อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 51 –พระมหาชนกตอนที่ 7–

พระมหาชนกตอนที่ 7

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 51

“ได้ยินว่า พระราชาของพวกเรา ทรงผนวชเสียแล้ว พวกเราจักได้พระราชาผู้ดำรงอยู่ในยุติธรรมเห็น ปานนี้แต่ไหนอีกเล่า”

แล้วต่างร้องไห้ติดตามพระราชาไป
ทั้งพระนางสีวลี เหล่าสนม และประชาชน ต่างพากันทูลวิงวอน ใคห้พระมหาชนกอยู่ครองราชย์ต่อไป แต่พระมหาชนกทรงหนักแน่น มั่นพระทัยในการออกบวช ได้เสด็จมุ่งหน้าสู่ป่าต่อไป ไม่ว่าใครจะ

ทูลวิงวอนอย่างไรก็ไม่สำเร็จ ชาติชายตัดสินใจทำอะไรอันดีงามต้อง เด็ดขาด จึงจะสำเร็จผล ถ้ามัยแต่เชื่อคำทักท้วงของเหล่าปุถึชนซึ่ง เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว ก็จะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 50 –พระมหาชนกตอนที่ 6–

พระมหาชนกตอนที่ 6

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 50

พระมหาชนกทรงตั้งพระทัยเจริญสมณธรรมอยู่ในพระตำหนัก ต่อไป จนเวลาล่วงไปถึง ๔ เดือน พระราชหฤทัยของพระองค์ได้น้อม ไปในทางบรรพชายิ่งขึ้น

ตอนนั้นพระองค์ทรงเห็นพระราชวังเป็นประ ดุจขุมนรกโลกันต์ โลกทั้งโลกดูร้อนรุ่มดั่งอยู่ในกองเพลิง พระองค์ ทรงมุ่งต่อบรรพชาทรงมีจิตนาการว่า

เมื่อไหร่หนอจะถึงกาลที่เราจะ ไปจากกรุงมิถิลาที่ตกแต่งสวยงามดังกับเมืองสวรรค์ แล้วไปสู่ป่าหิม พานต์ ทรงเพศเป็นบรรพชิตเสียที

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 50 –พระมหาชนกตอนที่ 5–

พระมหาชนกตอนที่ 5

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 50

บัดนี้ลูกได้นำ ราชสมบัติของพระบิดากลับคืนมาสมกับที่ตั้งใจไว้ได้แล้ว ขอให้พระ มารดาประทับอยู่อย่างเป็นสุขเถิด”

พระมารดาทรงปลื้มพระทัยมาก ทรงมองดูพระโอรสด้วยสาย พระเนตรที่แสดงถึงความพอพระทัย ทรงเข้าโอบกอดพระโอรสอยู่ นานทีเดียว จากนั้นทั้งสองพระองค์ก็ประทับนั่งเคียงข้างกัน ครู่หนึ่ง

พระมารดาก็ประทานพระโอวาทขอให้พระมหาชนกปกครองแผ่นดิน โดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาววิเทหรัฐทั้งปวง

พระมหาชนกทรงน้อมรับจะเป็นพระราชาที่ดีดำรงอยู่ในทศพิ ธราชธรรมอย่างเคร่งครัด

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่49 —พระมหาชนก ตอนที่ 4—

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่49

พระมหาชนกตอนที่ 4

“เธอจงวางเข็ม ทองนี้ไว้”
พระธิดารับเข็มทองไปวางไว้ที่หัวนอนบัลลังก์

พระมหาชนกทอดพระเนตรเข็มทองคำแล้วก็ตรัสว่า “ด้านนั้น เป็นหัวนอน”โดยทรงสังเกตด้านที่พระธิดาวางเข็มทองไว้ เหล่า อำมาตย์พากันทูลชื่นชมว่า “พระองค์ทรงเฉลียวฉลาดยิ่งนัก”

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่49 —พระมหาชนก ตอนที่3—

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่49

พระมหาชนกตอนที่3

มณีเมขลาพาพระมหาชนกไปถึงมิถิลานคร ก็วางลงบนแผ่นหิน ในสวนมะม่วงในพระราชอุทยาน บอกให้เหล่าเทพยดาในสวนช่วย ดูแลรักษาพระมหาชนกต่อไป ส่วนตนเองก็กลับขึ้นสู่ทิพยพิมาน

จะกล่าวถึงเรื่องราวในพระราชวัง ครั้นเมื่อพระโปลชนกเสด็จ สวรรคตแล้วได้ ๗ วัน แผ่นดินก็ยังว่างจากกษัตริย์ เพราะพระเจ้า โปลชนกไม่มีพระโอรส มีแต่พระธิดาองค์เดียว พระนามว่า “สีวลี เทวี”

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่48 —พระมหาชนก ตอนที่2—

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่48

พระมหาชนก ตอนที่2

พวกเด็กก็จะร้องไห้วิ่งไป ฟ้องพ่อแม่ว่า ถูกไอ้ลูกหม้ายตีเอา เวลาเล่นกัน แล้วมีเรื่องทะเลาะ เบาะแว้งกันบ้าง ตามประสาเด็ก ๆ ก็เรียก พระองค์ว่า

“ ไอ้ลูกหญิง หม้าย ”

พระมหาชนกราชกุมารทรงนึกสงสัยว่า ทำไมเด็กพวกนั้นจึง เรียกเราว่า ลูกหญิงหม้ายบ่อย ๆ วันหนึ่งจึงทูลถามพระมารดาถึง เรื่องนี้ว่า
“ พระมาดาครับ ! ใครคือพระบิดาของลูกหรือ ”
พระมารดาตรัสลวงพระกุมารว่า

