อยากเล่าให้ฟัง

..อยากเล่าให้ฟัง..

..มีโอกาสกลับมาปฎิบัติธรรม..ที่วัดเชตวันมหาวรวิหาร ประเทศอินเดีย ตั้งแต่วันที่ 1 -2, 6-12, 18 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2562

..ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมาก โอกาสนี้ได้ทำทานถวายเป็นพุทธบูชา เกือบทุกวัน

: ได้กวาดลานหน้ากุฎิ
: ได้ล้างกุฎิ
: ได้ทาสีกุฎิพระพุทธเจ้า
: ได้คัดสรรผลไม้อย่างเลิศ ถวาย
เป็นพุทธบูชา

..ผลไม้แห้งมีรสหวานเรียกว่า “อินทผาลัม” เก็บไว้ทานได้นานเป็นปี..

..ผลไม้สดกลิ่นหอมกรอบอร่อยที่สุดในโลก..”แอปเปิ้ล”..

..ผลไม้สดมีที่เดียวในโลก “ผลทับทิมสีแดง” เม็ดเรียงเป็นฝักคล้ายอัญมณีสวยงาม รสหวานหอม..

..ได้ถวายพระสงฆ์และผู้ที่เข้ามาสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงเช้า..

..ทำวัตรเช้าเย็น..เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ถวายแบบใกล้ชิดดั่งพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่เบื้องหน้าทุกเวลา..

..แบบนี้คงเรียกว่า เป็นบุญวาสนา ที่พาให้ได้พบสถานที่พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประทับตลอดเวลา 19 ปี..

..เวทนาทางกาย..
..เป็นเรื่องปรกติของคนอายุ 62..
..ส่วนการปฎิบัติธรรม..
..เป็นเรื่องที่ต้องทำให้มากกว่าปรกติ..
..เพราะเวลาเหลือไม่มาก..
..มีโอกาสก็จะมาอีก..

..อ้อ..ซื้อกล้วยหอมเลี้ยงลิงทุกวันด้วยค่ะ😁..

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

คำสอนของแม่

 

“คำสอนของแม่”

อย่าใส่อะไร.. ลงใน.. ความหวังดี
เช่น… คิดแทน… ทุกคนล้วนมีบาดแผลในใจ
พูดแทน… ทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักกัน​ พูดจนเกลียด

ต่างคน... ต่างมีโลกส่วนตัว
   ขณะที่ทำดี.... ทำไม่ดีหรือเปล่า
ทุกความคิด... ทุกคำพูด... และการกระทำ
       ต้องรับผิดชอบ

ดร.แม่ชีทศพร​ วชิระบำเพ็ญ

ปฎิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา 7 วัน

ปฎิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา 7 วัน

วัดเชตวันมหาวรวิหาร เมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย
บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้ากระทำไว้ดีแล้ว สำเร็จแล้ว
ขอให้ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาเถิด

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ทำไมใครๆก็อยากเข้าใกล้คุณ?

ทำไมใครๆก็อยากเข้าใกล้คุณ?
…..
๑.คุณเป็นคนดีมีคุณธรรม
คุณมีความจริงใจต่อคนอื่น มีคุณธรรมและจิตใจดีงาม คุณมีระเบียบ แต่ก็มีความกลมกลืน มีมารยาท มีความเมตตา คนอื่นอยู่ใกล้คุณแล้ว เขาสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและรู้สึกไว้ใจ

๒. คุณเป็นคนมีสัจจะ
คนอื่นอยากเข้าใกล้คุณก็เพราะคุณรักษาคำพูดไม่กลับกลอกปลิ้นปล้อน สิ่งที่คุณให้กับคนอื่นก็คือความเชื่อถือ ความเชื่อใจ
๓.

๓. คุณเป็นคนมีความสามารถ
คุณเป็นคนเปิดโลกทัศน์ให้กับคนอื่น เครือข่ายสัมพันธ์ของคุณทำให้คนอื่นได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาไม่อาจใช้เงินซื้อหามาได้

๔. คุณเป็นคนมีสติปัญญา
คุณเป็นผู้รับฟังที่ดีและเป็นผู้ชี้ทางออกได้อย่างยอดเยี่ยม

๕. คุณเป็นคนมีน้ำใจ
ไม่เพียงแต่คุณมองเห็นคุณค่าของคนอื่น คุณยังรู้จักชื่นชมในความพิเศษของผู้อื่นอีกด้วย

๖. คุณเป็นคนอารมณ์ดี
คุณมักทำให้คนอื่นหัวเราะได้เสมอ คนที่อยู่ใกล้คุณไม่รู้สึกเครียด

