียนจบเริ่มทำงาน กรรมที่ผู้คุมทำไว้ส่งมาที่ลูก ทำงานเป็นข้าราชการทั้งสองคนมีเจ้านายคนไหนก็กดดัน
ต้องดูแลเอาอกเอาใจทุกคนในที่ทำงาน
แต่ไม่ได้ใจใคร

ลูกอีกคนทุ่มเททำงานเต็มกำลังด้วยสุจริตใจ เกิดเรื่องตรวจสอบการก่อสร้างเจ้านายโยนบาปว่าทุจริต

เรื่องราวทั้งหมดไม่ใช่อดีตชาติ เป็นเรื่อง
ของชาตินี้ล้วนๆ

แต่ด้วยปู่ย่าตายายทำบุญใส่บาตรทุกวัน
รักษาศีลอุโบสถ สวดมนต์ภาวนาจึงทำให้ทุกคนมีหน้าที่การงานมีกำลังใจที่จะมีชีวิตอย่างไม่ประมาทอดทนกับชีวิตที่สุขบ้างทุกข์บ้าง วันต่อวัน
………………………………………………
กรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
จะพูด จะคิด หรือกระทำ
จงไตร่ตรองให้นานๆ
ผลดีหรือผลเสียจะตามมา
เราไม่ได้รับคนเดียวลูกหลานมีผลด้วย

ขออนุโมทนากับธรรมทานของผู้คุม
ที่ทำให้เรารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ

กรรมน่ากลัวกว่าโรคระบาดมากมายนัก

อยากตายก็ไม่ตาย อยากนอนก็ไม่ได้นอน
อยากกินก็ไม่มีกิน
ทุกข์ใจทุกข์กายเหมือนลูกระนาด
ตายทั้งเป็น ต้องทนเห็นลูกหลานลำบาก

ขอให้เรือนจำห้องขังกักกันนักโทษทั้งหลายจงอโหสิกรรมให้ลูกหลานผู้คุมพ้นกรรมด้วยเทอญ

เขียนให้อ่านเพื่อให้รู้คำสอน
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในเรื่องอริยสัจสี่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

ความโลภ ความโกรธ ความหลง
บ่อเกิดแห่งตัณหาทั้งหลาย

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

อ่านหนังสือวันละหน้า ปี 2020

..วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563..

..อ่านหนังสือวันละหน้า ปี 2020..

==10 นาทีชีวิตเปลี่ยน==

++ตอน..บวชพระ++

..หนูร้องไห้ทำไม..
..ที่บ้านจะให้ผมไปช่วยทำงานที่บ้านครับ
แม่ชีช่วยผมด้วย ผมกลับไปก็ต้องทะเลาะกับพ่อแม่เหมือนเคย ผมทำอะไรก็โดนด่า ที่บ้านผมเป็นหนี้ธนาคารครับ

..หนูบวชพระได้มั้ยคะ บวชแล้วปฎิบัติธรรมตามแนวสติปัฎฐานสี่ อดทน บวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ บวชอย่างน้อย3ปี อุทิศให้ปู่ย่าตายาย และพ่อแม่พี่น้องทุกคน..

..แม่ชีครับบวชสามปีเลยหรือครับ อื่มมม..ก็ได้ครับผมจะบวช

–เวลาผ่านไป 1 ปี–

คุณแม่ของพระมากราบแม่ชี แล้วพูดว่า
“ตั้งแต่พระลูกชายบวชที่บ้านขายของดีมาก หนี้สินเริ่มเบาบาง แปลกมากค่ะแม่ชี ไม่น่าเชื่อ ทีแรกที่เขาบวชหนูก็ว่า”

“เอาตัวรอดคนเดียวไม่เห็นใจพ่อแม่”

“วันนี้หนูมาอนุโมทนากับพระลูกชายรู้สึกปลื้มใจค่ะ กราบขอบพระคุณแม่ชีมากค่ะ ที่ชี้แนะครอบครัวหนูกลับมารักกันอีกครั้ง”
…………………………………………………

