เนื่องด้วยครบวาระที่คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ บวชอยู่ในพระพุทธศาสนา ได้ 22 พรรษา

เนื่องด้วยครบวาระที่คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ บวชอยู่ในพระพุทธศาสนา ได้ 22 พรรษา ในวันนี้ (29 พฤศจิกายน 2562)

พระมหาธีรเพชร ธีรเวที ดร. ป.ธ. ๙ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ท่านเมตตามอบกลอนให้คุณแม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คุณแม่

แอดมินเลยขออนุญาต นำมาลงให้ได้ชื่นชม ยินดีร่วมกันนะคะ

— ๒๒ ปี ถวายชีวีเพื่อโพธิญาณ —

…๒๒ ปีที่ปลงผม สู่ร่มพุทธพิสุทธิ์ศรี
…๒๒ ปีที่ทำดี ถวายชีวีแด่พระไตรรัตน์
…๒๒ ปีที่ปฏิบัติ เพียรฝึกหัดวิปัสสนา
…๒๒ ปีที่ศรัทธา องค์พระสัมมาผู้เลิศคุณ
…๒๒ ปีที่การุญ ได้เกื้อหนุนคนมากมาย
…๒๒ ปีที่แจกจ่าย ของหลากหลายทั้งถวายทาน
…๒๒ ปีที่เบิกบาน ให้ธรรมทานแก่ผู้คน
…๒๒ ปีที่อดทน ต่อคำคนที่ล่วงเกิน
…๒๒ ปีที่ก้าวเดิน ไม่ห่างเหินจากพระธรรม
…๒๒ ปีที่เร่งทำ คิดพูดทำแต่กรรมดี
…๒๒ ปีที่ภักดี เทิดจักรีราชวงศ์
…๒๒ ปีที่มั่นคง ยังอาจองสู้หมู่มาร
…๒๒ ปีที่เจือจาน นำบริวารให้ทำบุญ
…๒๒ ปีที่เกื้อหนุน ทดแทนคุณประเทศชาติ
…๒๒ ปีที่ไม่ขาด ป่าวประกาศสอนพระธรรม
…๒๒ ปีที่จดจำ พระคุณล้ำครูอุปัชฌาย์
…๒๒ ปีที่ปวารณา ทุนการศึกษาแด่พระสงฆ์
…๒๒ ปีที่มุ่งตรง จิตมั่นคงไม่ย่อท้อ
…๒๒ ปีที่ยกยอ คุณแม่พ่อผู้ยิ่งใหญ่
…๒๒ ปีที่ตั้งใจ สู่เส้นชัยให้หลุดพ้น
…๒๒ ปีที่ฝึกตน พบมรรคผลประจักษ์จริง
…๒๒ ปีที่สงบนิ่ง ทำทุกสิ่งเพื่อโพธิญาณ ฯ

..พระมหาธีรเพชร ธีรเวที ดร. ป.ธ. ๙..

สาธุ ธรรมทาน

สาธุธรรมทาน

ไม่เคยโกรธ..ความรักที่เข้ามา
ไม่เคยเสียดาย..เวลาที่หล่นหาย
ไม่เคยคิดเอาคืน..ที่ให้แล้ว
ไม่เคยดื้อดึง..เมื่อถูกปฎิเสธ
การพบกัน..เพื่อสร้าง..เป็นบุญนำ
ชีวิตมีจุดหมาย..ที่ปลายทาง
ที่ผ่านมาไม่เป็นไร..
ถือว่า..เป็นกำไร..ชีวิต
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

โลกุตระทรัพย์..โลกุตระธรรม

..โลกุตระทรัพย์..โลกุตระธรรม..

..สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศนาจากเรื่องที่ทำได้ง่าย ลำดับไปจนถึงเรื่องที่ยากสำหรับปุถุชน แต่เมื่อปุถุชนฟังแล้วก็เกิดดวงตาเห็นธรรม..

..พากันให้ทาน..รักษาศีล..จนถึงสละทรัพย์สมบัติออกบวช..โดยไม่ใยดีโลกีย์ทรัพย์..

..การออกบวชรักษาศีลอย่างบริสุทธิ์ สำรวม..กายวาจาใจ..เป็นผู้เห็นภัยในโลกีย์..

..เห็นทุกข์ที่เกิดจากกามตัณหา..
..เข้าใจทุกข์..เปลี่ยนเส้นทางเดินจากคฤหัสเป็นบรรพชิต..

