ความดีต้องทำทุกวันทุกเวลา

ความดีต้องทำทุกวันทุกเวลา
ชีวิตก็จะดีทุกวันทุกเวลา

ทำมั่งไม่ทำมั่ง ชีวิตก็ดีมั่งไม่ดีมั่ง
เป็นเช่นนี้เอง

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเยี่ยมเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต

ความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเยี่ยมเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต
เรื่องไม่ธรรมดาคือลูกหลานเต็มใจบวชพระให้พร้อมกัน6รูป
วันที่17พฤษภาคม2563 วันแรม11ค่ำเดือน6

ขออนุโมทนา
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

การมีโอกาสได้ช่วยเหลือกันในยามลำบาก แสดงให้เห็นว่า เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

การมีโอกาสได้ช่วยเหลือกันในยามลำบาก
แสดงให้เห็นว่า เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
ทุกฝ่ายร่วมกันช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
น่าชื่นใจ สังคมไทยเป็นสังคมที่อยากให้อยากช่วย
เราจะผ่านไปด้วยกัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันที่ 5 พฤษภาคม

..วันที่ 5 พฤษภาคม..
..ทุกๆปีได้พบกันทุกครั้ง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมมาถึง..

..ปีนี้มีเหตุทำให้ไม่เป็นเหมือนเคย..

..แม่สุขภาพแข็งแรงดี..
..กำลังใจดี..ปีนี้อายุครบ 62 เต็ม..

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..
..จงปกปักรักษาและคุ้มครองให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง สุขกายสุขใจ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยทั้งหลาย

ขออำนาจแห่งศีล ทาน ภาวนา ที่ข้าพเจ้าสะสมและกระทำมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ทุกท่านมีส่วนใน ศีล ทาน ภาวนาของข้าพเจ้าด้วยเทอญ

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

ชีวิตคนเรา บางครั้งต้องการแค่กำลังใจเท่านั้น…

..ชีวิตคนเรา..
..บางครั้งต้องการแค่กำลังใจเท่านั้น..
..ทรัพย์สินเงินทอง..ไม่มีค่าเท่ากำลังใจจากคนที่เราเชื่อใจ..
..ความรักที่ได้รับจากใครคนหนึ่ง..
..ทำให้เราเดินทางมาไกลแสนไกล..
..เป็นกำลังใจที่ไม่สามารถบรรยายได้เลย..

..เคารพรักหมดหัวใจ..

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

สิ่งที่ให้ออกไป ได้รับมากลับมาหลายร้อยเท่า

สิ่งที่ให้ออกไป ได้รับมากลับมาหลายร้อยเท่า
ความตระหนี่หมดไป
ความเห็นแก่ตัวน้อยลง
ความปรารถนาดีเกิดเป็นมิตรภาพ
ให้ด้วยความบริสุทธ์ใจ สุขใจตั้งแต่คิด
โอกาสอยู่แค่เอื้อม ร่วมด้วยช่วยกัน
มีคนที่ลำบากมากกว่าเราอีกมาก
บางครอบครัวน้ำสักขวดยังหาไม่ได้

เป็นกำลังใจไปด้วยกัน สู้ สู้ค่ะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันนี้ยังมีลมหายใจ…

..วันนี้ยังมีลมหายใจ..

วันเวลาไม่เคยทำร้ายใคร
สร้างมิตรภาพที่ดีให้เกิดมีในตนเอง
มิตรภาพไม่มีขายต้องสร้างขึ้นมา
อยู่ที่ไหนเวลาไหนก็เจริญ

มีกัลยาณมิตรเหมือนมีพระอาทิตย์ทั้งดวง

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

สงกรานต์ปี 2563

..สงกรานต์ปี 2563..

–ตั้งใจอ่านออกเสียงนะคะ—

..สงกรานต์ปีนี้ ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และคุณของมหาสังฆทาน คุณของการสวดมนต์ภาวนา..

..จงส่งผลให้ข้าพเจ้า มีสัจจะอธิฐานด้วยสัจจะวาจาว่า ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าพลาดพลั้งล่วงเกินคุณของพระรัตนตรัย ตลอดถึงคุณของบิดามารดา คุณของครูอาจารย์

ข้าพเจ้าขอตั้งมโน น้อมกล่าวคำว่า
ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม
ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม
ขาพเจ้าขออโหสิกรรม
ต่อคุณพระศรีรัตนตรัย คุณบิดามารดา
คุณครูบาอาจารย์

ขอท่านทั้งหลายจงงดเว้นโทษล่วงเกินให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด


..แม่ชีให้พรปีใหม่..เนื่องในวันสงกรานต์..