==ขอคำปรึกษา==

แม่ชีครับผมไม่ได้ทำงานหนักอะไรเลย แต่ผมเหนื่อย ไม่มีแรง หลายวันแล้วครับ

พระแผ่เมตตาให้ปู่ย่าตายายให้ท่านอนุโมทนากับพระนะคะ แผ่เมตตาให้ขันธ์ 5 อุทิศให้ปู่ย่าตายาย นั่งกัมมัฎฐานเลยค่ะ

..สักครู่..

..หายแล้วครับ หายเลย..
…………………………………………………

==คำสนทนา==

“พระทราบมั้ย ว่า พระมีบุญกว่าแม่ชีถึง 200 เท่า เพียงท่านสำรวมระวัง ตาหู จมูก ลิ้นกายใจ ดูความเป็นไปของกายและจิต รักษาอารมณ์ของพระรัตนตรัยไว้ ดึงความกังวล ความขุ่นเคือง ความสงสัย ให้สิ้นไปด้วยการอโหสิกรรม”

“จิตของท่านจะเบา และมีกำลังมาก เมื่อจิตมีกำลังปัญญาก็จะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ว่านี่ คือปัญญา”

“เช่น ความเบื่อในการปฎิบัติที่แช่มานานเริ่มหายไป จิดเบิกบานที่จะนั่ง ยืน เดิน นอน มีสติมากขึ้น ความเวทนายังอยู่เหมือนเดิม แต่ปัญญาจะแยกจิตออกจากเวทนาได้”

“จะเจ็บ จะปวดตอนไหนบริเวณไหน ทุกส่วนของร่างกายปัญญาจะรู้เท่าทันทุกเวทนา ในร่างกายด้วยอุเบกขา ไม่เอาจิตไปจับเวทนาเลย แค่รับรู้เท่านั้น”

“ทุกลมหายใจในการเป็นพระสงฆ์ ท่านมีคุณของพระรัตนตรัยเป็นกำลัง เพราะเหตุนี้ แม่ชีถึงขอให้ท่านปฎิบัติธรรมตามแนวสติปัฎฐานสี่”

“การดำเนินชีวิตของท่านเป็นไปเพื่อ นาบุญในพระพุทธศาสนา จึงมีคุณกว่าแม่ชีมากมายหลายร้อยเท่า”

“ท่านไม่ต้องอ่านตำราอะไรหรอกค่ะ ลมหายใจเรานี่ล่ะคือครูใหญ่ ร่างกายเรานี่คือข้อสอบ ยิ่งไปอ่านยิ่งปรุงแต่ง”

“เราหาพระธรรมจากการกำหนดของเรานี่ล่ะ อย่าสนใจเรื่องอื่น สนใจเรื่องของจิตกับกายเราเท่านั้น ถึงแม้จะไม่รู้ว่าได้อะไร แต่ท่านคือหนึ่งในคุณของพระรัตนตรัย ยิ่งใหญ่มากนะคะ”

“เวลาของพระกับแม่ชีมีเท่ากัน แต่เวลาของท่านสำคัญกว่าแม่ชีมาก”

“พ่อแม่ยังต้องกราบลูกที่เป็นพระ ท่านต้องอดทนสำรวมระวัง ให้จิตบริสุทธิ์ กายบริสุทธิ์ วาจาบริสุทธิ์ เทวดาก็ต้องลงมากราบท่าน”

“พระต้องมีสตินะคะ ทุกครั้งที่พระเดินจงกลม ทำสมาธิสวดมนต์ภาวนา พ่อแม่และทุกคนในครอบครัวจะมีความสุขขึ้น”

“ตรงกันข้าม หากพระปล่อยใจให้ฟุ้งไปวันๆ ไม่ทำหน้าที่ของการเป็นพระสงฆ์ พ่อแม่และครอบครัวของพระจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลย”