“ ท่านพราหมณ์นั่นไง ”

วันต่อ ๆ มาเมื่อถูกพวกเด็ก ๆ เรียกว่าลูกหญิงหม้าย พระกุมา รก็บอกเพื่อน เด็ก ๆ ว่า เรามีพ่อเหมือนกันนะ ท่านพราหมณ์นั่นไง เป็นพ่อของเรา พวกเด็ก ๆ เถียงว่านั่นไม่ใช่พ่อของเจ้าสักหน่อย เจ้าไม่ใช่คนมีพ่อ

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า—หน้าที่48 มหาชนกชาดก ทรงบำเพ็ญวิริยะบารมี—

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่48

มหาชนกชาดก ทรงบำเพ็ญวิริยะบารมี

เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ทรงถือกำเนิดอยู่ ในราชตระกูล ที่อยู่ในชมพูทวีป

ในครั้งนั้นยังมีพระราชาพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า พระมหา ชนก หรือ พระมหาชนกราช ครองราชย์สมบัติอยู่ในกรุงมิถิลา
หรือ มิถิลานคร หรือ มิถิลาราชธานี แคว้นวิเทหะ ( วิเทหรัฐ )

อ่านต่อ

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ถวายน้ำดื่มโครงการอุปสมบทเจริญวิปัสสนากรรมฐานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เนื่องในพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก

อนุโมทนาบุญร่วมกันกับคุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญนะคะ

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

ถวายน้ำดื่มโครงการอุปสมบทเจริญวิปัสสนากรรมฐานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เนื่องในพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก

: ถวายน้ำดื่ม ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร คลองสาน กรุงเทพฯ จำนวน 4,800 ขวด
: ถวายน้ำดื่ม ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 4,800 ขวด
: ถวายน้ำดื่ม ณ วัดหงษ์รัตนาราม กรุงเทพฯ จำนวน 4,800 ขวด

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

———————————

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 47 —พระเตมีย์ตอนที่ 2—

พระเตมีย์ตอนที่ 2

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 47

มามีลักษณะสวยงามน่าเอ็นดูอยู่หรอก แต่เสียอย่างเดียวภายหลังมาเกิดไม่ พูดไม่จาแขนขาไม่ยกไม่ก้าว เสียเฉย ๆ ยังงั้นเเหละใครจะพูดอะไร หูก็แถม หนวกเสียด้วยเลยเป็นอันว่าเหมือนตุ๊กตาตัวโต ๆ ที่เขาตั้งไว้”

“แล้วอะไรอีกล่ะ”

“ก็ไม่ยังไงหรอกพระเจ้าแผ่นดินรอมาถึง ๑๖ ปี ก็ไม่เห็นดีขึ้น เลย
ตัดสินให้ข้าพเจ้าเอามาฝังเสียหลุมที่ขุดนี่แหละที่จะฝังพระราชกุมาร ท่านเข้า ใจหรือยัง”

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 47—พระเตมีย์ตอนที่ 1—

พระเตมีย์ตอนที่ 1

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 47

พระเตมีย์ บำเพ็ญเนกขัมมะบารมี (การออกบวช)
ครั้งเมื่อพระศาสดาเสด็จประทับ ณ เชตวันมหาวิหารนั้น บรรดาพระ ภิกษุทั้งหลายที่มาประชุมสนทนาธรรมได้พากันกราบทูลอาราธนา ให้ พระพุทธองค์ทรงนำอดีตนิทานมาโปรดเป็นพระธรรมเทศนา

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 46—-สู้—-

—-สู้—-

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 46

..ต้องอยู่กับคนพาล..อย่ารับเอาอารมณ์พาล..มาเป็นอารมณ์เรา..อย่าโต้ตอบอะไรออกไป..ให้พิจารณาว่า..สิ่งเหล่านี้มาจากไหน..

..เราเคยทำแบบนี้กับใครหรือเปล่า..

..เคยเอาแต่ใจกับพ่อแม่..กี่ครั้ง..กี่หน..คนพาลคนนี้..คือ..กระจกสะท้อนสิ่งที่เราทำไว้..ยอมรับ..

..อย่าพลาดไปด่าตอบ..กรรมจะได้สิ้นสุด..

..ต้องอยู่กับคนขี้หึง..
..กรรมที่เราเคยว่าคนอื่นเอาไว้..อย่าเบื่อ..ถ้าสามีหรือภรรยาหึงหวงมากๆเขาคือคนที่เราต้องอยู่ด้วยทุกวัน..เพราะกรรม..

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้า 45—ศีล—

—ศีล—

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้า 45

..ศีล 5..หมายถึง..ศีลพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต..

..ความจริงแล้ว..ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกวัน..เกิดจากการเบียดเบียน..ผิดพลาดจากการ..ใช้ชีวิตผิดศีลห้า..

..ศีลทุกข้อ..ถ้าเรารักษาได้อย่างเข้าใจ..ศีลจะส่งผลให้เกิดสันติสุข.ในครอบครัว..และสังคม

..การเข้าใจของแต่ละคนเข้าใจว่า..ความสุข..สามารถทำได้ทุกอย่าง..โดยไม่พูดถึงเรื่องศีลห้า..

..หลายคนพูดเรื่องคุณธรรมอย่างน่าเลื่อมใส..แต่การกระทำขัดกันอย่างสิ้นเชิง..