อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 47 —พระเตมีย์ตอนที่ 2—

พระเตมีย์ตอนที่ 2

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 47

มามีลักษณะสวยงามน่าเอ็นดูอยู่หรอก แต่เสียอย่างเดียวภายหลังมาเกิดไม่ พูดไม่จาแขนขาไม่ยกไม่ก้าว เสียเฉย ๆ ยังงั้นเเหละใครจะพูดอะไร หูก็แถม หนวกเสียด้วยเลยเป็นอันว่าเหมือนตุ๊กตาตัวโต ๆ ที่เขาตั้งไว้”

“แล้วอะไรอีกล่ะ”

“ก็ไม่ยังไงหรอกพระเจ้าแผ่นดินรอมาถึง ๑๖ ปี ก็ไม่เห็นดีขึ้น เลย
ตัดสินให้ข้าพเจ้าเอามาฝังเสียหลุมที่ขุดนี่แหละที่จะฝังพระราชกุมาร ท่านเข้า ใจหรือยัง”

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 47—พระเตมีย์ตอนที่ 1—

พระเตมีย์ตอนที่ 1

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 47

พระเตมีย์ บำเพ็ญเนกขัมมะบารมี (การออกบวช)
ครั้งเมื่อพระศาสดาเสด็จประทับ ณ เชตวันมหาวิหารนั้น บรรดาพระ ภิกษุทั้งหลายที่มาประชุมสนทนาธรรมได้พากันกราบทูลอาราธนา ให้ พระพุทธองค์ทรงนำอดีตนิทานมาโปรดเป็นพระธรรมเทศนา

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 46—-สู้—-

—-สู้—-

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 46

..ต้องอยู่กับคนพาล..อย่ารับเอาอารมณ์พาล..มาเป็นอารมณ์เรา..อย่าโต้ตอบอะไรออกไป..ให้พิจารณาว่า..สิ่งเหล่านี้มาจากไหน..

..เราเคยทำแบบนี้กับใครหรือเปล่า..

..เคยเอาแต่ใจกับพ่อแม่..กี่ครั้ง..กี่หน..คนพาลคนนี้..คือ..กระจกสะท้อนสิ่งที่เราทำไว้..ยอมรับ..

..อย่าพลาดไปด่าตอบ..กรรมจะได้สิ้นสุด..

..ต้องอยู่กับคนขี้หึง..
..กรรมที่เราเคยว่าคนอื่นเอาไว้..อย่าเบื่อ..ถ้าสามีหรือภรรยาหึงหวงมากๆเขาคือคนที่เราต้องอยู่ด้วยทุกวัน..เพราะกรรม..

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้า 45—ศีล—

—ศีล—

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้า 45

..ศีล 5..หมายถึง..ศีลพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต..

..ความจริงแล้ว..ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกวัน..เกิดจากการเบียดเบียน..ผิดพลาดจากการ..ใช้ชีวิตผิดศีลห้า..

..ศีลทุกข้อ..ถ้าเรารักษาได้อย่างเข้าใจ..ศีลจะส่งผลให้เกิดสันติสุข.ในครอบครัว..และสังคม

..การเข้าใจของแต่ละคนเข้าใจว่า..ความสุข..สามารถทำได้ทุกอย่าง..โดยไม่พูดถึงเรื่องศีลห้า..

..หลายคนพูดเรื่องคุณธรรมอย่างน่าเลื่อมใส..แต่การกระทำขัดกันอย่างสิ้นเชิง..

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 44—บทสรุป—

—บทสรุป—

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 44

..กรรมหล่อเลี้ยงอารมณ์ให้สุขและทุกข์อย่างลึกล้ำ..
..ทุกวันๆตั้งสติรับไม่ทันอาจถึงขั้นขาดสติ..

..ทางโลก..ช่วงชีวิตสูงสุด..

..กรรมดีส่งผล..อาจถูกล็อตตารี่ 60 ล้าน..
..ทรัพย์สินเงินทอง..ควรใช้จ่ายอย่างพอเพียง..
..อะไรก็เกิดขึ้นได้..
..อย่าดูถูกใคร..อย่าซ้ำเติมใคร..

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 43—ศีลห้า—

—ศีลห้า—

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 43

..การหาเลี้ยงชีพของแต่ละคนมีผลส่งให้จิตใจเบิกบาน..และเกิดความเศร้าหมอง..

..ในแต่ละวัน..เมื่อมีการเบียดเบียน..กรรมจะส่งผลในรูปแบบต่างๆ..

..ความเศร้าหมองไม่ได้เกิดขึ้นทุกวัน..เพราะเราสร้างกรรมดีบ้าง..กรรมไม่ดีบ้าง..