“ความอดทน ความเพียรจะค่อยๆเผากรรม ที่เราเกิดมาทำให้พ่อแม่ต้องทุกข์ยาก ตั้งแต่เราเกิด พ่อแม่ทำกรรมอะไรไว้ พระทดแทนคุณพ่อแม่ได้ตอนปฎิบัตินี่ล่ะค่ะ”

“ชีวิตทางโลกมีแต่การปรุงแต่ง หามาใช้ไป กินนอน ทำงาน ดิ้นรน อยากได้ไม่จบ เอาชนะ ทะเลาะ ไม่พอใจ ผิดใจ ยึดมั่น มีมานะถือตัวถือตน หึงหวง อาฆาต พยาบาท”

“แทบหาโอกาสทดแทนคุณท่านไม่ได้เลย”

“เกิดมาแบบนี้ เวลาก็เท่ากัน
ปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือสติ ก็แพ้ใจตลอด”

“ความทุกข์มันเกิดจากอารมณ์ ที่ปรุงแต่งให้อยากมีอยากเป็นตลอดเวลา
เหมือนโลกจะแตก เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย”

“แม่ชีขอกราบอนุโมทนากับพระด้วยนะคะ ขอให้แม่ชีมีส่วนในเนื้อนาบุญของท่านด้วยเถิด”
…………………………………………………

บทสนทนาเป็นกำลังใจให้พระสงฆ์รูปหนึ่งตั้งใจปฎิบัติธรรมอย่างเต็มที่

..ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต..

………………………………

..เมื่อมีความเข้าใจ..
..เส้นทางที่เดินไปข้างหน้าก็มีเป้าหมาย..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

อ่านหนังสือวันละหน้า : ตกนรก

วันอาทิตย์ที่8มีนาคม 2563
อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020

10นาทีชีวิตเปลี่ยน
ตกนรก

เราอาจจำไม่ได้ว่าเราทำอะไรไว้
เราอาจพูดล่วงเกินผู้ที่ประพฤติ
ปฎิบัติธรรมด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ด้วยเหตุนี้จึงมีกรรมส่งผลให้เราทำมาหากินไม่เจริญ
มีแต่หนี้สิน ครอบครัวแตกแยก

อย่าล้อเล่นกับกรรม

คนที่ออกบวชรักษาศีลเพื่อทดแทนคุณบิดามารดา
หรือมีเป้าหมายหาทางหลุดพ้นจากกิเลสตัณหา
ท่านจะรู้ว่าท่านทำอะไรเพื่ออะไร
มีพระวินัยเป็นกฎระเบียบ

จ้าบจ้วงแล้วนิสัยเราจะเปลี่ยนไป
เราจะพูดแต่เรื่องปรุงแต่งทั้งวัน
และเฝ้ามองความผิดคนอื่นตลอดเวลา
เพื่อเอาไปพูดต่อ
…..ต่อให้เรื่องที่พูดเป็นเรื่องจริง….
…..เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดเรื่องของใคร….

กรรมจากความคิดและคำพูดรวมถึง
การกระทำ ที่มีผู้ร่วมเสวนามากกว่าสองคนขึ้นไป
ในขณะที่พูดอาจร่ำรวยมีทุกอย่าง
หน้าที่การงานกำลังเจริญสุดขีด

ไม่นานทุกคนจะตกเป็นเหยื่อของกรรมที่
ล่วงเกินเอาไว้ หมดศักดิ์ศรี หมดคนนับถือ
หมดหน้าที่การงาน เหมือนฟ้าผ่าโดยไม่มีฝน

สภาพครอบครัวความเป็นสามีภรรยาเริ่มบาดหมางไม่มีสาเหตุ อาจแยกห้องนอนอย่างไม่ใยดีเงินทองหาได้เท่าไหร่ ก็มีเหตุ
ต้องซ่อมนั่นต้องรื้อนี่ ลูกหลานเจ็บป่วยเสียแต่เงิน