อ่านต่อ

ทำไมต้องสร้างบุญ..

ทำไมต้องสร้างบุญ??

..เพราะสิ่งที่เราให้ไป..
..จะส่งกลับมาในรูปแบบที่เราทำ..
..เมื่อเป็นผู้ให้..ย่อมเป็นที่รัก..
..บุญ..ไม่ได้หมายความว่า..ต้องทำที่วัดเท่านั้น..
..การช่วยเหลือ..คนตกทุกข์..ได้ยาก..
..ก็คือ..บุญเช่นเดียวกัน..

..ความละเอียดปราญีต..ขึ้นอยู่ที่คนให้..
..เมื่อมีโอกาส..ตามกำลังที่มี…ให้แล้วสุขใจ..

..พูดดี..ได้ฟังเรื่องดี..
..คิดดี..ไม่มีเรื่องฟุ้งซ่าน..
..ทำดี..มิตรภาพยาวนาน…

..บุญจากการกระทำ..ส่งผลแบบนี้..
..เมื่อไหร่ทำได้..จะรู้จักคำว่า..ให้..
..คือ การสร้างบุญจริงๆ..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

พระมาโปรด…

..พระมาโปรด..
..ปัญญาเรา..เท่าปลายเข็ม..
..ทำ..เท่าที่เราคิดว่า “ทำดีที่สุด”..เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา..

..แต่เมื่อพระสงฆ์..ผู้เป็นพหูสูตรเดินทางมาโปรด..

..เทศน์บอก..สิ่งละอันในสถานที่อันยิ่งใหญ่..จึงทำให้ทราบว่า สถานที่นี้ประกอบด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าของมหาเศรษฐี..

..ที่มีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า..ที่กรุงราชคฤห์..จนสำเร็จเป็นพระโสดาบัน..เป็นผู้รักษาศีลห้าอย่างบริสุทธิ์..

..เป็นพ่อค้าที่นำผักไปขายที่ราชคฤห์..ชื่อว่า “อนาถบิณฑิกเศรษฐี”

..อนาถบิณฑิกเศรษฐี ซื้อที่ดินของลูกชายเจ้าของแคว้น คือ “พระเจ้าปเสนธิโกศล”..

..พระเจ้าเชต..เป็นลูกชาย..ขายให้ด้วยการปูเหรียญทองให้เต็มพื้นแผ่นดิน..

..เมื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐี..ซื้อแล้ว..ด้วยความศรัทธาแรงกล้า..อยากถวายอุปฐากพระศาสดา..เพราะตนเองเป็นชาวเมืองสาวัตถี..อยู่แคว้นโกศล..

..เจ้าเชตอยากทำบุญสร้างอารามถวายด้วย..จึงขอให้ตั้งป้ายชื่อวัดว่า “วัดเชตวัน”..

..พรุ่งนี้มาเล่าต่อนะคะ..ไปปฎิบัติก่อน..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

สติ

..สติ..เป็นอย่างเดียว..ที่จะดับทุกอย่างได้..
..ขาดสติ..ก็เป็นอย่างเดียว..ที่เผาผลาญทุกอย่างได้เช่นกัน..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

อะไรคือชีวิต

อะไรคือชีวิต ? แสวงหาทรัพย์..เลี้ยงชีพตามปกติ
อะไรคือชีวิต? ยกมือไหว้..ได้ตลอดเวลา
อะไรคือชีวิต? รู้จักพูด..พูดอยู่กับใคร เด็กหรือ ผู้ใหญ่
อะไรคือชีวิต? ไม่จำเป็นต้องชนะ..ทุกเรื่อง
อะไรคือชีวิต? เมื่อรู้สึกโกรธใคร..อย่าทวงบุญคุญ
อะไรคือชีวิต? อย่าเห็นแก่ตัว..จงให้..เมื่อมีโอกาส
อะไระคือชีวิต? อย่าโต้เถียง..ในขณะที่โกรธ
อะไรคือชีวิต? ความกตัญญู..เป็นสมบัติติดตัว..จนตาย
อะไรคือชีวิต? รักใคร..ก็ควรรักเท่าชีวิตเรา..
อย่าพูด..ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เช่น..ขอตายแทน
อะไรคือชีวิต? รู้ว่าทำผิด..ต้องขอโทษเป็น
อะไรคือชีวิต? ทำได้เมื่อไหร่..ก็คือชีวิต

..ชีวิตไม่แน่นอน..ยืนได้..ล้มได้..อย่าปล่อยเวลา..ให้หายไป..จนไม่เหลือ..นาทีสุดท้าย..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

อยากเล่าให้ฟัง

..อยากเล่าให้ฟัง..

