อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่48 —พระมหาชนก ตอนที่2—

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่48

พระมหาชนก ตอนที่2

พวกเด็กก็จะร้องไห้วิ่งไป ฟ้องพ่อแม่ว่า ถูกไอ้ลูกหม้ายตีเอา เวลาเล่นกัน แล้วมีเรื่องทะเลาะ เบาะแว้งกันบ้าง ตามประสาเด็ก ๆ ก็เรียก พระองค์ว่า

“ ไอ้ลูกหญิง หม้าย ”

พระมหาชนกราชกุมารทรงนึกสงสัยว่า ทำไมเด็กพวกนั้นจึง เรียกเราว่า ลูกหญิงหม้ายบ่อย ๆ วันหนึ่งจึงทูลถามพระมารดาถึง เรื่องนี้ว่า
“ พระมาดาครับ ! ใครคือพระบิดาของลูกหรือ ”
พระมารดาตรัสลวงพระกุมารว่า

“ ท่านพราหมณ์นั่นไง ”

วันต่อ ๆ มาเมื่อถูกพวกเด็ก ๆ เรียกว่าลูกหญิงหม้าย พระกุมา รก็บอกเพื่อน เด็ก ๆ ว่า เรามีพ่อเหมือนกันนะ ท่านพราหมณ์นั่นไง เป็นพ่อของเรา พวกเด็ก ๆ เถียงว่านั่นไม่ใช่พ่อของเจ้าสักหน่อย เจ้าไม่ใช่คนมีพ่อ

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า—หน้าที่48 มหาชนกชาดก ทรงบำเพ็ญวิริยะบารมี—

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่48

มหาชนกชาดก ทรงบำเพ็ญวิริยะบารมี

เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ทรงถือกำเนิดอยู่ ในราชตระกูล ที่อยู่ในชมพูทวีป

ในครั้งนั้นยังมีพระราชาพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า พระมหา ชนก หรือ พระมหาชนกราช ครองราชย์สมบัติอยู่ในกรุงมิถิลา
หรือ มิถิลานคร หรือ มิถิลาราชธานี แคว้นวิเทหะ ( วิเทหรัฐ )

อ่านต่อ

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ถวายน้ำดื่มโครงการอุปสมบทเจริญวิปัสสนากรรมฐานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เนื่องในพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก

อนุโมทนาบุญร่วมกันกับคุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญนะคะ

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

ถวายน้ำดื่มโครงการอุปสมบทเจริญวิปัสสนากรรมฐานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เนื่องในพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก

: ถวายน้ำดื่ม ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร คลองสาน กรุงเทพฯ จำนวน 4,800 ขวด
: ถวายน้ำดื่ม ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 4,800 ขวด
: ถวายน้ำดื่ม ณ วัดหงษ์รัตนาราม กรุงเทพฯ จำนวน 4,800 ขวด

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

———————————

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 47 —พระเตมีย์ตอนที่ 2—

พระเตมีย์ตอนที่ 2

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 47

มามีลักษณะสวยงามน่าเอ็นดูอยู่หรอก แต่เสียอย่างเดียวภายหลังมาเกิดไม่ พูดไม่จาแขนขาไม่ยกไม่ก้าว เสียเฉย ๆ ยังงั้นเเหละใครจะพูดอะไร หูก็แถม หนวกเสียด้วยเลยเป็นอันว่าเหมือนตุ๊กตาตัวโต ๆ ที่เขาตั้งไว้”

“แล้วอะไรอีกล่ะ”

“ก็ไม่ยังไงหรอกพระเจ้าแผ่นดินรอมาถึง ๑๖ ปี ก็ไม่เห็นดีขึ้น เลย
ตัดสินให้ข้าพเจ้าเอามาฝังเสียหลุมที่ขุดนี่แหละที่จะฝังพระราชกุมาร ท่านเข้า ใจหรือยัง”

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 47—พระเตมีย์ตอนที่ 1—

พระเตมีย์ตอนที่ 1

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 47

พระเตมีย์ บำเพ็ญเนกขัมมะบารมี (การออกบวช)
ครั้งเมื่อพระศาสดาเสด็จประทับ ณ เชตวันมหาวิหารนั้น บรรดาพระ ภิกษุทั้งหลายที่มาประชุมสนทนาธรรมได้พากันกราบทูลอาราธนา ให้ พระพุทธองค์ทรงนำอดีตนิทานมาโปรดเป็นพระธรรมเทศนา

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 46—-สู้—-

—-สู้—-

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 46

..ต้องอยู่กับคนพาล..อย่ารับเอาอารมณ์พาล..มาเป็นอารมณ์เรา..อย่าโต้ตอบอะไรออกไป..ให้พิจารณาว่า..สิ่งเหล่านี้มาจากไหน..

..เราเคยทำแบบนี้กับใครหรือเปล่า..

..เคยเอาแต่ใจกับพ่อแม่..กี่ครั้ง..กี่หน..คนพาลคนนี้..คือ..กระจกสะท้อนสิ่งที่เราทำไว้..ยอมรับ..

..อย่าพลาดไปด่าตอบ..กรรมจะได้สิ้นสุด..

..ต้องอยู่กับคนขี้หึง..
..กรรมที่เราเคยว่าคนอื่นเอาไว้..อย่าเบื่อ..ถ้าสามีหรือภรรยาหึงหวงมากๆเขาคือคนที่เราต้องอยู่ด้วยทุกวัน..เพราะกรรม..

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้า 45—ศีล—

—ศีล—

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้า 45

..ศีล 5..หมายถึง..ศีลพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต..

..ความจริงแล้ว..ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกวัน..เกิดจากการเบียดเบียน..ผิดพลาดจากการ..ใช้ชีวิตผิดศีลห้า..

..ศีลทุกข้อ..ถ้าเรารักษาได้อย่างเข้าใจ..ศีลจะส่งผลให้เกิดสันติสุข.ในครอบครัว..และสังคม

..การเข้าใจของแต่ละคนเข้าใจว่า..ความสุข..สามารถทำได้ทุกอย่าง..โดยไม่พูดถึงเรื่องศีลห้า..

..หลายคนพูดเรื่องคุณธรรมอย่างน่าเลื่อมใส..แต่การกระทำขัดกันอย่างสิ้นเชิง..

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 44—บทสรุป—

—บทสรุป—

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 44

..กรรมหล่อเลี้ยงอารมณ์ให้สุขและทุกข์อย่างลึกล้ำ..
..ทุกวันๆตั้งสติรับไม่ทันอาจถึงขั้นขาดสติ..

..ทางโลก..ช่วงชีวิตสูงสุด..

..กรรมดีส่งผล..อาจถูกล็อตตารี่ 60 ล้าน..
..ทรัพย์สินเงินทอง..ควรใช้จ่ายอย่างพอเพียง..
..อะไรก็เกิดขึ้นได้..
..อย่าดูถูกใคร..อย่าซ้ำเติมใคร..

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 43—ศีลห้า—

—ศีลห้า—

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 43

..การหาเลี้ยงชีพของแต่ละคนมีผลส่งให้จิตใจเบิกบาน..และเกิดความเศร้าหมอง..

..ในแต่ละวัน..เมื่อมีการเบียดเบียน..กรรมจะส่งผลในรูปแบบต่างๆ..

..ความเศร้าหมองไม่ได้เกิดขึ้นทุกวัน..เพราะเราสร้างกรรมดีบ้าง..กรรมไม่ดีบ้าง..

อ่านต่อ