อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 42—ไตรลักษณ์—

—ไตรลักษณ์—

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 42

..ด้วยเราไม่เคยพิจารณา..ในกฎธรรมชาติตามความเป็นจริง..จึงทำให้เราฝืนธรรมชาติ..ยึดมั่นไม่ปล่อยวาง..และเกิดเป็นอัตตา..

ทนต่อความเป็นจริงไม่ได้..ไม่ยอมรับ..
ไม่อดทน..ความเพียรอ่อนกำลัง

เมื่อเข้ามาปฎิบัติธรรม..ไม่เกิดปัญญา..
มีความเบื่อหน่ายว่าไม่ได้อะไร..ไม่เห็นได้อะไร..

เพราะอัตตาเข้ายึดครอบครอง..ทุกส่วนของจิต..จึงทำให้ไม่รอบรู้..ในสิ่งที่เข้ามากระทบ..มีความดิ้นรนฟุ้งซ่านไม่พิจารณา..ว่านี่คือ..ไตรลักษณ์..

ไม่เคยเห็นไตรลักษณ์เลย..ตั้งแต่เกิดมา..จิตไม่รู้ตามความเป็นจริง..ความไม่รู้จึงมีส่วนอยู่ในชีวิตประจำวันเป็นอัตตายึดมั่น..มีมานะถือตัวถือตน

..ทำไมต้องเรียนรู้ไตรลักษณ์..

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 41—ไตรลักษณ์—

—ไตรลักษณ์—

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 41

ความไม่เที่ยงของชีวิต..อนิจจัง..ทุกขัง..อนัตตา

..ไม่สามารถบังคับบัญชาได้..เพราะความยึดมั่นในขันธ์ห้า..จึงทำให้ยึดถือครอบครอง..ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของ..ของเรา

ว่าโดยย่อ..อุปทานขันธ์ห้า..เป็นทุกข์เพราะความยืดมั่นถือมั่น..

หนูอยากเป็นที่รัก..เวลาคนอื่นพูด..หนูต้องเป็นผู้ฟังที่ดี

 

..หนูอยากเป็นที่รัก..เวลาคนอื่นพูด..หนูต้องเป็นผู้ฟังที่ดี..

..อย่าขัดคอคนอื่น..เพราะมันคือมารยาทที่เรา”ให้เกียรติกัน”

เห็นว่า..เริ่มไม่อยากฟัง..หนูก็ขอตัวแบบน่ารัก

“มีธุระค้างอยู่ขอตัวนะครับ”

อ่านต่อ

โทษของความอิจฉา

โทษของความอิจฉา

ในอดีตกาล สมัยศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระนามว่ากัสสป ภิกษุรูปหนึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในวัดหมู่บ้านหนึ่ง ท่านเป็นผู้มีศีล สงบเสงี่ยม เรียบร้อย หมั่นบำเพ็ญเพียรเจริญวิปัสสนาอยู่เสมอ ได้อุบาสกผู้มีทรัพย์ ผู้หนึ่งคอยปฏิบัติบำรุงให้อยู่เป็นสุขเสมอมา
ต่อมามีพระอรหันต์ท่านหนึ่ง จากป่าหิมพานต์ จาริกผ่านหมู่บ้านนั้น อุบาสกเห็นท่านแล้วมีจิตเลื่อมใส จึงรับบาตร นิมนต์ให้นั่งในเรือน ถวายอาหารด้วยความเคารพ สดับธรรมกถาเล็กน้อยแล้ว ไหว้พระเถระแล้วกล่าวว่า

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 40—ประสบการณ์ตรง—

—ประสบการณ์ตรง—

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 40

ผลจากทำร้ายพ่อแม่ด้วยการกระทำ..
ทางกาย..ทางวาจา..ทางใจ..ส่งผลให้รับกรรมอย่างสาหัส..ตัดสินใจปฎิบัติธรรมและลงมือปฎิบัติอย่างจริงจัง..

เจ็บปวดทุกตารางนิ้วของกาย..จนทำให้เห็นเวทนาอย่างแรงกล้า..แยกจิตออกมาดูกายที่เจ็บปวดเห็นแม่ท้องแก่กำลังทำงานจนคลอด..รู้สึกโล่งเบาไปทั้งตัว..

นั่งใช้กรรมที่แม่คลอดเราออกมาได้ด้วย

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 39—กตัญญูกตเวที—

—กตัญญูกตเวที—

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 39

..เข้าใจว่าได้เลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดี..คือความกตัญญู..ทุกคนที่ดูแลพ่อแม่..จะคิดเสมอว่า

เราดูแลพ่อแม่อย่างดี..ทำไมอะไรๆดูแย่ลง..นัดหมายอะไรก็คลาดเคลื่อน..ค้าขายอะไร..ก็เท่าทุน..

การได้ดูแลผู้มีพระคุณ..เป็นบุญเป็นกุศลมหาศาลทุกวัน

ด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่..แต่เจือด้วยอารมณ์

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 38—พระอรหันต์—

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 38

“เหนื่อยจริงๆ เมื่อไหร่พ่อแม่เขาจะหมดกรรมกับไอ้น้องเปรตนี่สักที..ด่าพ่อแม่ทุกวัน”

“ล้างผลาญเงินทองเท่าไหร่..พ่อแม่ก็ให้..มันติดการพนันติดยา..พ่อแม่ก็ให้..ไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยกลัวมันทำกรรมกับพ่อแม่ไม่เลิก”

หากคนในครอบครัวเราเป็นแบบนี้..อย่าไปคิดแทนพ่อแม่..มันมีรายละเอียดมากกว่าที่เราเห็น..

ช่วงที่แม่ตั้งท้องน้องหรือพี่คนนี้ เขาอาจไม่พร้อมที่จะให้มีลูก..จึงกินยาหรือสารพัดวิธีเพื่อไม่ให้เกิด..พ่อคงมีส่วนร่วมพูดว่า..”จะเกิดทำไมวะ!! ลำบากจะตายอยู่แล้ว”..

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 37—พระอรหันต์—

—พระอรหันต์—

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 37

คนเป็นลูก..เห็นพ่อแม่เล่นการพนัน..หรือดื่มเหล้าติดมึนเมา..หรือเจ้าชู้มีคู่ไปเรื่อยๆ ก็อย่าไปว่า..

..อย่าไปรังเกียจพ่อแม่..เพราะทั้งสองคนนี้กำลังแสดงผลของกรรมที่เคยล่วงเกิน..พ่อแม่..ล่วงเกินปู่ย่าตายายไว้เหมือนกัน..

เมื่อเราเป็นลูกก็อยากเห็นพ่อแม่..เป็นต้นฉบับให้ลูก..เป็นแบบอย่างที่ดีงาม..ผลของกรรมทำให้ลูกทุกคนคิดที่จะเปลี่ยนพ่อแม่ด้วยการ..พูดเตือนสติพ่อแม่..โดยทุกคนไม่เคยคิดว่านี่คือผลกรรมที่เขาก็เคยเตือนสติ
ปู่ย่าตายายไว้เหมือนกัน..

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวัน ละหน้า หน้าที่ 36–เลือกเกิดไม่ได้ แต่บรรลุธรรมได้–

–เลือกเกิดไม่ได้ แต่บรรลุธรรมได้–

อ่านหนังสือวัน ละหน้า หน้าที่ 36

นางสิริมา…โสเภณีผู้บรรลุธรรม

ในสมัยพุทธกาล ณ เมืองเวสาลี
เป็นเมืองที่กว้างใหญ่ไพศาล
เศรษฐกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองมาก

อ่านต่อ