..มีโอกาสกลับมาปฎิบัติธรรม..ที่วัดเชตวันมหาวรวิหาร ประเทศอินเดีย ตั้งแต่วันที่ 1 -2, 6-12, 18 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2562

..ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมาก โอกาสนี้ได้ทำทานถวายเป็นพุทธบูชา เกือบทุกวัน

: ได้กวาดลานหน้ากุฎิ
: ได้ล้างกุฎิ
: ได้ทาสีกุฎิพระพุทธเจ้า
: ได้คัดสรรผลไม้อย่างเลิศ ถวาย
เป็นพุทธบูชา

..ผลไม้แห้งมีรสหวานเรียกว่า “อินทผาลัม” เก็บไว้ทานได้นานเป็นปี..

..ผลไม้สดกลิ่นหอมกรอบอร่อยที่สุดในโลก..”แอปเปิ้ล”..

..ผลไม้สดมีที่เดียวในโลก “ผลทับทิมสีแดง” เม็ดเรียงเป็นฝักคล้ายอัญมณีสวยงาม รสหวานหอม..

..ได้ถวายพระสงฆ์และผู้ที่เข้ามาสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงเช้า..

..ทำวัตรเช้าเย็น..เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ถวายแบบใกล้ชิดดั่งพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่เบื้องหน้าทุกเวลา..

..แบบนี้คงเรียกว่า เป็นบุญวาสนา ที่พาให้ได้พบสถานที่พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประทับตลอดเวลา 19 ปี..

..เวทนาทางกาย..
..เป็นเรื่องปรกติของคนอายุ 62..
..ส่วนการปฎิบัติธรรม..
..เป็นเรื่องที่ต้องทำให้มากกว่าปรกติ..
..เพราะเวลาเหลือไม่มาก..
..มีโอกาสก็จะมาอีก..

..อ้อ..ซื้อกล้วยหอมเลี้ยงลิงทุกวันด้วยค่ะ😁..

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

คำสอนของแม่

 

“คำสอนของแม่”

อย่าใส่อะไร.. ลงใน.. ความหวังดี
เช่น… คิดแทน… ทุกคนล้วนมีบาดแผลในใจ
พูดแทน… ทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักกัน​ พูดจนเกลียด

ต่างคน... ต่างมีโลกส่วนตัว
   ขณะที่ทำดี.... ทำไม่ดีหรือเปล่า
ทุกความคิด... ทุกคำพูด... และการกระทำ
       ต้องรับผิดชอบ

ดร.แม่ชีทศพร​ วชิระบำเพ็ญ

ปฎิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา 7 วัน

ปฎิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา 7 วัน

วัดเชตวันมหาวรวิหาร เมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย
บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้ากระทำไว้ดีแล้ว สำเร็จแล้ว
ขอให้ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาเถิด

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ทำไมใครๆก็อยากเข้าใกล้คุณ?

ทำไมใครๆก็อยากเข้าใกล้คุณ?
…..
๑.คุณเป็นคนดีมีคุณธรรม
คุณมีความจริงใจต่อคนอื่น มีคุณธรรมและจิตใจดีงาม คุณมีระเบียบ แต่ก็มีความกลมกลืน มีมารยาท มีความเมตตา คนอื่นอยู่ใกล้คุณแล้ว เขาสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและรู้สึกไว้ใจ

๒. คุณเป็นคนมีสัจจะ
คนอื่นอยากเข้าใกล้คุณก็เพราะคุณรักษาคำพูดไม่กลับกลอกปลิ้นปล้อน สิ่งที่คุณให้กับคนอื่นก็คือความเชื่อถือ ความเชื่อใจ
๓.