คนมาหยิบยืมแล้วไม่คืน ทะเลาะกันทุกเวลา
หาความสงบไม่ได้

เกิดภาวะ… Lust..เริ่มนอกใจ
มีคนอื่น แล้วก็มีคนอื่น
หยุดความต้องการไม่ได้ อับอายแค่ไหนก็แพ้กรรม
ถึงเวลาก็ดิ้นรนกับใครก็ได้

หลายคนอาจเป็นนักล่าครูบาอาจารย์
ไปทุกที่เพื่อให้ท่านบอกในสิ่งที่ตนเองพอใจ
ให้ท่านเยินยอว่าเป็นนักปฎิบัติที่ก้าวหน้า

หากไม่พบสิ่งที่หวังก็เริ่มสงสัย ทำไมท่านเป็นแบบนั้น
ทำไมท่านพูดแบบนี้ ทำไมท่านยังหาลาภสักการะ
ทำไมท่านทำตัวไม่เหมาะสม

ความสงสัยเหล่านี้จะพังทลายความสำเร็จทุกอย่างของนักล่า ไปที่ไหนก็ไม่มีใครต้อนรับ ยิ่งพูดมากยิ่งสงสัยมาก ยิ่งตกต่ำ

นักปฎิบัติจริงๆแทบจะไม่มีคำพูดอะไรเลย
เพราะความสำรวมระวังในศีล
บ่งบอกความตั้งใจที่จะปิดวาจา มองแค่ระยะ
หนึ่งเมตร ไม่หันไปหันมา เฝ้าดูการเกิดดับ
ของกายกับจิตเท่านั้น

คุณเป็นแค่ตะกั่ว ไม่มีสิทธิ์เป็นทองคำได้เลย
หากคุณล่วงเกินพระรัตนตรัย

ล่วงเกินไปแล้ว กำลังรับกรรมอยู่ต้องทำอย่างไร ?

แค่ยอมรับไม่ปรามาส ไม่สงสัยอีก
สอบสวนตนเองไว้ รับกรรมตามเนื้อกรรม

ไม่นานคุณก็ต้องเข้ามาอาศัยคุณของพระรัตนตรัย
เป็นที่พึ่งในที่สุด วนไป วนไป
กรรมจะส่งมาทำให้มีคนจาบจ้วง
เหมือนที่คุณพูดไว้คิดไว้ทำไว้ ไม่ผิดสักคำ

“ทำไมท่านเป็นแบบนั้น “
“ทำไมท่านพูดแบบนี้ “
“ทำไมท่านยังหาลาภสักการะ”
“ทำไมท่านทำตัวไม่เหมาะสม”

ด่าว่าพระสงฆ์ที่ท่านบำเพ็ญเพียรเพื่อละกิเลส
คนด่ากิเลสตัณหาท่วมใจ

คนรักษาศีลไม่เอาเรื่องแต่กรรมทำงาน
ทำให้เรามีแต่ความอยาก ตัณหาในกาย
ตัณหาในใจจะเล่าให้ใครฟังได้

อย่าแตะต้องล่วงเกินพระรัตนตรัยเด็ดขาด
จะได้ไม่ตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตาย

อ่านแล้วได้ประโยชน์ ขอประโยชน์จากธรรมทานนี้
จงส่งผลให้ผู้ที่กำลังรับกรรม
จงสงบจากความทุกข์ทั้งหลายเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

อ่านหนังสือวันละหน้าปี 2020

..วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563..

..อ่านหนังสือวันละหน้าปี 2020..