อ่านต่อ

อดีตชาติของพระมหากัสสปะ

อดีตชาติของพระมหากัสสปะ

ชาติหนึ่งท่านได้จุติจากสวรรค์กลับมาเกิดในเรือนของกฏุมพี ในกรุงพาราณสี ในระหว่างกาลของพระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ คือ พระผู้มีพระภาคเจ้าโกนาคมน์ และพระกัสสปทศพลในกัปนี้

ครั้นเจริญวัยขึ้นก็แต่งงานมีเหย้าเรือน อยู่มาวันหนึ่ง ระหว่างที่เดินเที่ยวพักผ่อนไปในป่า.ก็พบพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงกระทำจีวรกรรม (คือการ เย็บจีวร) อยู่ที่ริมแม่น้ำ แต่ผ้าอนุวาต (ผ้าแผ่นบาง ๆ ที่ทาบไป ตามชายสบงจีวรและสังฆาฎิ)

อ่านต่อ

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม องค์ท่านเล่าประวัติตาผ้าขาวถ้ำนายม ผู้บรรลุธรรม ” พระอานาคมี ”

 

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม องค์ท่านเล่าประวัติตาผ้าขาวถ้ำนายม ผู้บรรลุธรรม ” พระอานาคมี ”

ตาผ้าขาวนายมท่านนี้มีชื่อว่า “ พ่อสง่า ”
อายุหกสิบกว่าปี พ่อสง่าท่านเป็นคนบ้านนายม ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 42—ไตรลักษณ์—

—ไตรลักษณ์—

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 42

..ด้วยเราไม่เคยพิจารณา..ในกฎธรรมชาติตามความเป็นจริง..จึงทำให้เราฝืนธรรมชาติ..ยึดมั่นไม่ปล่อยวาง..และเกิดเป็นอัตตา..

ทนต่อความเป็นจริงไม่ได้..ไม่ยอมรับ..
ไม่อดทน..ความเพียรอ่อนกำลัง

เมื่อเข้ามาปฎิบัติธรรม..ไม่เกิดปัญญา..
มีความเบื่อหน่ายว่าไม่ได้อะไร..ไม่เห็นได้อะไร..

เพราะอัตตาเข้ายึดครอบครอง..ทุกส่วนของจิต..จึงทำให้ไม่รอบรู้..ในสิ่งที่เข้ามากระทบ..มีความดิ้นรนฟุ้งซ่านไม่พิจารณา..ว่านี่คือ..ไตรลักษณ์..

ไม่เคยเห็นไตรลักษณ์เลย..ตั้งแต่เกิดมา..จิตไม่รู้ตามความเป็นจริง..ความไม่รู้จึงมีส่วนอยู่ในชีวิตประจำวันเป็นอัตตายึดมั่น..มีมานะถือตัวถือตน

..ทำไมต้องเรียนรู้ไตรลักษณ์..

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 41—ไตรลักษณ์—

—ไตรลักษณ์—

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 41

ความไม่เที่ยงของชีวิต..อนิจจัง..ทุกขัง..อนัตตา

..ไม่สามารถบังคับบัญชาได้..เพราะความยึดมั่นในขันธ์ห้า..จึงทำให้ยึดถือครอบครอง..ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของ..ของเรา

ว่าโดยย่อ..อุปทานขันธ์ห้า..เป็นทุกข์เพราะความยืดมั่นถือมั่น..

หนูอยากเป็นที่รัก..เวลาคนอื่นพูด..หนูต้องเป็นผู้ฟังที่ดี

 

..หนูอยากเป็นที่รัก..เวลาคนอื่นพูด..หนูต้องเป็นผู้ฟังที่ดี..

..อย่าขัดคอคนอื่น..เพราะมันคือมารยาทที่เรา”ให้เกียรติกัน”

เห็นว่า..เริ่มไม่อยากฟัง..หนูก็ขอตัวแบบน่ารัก

“มีธุระค้างอยู่ขอตัวนะครับ”

อ่านต่อ

โทษของความอิจฉา

โทษของความอิจฉา

ในอดีตกาล สมัยศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระนามว่ากัสสป ภิกษุรูปหนึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในวัดหมู่บ้านหนึ่ง ท่านเป็นผู้มีศีล สงบเสงี่ยม เรียบร้อย หมั่นบำเพ็ญเพียรเจริญวิปัสสนาอยู่เสมอ ได้อุบาสกผู้มีทรัพย์ ผู้หนึ่งคอยปฏิบัติบำรุงให้อยู่เป็นสุขเสมอมา
ต่อมามีพระอรหันต์ท่านหนึ่ง จากป่าหิมพานต์ จาริกผ่านหมู่บ้านนั้น อุบาสกเห็นท่านแล้วมีจิตเลื่อมใส จึงรับบาตร นิมนต์ให้นั่งในเรือน ถวายอาหารด้วยความเคารพ สดับธรรมกถาเล็กน้อยแล้ว ไหว้พระเถระแล้วกล่าวว่า

อ่านต่อ