๗. คุณมีความจริงใจ
คุณจริงใจกับคนที่เข้ามาในชีวิต เครือข่ายสัมพันธ์ของคุณยิ่งมาจึงยิ่งมีความเสถียร พลังบวกจึงไร้ขีดจำกัด ใครๆจึงอยากอยู่ใกล้คุณ

เรื่องบางเรื่องต่อให้คุณคิดว่ารู้อย่างแจ่มแจ้งแดงแจ๋

ก็อย่าเพิ่งพูดจนหมดใส้หมดพุง

ก็อย่าเพิ่งเชื่อจนหมดจิตหมดใจ

ก็อย่าเพิ่งตัดสินพิพากษาโทษประหารสถานเดียว

เพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดจากคุณเอาชนะคนมาได้กี่มากน้อย

แต่อยู่ที่คุณเกื้อกูลผู้คนมากี่มากน้อย!
…..
Cr.นุสนธิ์บุคส์
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

น้ำสะอาดหนึ่งขวด…


 

..น้ำสะอาดหนึ่งขวด..
..เปิดขวด..อ่านออกเสียงดัง..
..สำหรับท่านที่ร่วมบุญกับแม่ชี..
..ตรวจน้ำตามนี้นะคะ..

อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา  พุทธังภะคะวันตัง  อภิวาเทมิ (กราบ)
สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  ธัมมัง  นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สังฆัง  นะมามิ (กราบ)

..ตั้งนะโม 3 จบ..
พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ 
ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ 
สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ทุติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ  สังฆัง สะระณัง  คัจฉามิ
ตะติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

..ศีล 5..
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิ ปัญจะสิกฺขาปะทานิ สมาทิยามิ (กล่าว 3 ครั้ง)
..เป็นการปฏิญาณว่าจะสมาทานรักษาศีล 5 นี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ต่อไป..

..ตั้งนะโม 3 จบ..
พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวารัง
สังฆังนิพพานัง

..ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาให้แก่บิดามารดา ครูอุปัชฌาชย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณ ผู้มีบุญคุณทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งทาน ที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญให้เป็นไป

..จงนำส่งให้แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสฬ แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระอาทิตย์ พระจันทร์

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้อาชีพหน้าที่การงาน ขอให้เจริญก้าวหน้า มีทรัพย์ที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมายไม่ขาดหาย

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้สัตตะโลหะ นวโลหะ รัตนชาติ ธนบัติเงินตราทุกสกุลในโลกนี้จงมีส่วนในบุญนี้

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุ่งเจ้าท่ารุกขเทวดานางไม้ทั้งหลายจงได้รับในกุศลผลบุญของข้าพเจ้า

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้สรรพสัตว์ไม่มีประมาณ ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษผู้ล่วงลับสัตวเดรัจฉาน สัตวนรกเปรต อสูรกาย

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้วันเดือนปีเกิดและนักษัตรทั้ง 12 ราศีที่เป็นปีเกิดของข้าพเจ้า

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้เทพเทวดาทุกภพทุกภูมิ ขอให้ผลบุญที่ได้ทอดกฐินในปีนี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์มีความสมบูณร์พูนสุขทั้งร่างกายและจิตใจของข้าพเจ้าและลูกหลานบริวารทุกคน

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ศัตรูหมู่มารทั้งหลายที่ทำให้ข้าพเจ้าอดทนอดกลั่นจนเกิดความเมตตา

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้อภายภูมิ สัมเวสี ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด นิพพานะปัจจะโยโหตุ

..พระจัตตุโลก พระยมกทั้งสี่ ส่งน้ำอุทิศนี้เข้าไปในลังกาทวีป ในห้องพระสมาธิเป็นที่ประชุมการใหญของแม่พระธรณี ขอให้แม่พระธรณีจงมาเป็นทิพย์พยานเป็นผู้ว่าการในโลกอุดร ขอให้แม่พระธรณีจงนำเอากุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าอธิฐานถึงนำส่งให้แก่ข้าพเจ้าในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด นิพพานะปัจจัยโยโหตุ

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

ตาบอด..ไม่เห็นทาง.. ..ใจบอด..ไม่เห็นธรรม

หลงรัก..ไปแล้ว
หลงโกรธ..ไปแล้ว
หลงยึดถือ..ไปแล้ว
หลงครอบครอง..ไปแล้ว
หลงอำนาจวาสนา..หลงจนติดบ่วง…เสน่ห์หา
รู้ตัวทุกอย่าง..แต่วางไม่ได้

เมื่อพบทางสายเอก..มีทางออก..มีแสงสว่าง..แปลกมาก..เราไม่เดินออก

รู้ว่า..ทุกข์..รู้ว่าทน..รู้ทุกอย่าง และยังย้อนกลับ..ไปอยู่ในความมืดมน

..ตาบอด..ไม่เห็นทาง..
..ใจบอด..ไม่เห็นธรรม..