==10 นาทีชีวิตเปลี่ยน==

++ลักทรัพย์++

ในชีวิตของทุกคนล้วนผ่านการขโมยมาแล้วเกือบ100% แต่การขโมยที่น่ากลัวที่สุด คือ ทำไปแล้วไม่รู้ว่ากำลังขโมย

หลายคนใช้หน้าที่การงานคอรัปชั่น ทุกอย่างที่ขวางหน้าด้วยความโลภ หาวิธีเพื่อให้ได้มาอย่างไม่อาย เพราะคนที่ทำคิดว่า “กรรมไม่มีจริง”

ปลอมลายเซนต์ ปลอมเอกสาร
ซื้อข้อสอบ ซื้อใบปริญญา โกงตาชั่ง โกงอายุ โกงภาษี ใช้เวลางานทำเรื่องส่วนตัว ค้าขายของหมดอายุ เขียนบิลเกิน เบิกจ่ายไม่ตรงจำนวน เอาของหลวงมาของตนเอง

==ขโมยความสุขคนอื่น==
ใช้หน้าที่ตนเองเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง
ทำให้คนทำงานจริงๆ ถูกขโมยความสามารถและอีกมากมาย

ไม่มีชีวิตใครมีความสุข ที่เคยทำแบบนี้ ความรวยมาเยี่ยมไม่นาน สุดท้ายก็ต้องส่งคืนให้กรรมโดยดี ถึงแม้จะกอดไว้ก็ต้องปล่อย

บนความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต ทำงานหรือค้าขายก็มีทรัพย์กินใช้จนตาย

ตรงกันข้ามกับทุจริตคตโกง ยังไม่ตายก็ไม่มีจะกินจะใช้

ยิ่งมีลูกหลานมาก ยิ่งช้ำใจมาก
ลูกหลานเรียนจบก็ไม่มีงานทำ เป็นภาระครอบครัว ทุกข์กันทั่วหน้า

กรรมไม่ต้องรอชาติหน้า รอรับได้เลย
ทั้งทุกข์และสุข

ปัจจุบันมีโรคระบาดให้หวาดกลัวความตาย เหมือนคนตายทั้งเป็น มีเงินก็รักษาไม่ได้

นี่แหล่ะกรรม ไอแกร๊กเดียวสังคมรังเกลียด

เคยด่าว่า เคยเขียนด่าคนอื่น ทั้งที่ไม่รู้จักกัน นี่เรียกขโมยความสุขคนอื่น เกิดดรามากับชีวิตเค้า สังคมโยนบาป สนุกกันชั่วครู่ ชีวิตเราจะหดหู่นาน นาน นานมาก

เคยจาบจ้วงใครไว้
ก็รับกรรมแบบเรียงตัว
ไม่มีเรื่องใดในโลกนี้เกิดขึ้นจากความบังเอิญเลย..กรรมล้วนๆ..

หาเวลารักษาศีล รักษาสติกันบ้าง
อย่ากลัวความจริง ที่ทุกคนต้องพบต้องเจอ “ความตาย” คือ เรื่องจริง
เวลายังเหลืออยู่ก็เลือกทำสิ่งดีๆให้ตนเองและคนรอบข้าง

..สะสมความดี..เป็นเครื่องประดับ..
..สะสมบาป..มาซื้อเครื่องประดับ==ต่างกัน==

..ตำแหน่งมีวันเสื่อมยศ..
..ทรัพย์มีได้..ก็หมดได้..
..ใหญ่แค่ใหน..วันหนึ่งก็ต้องเล็ก..

..หากเคยทำ หรือกำลังทำเรื่องลักทรัพย์ ..คิดนานๆกรรมทั้งนั้น..

..ข้าวของเงินทอง..ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้..