กุศลผลบุญใด ที่ข้าพเจ้าสร้างไว้ในพระพุทธศาสนา ด้วยการรักษาศีลให้ทาน ให้อภัยและให้อภัยทานปล่อยชีวิตสัตว์ ตลอดมาด้วยกำลังทรัพย์ กำลังใจ กำลังกายที่บริสุทธิ์ของข้าพเจ้า

ขอบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลจงรวมกันเป็นพรปีใหม่นี้ ให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีสติมีปัญญา มีสุขภาพแข็งแรง สุขกายสุขใจ ผ่านพ้นภัยอันตรายทั้งหลายทั้งสิ้นทอญ

อันรักกันถึงไกลถึงสุดขอบฟ้า
จิตถึงกันแค่หนึ่งลมหายใจ

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

รักฝ่ายเดียวโดยไม่ครอบครอง ให้ ..โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำทุกวันให้เหมือนวันสุดท้ายของชีวิต…

รักฝ่ายเดียวโดยไม่ครอบครอง
ให้ ..โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ทำทุกวันให้เหมือนวันสุดท้ายของชีวิต
ฝึกสมาธิให้มีสติ..ทำมานาน
ความสงบ ความร่มเย็นในใจ
คือผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกจิตทุกวัน
ทุกขณะของจิต.ต้องรู้เท่าทัน
รู้ไม่ทันก็สอบตก วันต่อวัน
สอบผ่านบ้าง สอบตกบ้าง เป็นข้อสอบที่คนทำ
ต้องทำให้ผ่าน สอบสวนจิตตนจนกว่าจะตาย
มาคนเดียว ไปคนเดียว สัจธรรมของชีวิต
หนทางอีกยาวไกล..

สอนกันไม่ได้เฉพาะตัวเฉพาะตน
ลงมือปฎิบัติย่อมรู้ได้เช่นกัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

จดหมาย ถึงลูกรักทุกคน

จดหมาย

ถึงลูกรักทุกคน

ลูกเป็นอย่างไรบ้างเป็นห่วง อย่าประมาท โรคนี้ยังไม่มียารักษา มีคนติดเชื้อกันทั่วโลกเป็นล้านคน นั่นแสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวของโรคระบาดที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

อย่าลืมสวดมนต์นั่งสมาธิ เราเป็นชาวพุทธมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง อย่ารังเกียจคนที่ป่วยไม่มีใครอยากป่วยหรือแพร่เชื้อ
อกเขาอกเรา มนุษย์ร่วมโลกหากอยู่ด้วยความรังเกียจ
เราเองคือคนที่เป็นโรคร้ายทางใจ ระวังความคิดปรุงแต่ง
จะทำให้ใจคอคับแคบ

ของใช้สำหรับแพทย์พยาบาลค่อนข้างขัดสน หน้ากากอนามัยใช้วันละหลายชิ้น
ใช้แล้วต้องทิ้ง จึงทำให้ไม่เพียงพอในการ
ป้องกันตัวสำหรับแพทย์พยาบาล

น่าเป็นห่วงจริงๆลูกต้องรักษาอารมณ์ให้ดีๆ
วันที่บ้านเมืองสงบแม่คงได้กอดลูกทุกคน

คิดว่ากำลังปฎิบัติธรรม มีอะไรเข้ามากระทบใจก็อดทนไว้ นาทีนี้ไม่มีประโยชน์ที่จะทะเลาะกับใคร รักษากายวาจาใจให้สงบ
แพทย์พยาบาลเหนื่อยมาก ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลกับคนป่วยจนกว่าทุกคนจะปลอดเชื้อ กลัวแค่ไหนก็ต้องทำหน้าที่

ลูกอยู่ในที่ปลอดภัยอย่าให้โรคทางใจทำให้ป่วย พวกเราต้องเป็นกำลังใจให้กันและกัน เราจะผ่านทุกเรื่องราวไปด้วยกัน

บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าถวายสังฆทานด้วยปัจจัยสี่แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ รักษาศีลในพระพุทธศาสนาให้ทานแก่มนุษย์ และปล่อยชีวิตสัตว์เป็นอภัยทาน

บุญกุศลใดเกิดอานิสงค์เป็นคุณของพระรัตนตรัยแล้ว ขออานิสงค์นั้นจงปกป้องคุ้มครองรักษาลูกและมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาให้ปลอดภัยจากโรคภัยทั้งหลายทั้งสิ้นอย่างเร็วพลันด้วยเทอญ


อาจจะเดินหลงทางถ้าห่างกัน
อย่าปล่อยมือ อย่าปล่อยมือ
อยากมั่นใจว่าเรายังไปด้วยกัน
ขอร้องช่วยสัญญา อีกสักครั้งให้เชื่อมั่น
ว่าไม่มีวันจากกันจะได้ไหม
มือจับมือใจเหนี่ยวใจเคียงเธอ
ยามพบเจอปัญหาไม่เป็นไร ถึงไหนไม่สำคัญ
บนทางฝันอันยาวไกล
ขอแต่เธอเคียงข้างไปตลอดทาง

รักลูกที่สุด
จากแม่

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