๓. คุณเป็นคนมีความสามารถ
คุณเป็นคนเปิดโลกทัศน์ให้กับคนอื่น เครือข่ายสัมพันธ์ของคุณทำให้คนอื่นได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาไม่อาจใช้เงินซื้อหามาได้

๔. คุณเป็นคนมีสติปัญญา
คุณเป็นผู้รับฟังที่ดีและเป็นผู้ชี้ทางออกได้อย่างยอดเยี่ยม

๕. คุณเป็นคนมีน้ำใจ
ไม่เพียงแต่คุณมองเห็นคุณค่าของคนอื่น คุณยังรู้จักชื่นชมในความพิเศษของผู้อื่นอีกด้วย

๖. คุณเป็นคนอารมณ์ดี
คุณมักทำให้คนอื่นหัวเราะได้เสมอ คนที่อยู่ใกล้คุณไม่รู้สึกเครียด

๗. คุณมีความจริงใจ
คุณจริงใจกับคนที่เข้ามาในชีวิต เครือข่ายสัมพันธ์ของคุณยิ่งมาจึงยิ่งมีความเสถียร พลังบวกจึงไร้ขีดจำกัด ใครๆจึงอยากอยู่ใกล้คุณ

เรื่องบางเรื่องต่อให้คุณคิดว่ารู้อย่างแจ่มแจ้งแดงแจ๋

ก็อย่าเพิ่งพูดจนหมดใส้หมดพุง

ก็อย่าเพิ่งเชื่อจนหมดจิตหมดใจ

ก็อย่าเพิ่งตัดสินพิพากษาโทษประหารสถานเดียว

เพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดจากคุณเอาชนะคนมาได้กี่มากน้อย

แต่อยู่ที่คุณเกื้อกูลผู้คนมากี่มากน้อย!
…..
Cr.นุสนธิ์บุคส์
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

น้ำสะอาดหนึ่งขวด…


 

..น้ำสะอาดหนึ่งขวด..
..เปิดขวด..อ่านออกเสียงดัง..
..สำหรับท่านที่ร่วมบุญกับแม่ชี..
..ตรวจน้ำตามนี้นะคะ..

อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา  พุทธังภะคะวันตัง  อภิวาเทมิ (กราบ)
สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  ธัมมัง  นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สังฆัง  นะมามิ (กราบ)

..ตั้งนะโม 3 จบ..
พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ 
ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ 
สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ทุติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ  สังฆัง สะระณัง  คัจฉามิ
ตะติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

..ศีล 5..
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิ ปัญจะสิกฺขาปะทานิ สมาทิยามิ (กล่าว 3 ครั้ง)
..เป็นการปฏิญาณว่าจะสมาทานรักษาศีล 5 นี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ต่อไป..

..ตั้งนะโม 3 จบ..
พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวารัง
สังฆังนิพพานัง

..ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาให้แก่บิดามารดา ครูอุปัชฌาชย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณ ผู้มีบุญคุณทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งทาน ที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญให้เป็นไป

..จงนำส่งให้แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสฬ แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระอาทิตย์ พระจันทร์

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้อาชีพหน้าที่การงาน ขอให้เจริญก้าวหน้า มีทรัพย์ที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมายไม่ขาดหาย

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้สัตตะโลหะ นวโลหะ รัตนชาติ ธนบัติเงินตราทุกสกุลในโลกนี้จงมีส่วนในบุญนี้

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุ่งเจ้าท่ารุกขเทวดานางไม้ทั้งหลายจงได้รับในกุศลผลบุญของข้าพเจ้า

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้สรรพสัตว์ไม่มีประมาณ ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษผู้ล่วงลับสัตวเดรัจฉาน สัตวนรกเปรต อสูรกาย

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้วันเดือนปีเกิดและนักษัตรทั้ง 12 ราศีที่เป็นปีเกิดของข้าพเจ้า

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้เทพเทวดาทุกภพทุกภูมิ ขอให้ผลบุญที่ได้ทอดกฐินในปีนี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์มีความสมบูณร์พูนสุขทั้งร่างกายและจิตใจของข้าพเจ้าและลูกหลานบริวารทุกคน

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ศัตรูหมู่มารทั้งหลายที่ทำให้ข้าพเจ้าอดทนอดกลั่นจนเกิดความเมตตา

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้อภายภูมิ สัมเวสี ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด นิพพานะปัจจะโยโหตุ

..พระจัตตุโลก พระยมกทั้งสี่ ส่งน้ำอุทิศนี้เข้าไปในลังกาทวีป ในห้องพระสมาธิเป็นที่ประชุมการใหญของแม่พระธรณี ขอให้แม่พระธรณีจงมาเป็นทิพย์พยานเป็นผู้ว่าการในโลกอุดร ขอให้แม่พระธรณีจงนำเอากุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าอธิฐานถึงนำส่งให้แก่ข้าพเจ้าในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด นิพพานะปัจจัยโยโหตุ

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..