เรื่องนี้คนเขียนเคยทำมาแล้ว
เคยคิดจะฆ่าตัวตายมาแล้ว คิดทุกวัน

หากคตโกง แล้วรวยถาวร เรื่องกรรมคงไม่มีจริง

==ในปัจจุบันนี้..ทุกคนเป็นนักสื่อข่าวกันแทบทุกคน==

==สื่อเรื่องอะไร..ก็ต้องรับผิดชอบทุกคำ==
==กรรมไม่ยกเว้นใครเลยนะคะ==

หากคุณกำลังใช้หน้าที่การงาน
ทำเพื่อประเทศชาติด้วยความสุจริตใจ
ก็ขอแสดงความยินดีด้วย
คนในประเทศจะจำคุณไม่ลืม
ที่คุณทำประโยชน์ให้ชาติเจริญ

หากคุณกอบโกยทุกอย่างในขณะที่ทำหน้าที่ กรรมจะตามตัวคุณตั้งแต่คุณถูกความโลภครอบงำ

เรื่องของหลายคนที่เคยมาปรึกษา
มาถามว่า อดีตชาติทำอะไรไว้
ตอบหลายท่านไปว่า เรื่องของชาตินี้ทั้งนั้น

พ่อแม่เคยทำไว้ เราเป็นลูกก็ต้องรับกรรมด้วย

เขาว่า เกี่ยวอะไรกับเขา
พ่อแม่ทำ พ่อแม่ก็รับกรรมไปซิ ไม่ยุติธรรม

ก็เลยตอบไปว่า

เงินที่เขาโกงมาเขาก็เลี้ยงคุณจนโต
ส่วนคุณก็ยักยอกเงินของพ่อแม่ ปลอมเอกสาร ปลอมลายเซนต์ ถ่ายเทสมบัติที่เขาโกงมาเหมือนกัน

ต้องมาฟ้องร้องกันระหว่างลูกกับพ่อแม่
ทรัพย์สินที่ได้มาต่อยอดทำกำไรไม่ได้เพราะโกง

==นี่ล่ะค่ะกรรม==

ขออนุโมทนาความทุกข์ของแต่ละคนทำให้ได้ เขียนหนังสือให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันศุกร์ที่6มีนาคม 2563 อ่านหนังสือวันละหน้า ปี2020

วันศุกร์ที่6มีนาคม 2563
อ่านหนังสือวันละหน้า ปี2020

10 นาทีชีวิตเปลี่ยน

การเรียนรู้ในการมีชีวิตพบว่า หากเราอดทนอดกลั้นไม่คิดร้ายต่อบิดามารดาตลอดจนไม่ล่วงเกินคุณของพระรัตนตรัย

ชีวิตของเราก็ไม่ต้องถูกบีบคั้นจากการเลี้ยงชีพ และไม่ต้องทนทุกข์กับสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดในครอบครัวของเรา

เรามาหาคำตอบจากหนังสือเล่มนี้กันนะคะ
เผื่อมีทางออกในการมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเก่า
…………………………………………………………………
ปฎิเสธ

การไม่ยอมรับในความรักความหวังดีของพ่อแม่ ด้วยการเอาชนะเช่นเฉย หรือถกเถียงคำต่อคำ ชอบเล่าเรื่องพ่อแม่เราให้คนอื่นฟัง ข้าวของถ้วยชามกินแล้วไม่ล้าง
ที่หลับที่นอนไม่เก็บ

คุณต้องรับกรรมแบบนี้

เมื่อคุณรักใครเขาจะไม่รักคุณ เขาจะมีนอกมีในคบซ้อน โดยไม่สนใจว่าคุณจะรู้สึกอย่างไร คุณจะชอกช้ำใจตลอดเวลาเพราะ
เงินทองที่หาได้เขาจะจำกัดให้ใช้คอยตรวจสอบว่าคุณเอาเงินไปทำอะไร เงินจะถูกใช้ไปกับดอกเบี้ย เพราะหนี้กรรมกับพ่อแม่

ไม่เพียงเท่านี้คุณต้องทำงานคนเดียวเพื่อเลี้ยงคนในครอบครัวของคนที่คุณรัก คุณต้องคอยหุงหาดูแลคนที่ไม่ใช่พ่อแม่คุณ
ต่อให้คุณอยากจะหายตัวไปจากตรงนี้

