ตาบอด..ไม่เห็นทาง.. ..ใจบอด..ไม่เห็นธรรม

หลงรัก..ไปแล้ว
หลงโกรธ..ไปแล้ว
หลงยึดถือ..ไปแล้ว
หลงครอบครอง..ไปแล้ว
หลงอำนาจวาสนา..หลงจนติดบ่วง…เสน่ห์หา
รู้ตัวทุกอย่าง..แต่วางไม่ได้

เมื่อพบทางสายเอก..มีทางออก..มีแสงสว่าง..แปลกมาก..เราไม่เดินออก

รู้ว่า..ทุกข์..รู้ว่าทน..รู้ทุกอย่าง และยังย้อนกลับ..ไปอยู่ในความมืดมน

..ตาบอด..ไม่เห็นทาง..
..ใจบอด..ไม่เห็นธรรม..

ไม่มีผู้วิเศษท่านใด..ช่วยได้
…..ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน…..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

หนทางอีกยาวไกล..เวลาเหลือเท่าไหร่ไม่รู้…

หนทางอีกยาวไกล..เวลาเหลือเท่าไหร่ไม่รู้
วันต่อวัน..ให้มีประโยชน์มากที่สุด..ก็OK
และก็ยังไม่รู้..จะมีวันพรุ่งนี้หรือเปล่า

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ผลบุญของผู้บูชาพระพุทธเจ้า…

ในกรุงราชคฤห์ มีช่างจัดดอกไม้คนหนึ่ง ชื่อ “สุมนะ” ทุกๆ เช้า เขาจะนำดอกมะลิ ๘ ทะนาน ไปถวายพระเจ้าพิมพิสาร และจะได้ทรัพย์มาเป็นค่าดอกไม้วันละ ๘ กหาปณะเป็นประจำ

    วันหนึ่ง ขณะที่เขาถือดอกไม้จะนำไปถวายพระราชา พระบรมศาสดาเสด็จมาบิณฑบาต พร้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์จำนวนมาก พระพุทธองค์ทรงเปล่งฉัพพรรณรังสีออกจากพระวรกาย นายสุมนะเห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธามาก 

อ่านต่อ

อานิสงส์การทอดกฐิน…

อานิสงส์การทอดกฐิน

๑ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒.เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุเป็นพระสาวกที่ได้รับยกย่องว่าเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านต่างๆ
๓.เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุธรรมโดยง่าย
๔.ทำให้ได้เป็นท้าวสักกเทวราช เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลาย (พระอินทร์)
๕.ทำให้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ปกครองแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้ง ๔ เป็นขอบเขต และมี แก้ว ๗ ประการ
๖.ทำให้ได้เกิดเป็นเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ มีฤทธิ์มีอานุภาพมาก
๗.ทำให้ได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์มหาศาล
๘.ทำให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

อ่านต่อ

อย่าจิตตก..เสียเวลา

..ถ้าชีวิตเรา..ต้องอยู่กับคน..ที่มีตัวตนสูง..
..ไม่มี..เหตุผล..มีความยึดมั่น..ถือมั่น..
..อย่าไปโกรธตอบ..อย่าเอาในสิ่ง..ที่เขาเป็น..
..มาเป็น..ภาระทางใจ..เปลี่ยนเขาไม่ได้..
..ก็เอาเขาเป็นอาจารย์ แล้วบอกตัวเองว่า..
..สิ่งที่เราเห็น..เป็นแค่ภาพวาด..
..อีกไม่นาน..ภาพเหล่านี้..ก็ต้องถูกแขวนติดผนัง..
..อย่าจิตตก..เสียเวลา..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

พวงหรีดมีชีวิต…

 

พวงหรีดมีชีวิต
บำเพ็ญกุศลน้อมอุทิศถวาย
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สมศักดิ์ อุปสโมเถระ
ครบหนึ่งร้อยวันบริบูรณ์

ขออนุโมทนากับทุกท่านอย่างยิ่ง

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

พุธธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง สังฆังนิพพานัง…

พุธธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง
สังฆังนิพพานัง ข้าพเจ้าทั้งหลายขอแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ให้แก่แม่พระธรณี แม่พระคงคามหาสมุทร แม่พระโพสฬ
แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระอาทิตย์ พระจันทร์

ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันสร้างกุศลถวายภัตตาหารเช้าเพลแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ และดูแลอุปฐากผู้ปฎิบัติธรรมอุบาสก อุบาสิกา ผู้มารักษาศีล ตลอดจน
ผู้ประกาศตนเป็นเจ้าภาพในงานบำเพ็ญ
กุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ตลอด 100 วันนี้

ขอตั้งจิตอธิษฐานถึง

พระจัตตุโลก พระยมกทั้งสี่ ส่งการอุทิศนี้
เข้าไปในลังกาทวีป ในห้องสมาธิเป็นที่ประชุมการใหญ่
ของพระแม่ธรณี
ขอแม่พระธรณีจงเสด็จมาเป็นทิพย์พยานน้อมนำส่ง
ถวายอุทิศแด่
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สมศักดิ์ อุปสโมเถระ
ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เทอญ นิพพานะปัจจัยโยโหตุ

ขอขมาพระรัตนตรัย 100 วันในเขตอภัยทานวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

อ่านต่อ

เงื่อนไขชีวิต..

เงื่อนไขชีวิต..ไม่ได้อยู่ที่การรักษาเวลา
มีชีวิตอย่างไรให้เวลาที่เหลืออยู่มีค่าที่สุด..นี่คือเงื่อนไขชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

สัญญาไม่เที่ยง

สัญญาไม่เที่ยง
บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
ครบ 100 วัน ณ.วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