ไม่มีผู้วิเศษท่านใด..ช่วยได้
…..ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน…..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

หนทางอีกยาวไกล..เวลาเหลือเท่าไหร่ไม่รู้…

หนทางอีกยาวไกล..เวลาเหลือเท่าไหร่ไม่รู้
วันต่อวัน..ให้มีประโยชน์มากที่สุด..ก็OK
และก็ยังไม่รู้..จะมีวันพรุ่งนี้หรือเปล่า

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ผลบุญของผู้บูชาพระพุทธเจ้า…

ในกรุงราชคฤห์ มีช่างจัดดอกไม้คนหนึ่ง ชื่อ “สุมนะ” ทุกๆ เช้า เขาจะนำดอกมะลิ ๘ ทะนาน ไปถวายพระเจ้าพิมพิสาร และจะได้ทรัพย์มาเป็นค่าดอกไม้วันละ ๘ กหาปณะเป็นประจำ

    วันหนึ่ง ขณะที่เขาถือดอกไม้จะนำไปถวายพระราชา พระบรมศาสดาเสด็จมาบิณฑบาต พร้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์จำนวนมาก พระพุทธองค์ทรงเปล่งฉัพพรรณรังสีออกจากพระวรกาย นายสุมนะเห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธามาก 

อ่านต่อ

อานิสงส์การทอดกฐิน…

อานิสงส์การทอดกฐิน

๑ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒.เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุเป็นพระสาวกที่ได้รับยกย่องว่าเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านต่างๆ
๓.เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุธรรมโดยง่าย
๔.ทำให้ได้เป็นท้าวสักกเทวราช เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลาย (พระอินทร์)
๕.ทำให้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ปกครองแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้ง ๔ เป็นขอบเขต และมี แก้ว ๗ ประการ
๖.ทำให้ได้เกิดเป็นเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ มีฤทธิ์มีอานุภาพมาก
๗.ทำให้ได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์มหาศาล
๘.ทำให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

อ่านต่อ

อย่าจิตตก..เสียเวลา

..ถ้าชีวิตเรา..ต้องอยู่กับคน..ที่มีตัวตนสูง..
..ไม่มี..เหตุผล..มีความยึดมั่น..ถือมั่น..
..อย่าไปโกรธตอบ..อย่าเอาในสิ่ง..ที่เขาเป็น..
..มาเป็น..ภาระทางใจ..เปลี่ยนเขาไม่ได้..
..ก็เอาเขาเป็นอาจารย์ แล้วบอกตัวเองว่า..
..สิ่งที่เราเห็น..เป็นแค่ภาพวาด..
..อีกไม่นาน..ภาพเหล่านี้..ก็ต้องถูกแขวนติดผนัง..
..อย่าจิตตก..เสียเวลา..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

พวงหรีดมีชีวิต…

 

พวงหรีดมีชีวิต
บำเพ็ญกุศลน้อมอุทิศถวาย
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สมศักดิ์ อุปสโมเถระ
ครบหนึ่งร้อยวันบริบูรณ์

ขออนุโมทนากับทุกท่านอย่างยิ่ง

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

พุธธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง สังฆังนิพพานัง…

พุธธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง
สังฆังนิพพานัง ข้าพเจ้าทั้งหลายขอแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ให้แก่แม่พระธรณี แม่พระคงคามหาสมุทร แม่พระโพสฬ
แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระอาทิตย์ พระจันทร์

ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันสร้างกุศลถวายภัตตาหารเช้าเพลแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ และดูแลอุปฐากผู้ปฎิบัติธรรมอุบาสก อุบาสิกา ผู้มารักษาศีล ตลอดจน
ผู้ประกาศตนเป็นเจ้าภาพในงานบำเพ็ญ
กุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ตลอด 100 วันนี้

ขอตั้งจิตอธิษฐานถึง

พระจัตตุโลก พระยมกทั้งสี่ ส่งการอุทิศนี้
เข้าไปในลังกาทวีป ในห้องสมาธิเป็นที่ประชุมการใหญ่
ของพระแม่ธรณี
ขอแม่พระธรณีจงเสด็จมาเป็นทิพย์พยานน้อมนำส่ง
ถวายอุทิศแด่
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สมศักดิ์ อุปสโมเถระ
ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เทอญ นิพพานะปัจจัยโยโหตุ

ขอขมาพระรัตนตรัย 100 วันในเขตอภัยทานวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

อ่านต่อ