คุณก็ไม่สามารถหนีกรรมที่เคยทำกับพ่อแม่ของคุณได้
ต้องเช็ดล้างถ้วยชามที่คนอื่นกินไว้ ต้องเก็บ
ทุกอย่างที่คนรักพาคนมากินในบ้าน

ต้องทนฟังคนรักพูดเรื่องของคุณให้คนอื่นฟังแม้มันไม่ใช่เรื่องจริง คุณต้องหวาดหวั่นกับการถูกทำร้ายร่างกายที่คนรักพร้อมที่จะทุบตีคุณทุกเวลาที่เขาเห็นคุณแสดงความไม่พอใจ หรือโต้เถียง

เมื่อไหร่ที่คุณคิดได้ว่าคุณเคยทำร้ายจิตใจของท่านไว้ ยอมรับกรรมแต่โดยดีไม่โต้ตอบไม่น้อยใจ

สมาทานศีล5สวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน หากมีโอกาสควรไปรักษาศีลแปดเพื่อบรรเทากรรมที่ทำกับพ่อแม่ ไม่นานคุณจะเป็นอิสระ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ชีวิตเราไม่มีเวลาพอที่จะโกรธใคร

ความจริงชีวิตเราไม่มีเวลาพอที่จะโกรธใครได้
หากเราใช้เวลาทำเรื่องดีๆ ..เวลาหายใจเหลือน้อยจริงๆ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่26กุมภาพันธ์ 2563

วันพุธที่26กุมภาพันธ์ 2563

น้อมถวายน้ำดื่มแก่พระนิสิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ณ.โบสถ์กลางน้ำ จำนวน4,800ขวด

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

พระนิสิตจำนวนมากในแต่ละวัน แต่ละปีมีโอกาสถวายน้ำดื่ม
และถวายภัตตาหารในวาระต่างๆตลอดสิบกว่าปีไม่เคยขาด

การทำอะไรซ้ำๆ ไม่ใช่หน้าที่ ไม่มีค่าตอบแทน
ดูแล้วเหมือนแปลก ทำเพื่ออะไร

การเดินทางของน้ำดื่มแต่ละขวด กลั่นกรองจากเครื่องกรองน้ำ
ชั้นเลิศ ตั้งเตรียมเพื่อพระสงฆ์สามเณรและผู้ปฎิบัติ ยกขึ้นรถ
ต้นทางอยู่ที่จังหวัดหัวหิน นำส่งไปตามจังหวัดต่างๆด้วยความตั้งใจที่จะถวายน้ำดื่มที่เราทำกันเองด้วยหัวใจ

ทำไมไม่ซื้อใกล้ๆเพื่อถวาย น้ำเหมือนกัน

ไม่เหมือนกัน
เพราะระยะทางที่ทุกคนมีโอกาสนำไปถวายมีชีวิตเปลี่ยนไป
ทุกคนเริ่มรู้จักการให้ รู้จักการรับผิดชอบ รู้ว่าอะไรสำคัญ
และรู้ว่าสำคัญตอนไหน น้ำคือชีวิต

การทำอะไรซ้ำๆ ไม่ใช่หน้าที่ ไม่มีค่าตอบแทน
ดูแล้วเหมือนแปลก ทำเพื่ออะไร ทำแล้วทุกข์ใจคงไม่ทำ
เกิดมาไม่ขาดทุน จากถวายคนเดียว
ปัจจุบันมีผู้ร่วมบุญทุกวัน เล็กๆน้อยเป็นกองทัพ
มีพระสงฆ์สามเณรและผู้ปฎิบัติธรรม
ดื่มน้ำที่นำไปถวายวันละ2,200รูปคนทุกวัน

เรื่องราวในชีวิตของทุกคนไม่เหมือนกัน
เรามีเวลาเท่ากัน มีชีวิตอย่างไม่ประมาท
ทำสิ่งที่มีให้ดีที่สุด มีน้ำใจให้ผู้อื่นถือว่า
กำลังสร้างทางให้ตนเอง..ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