..เกิดมาตัวเปล่าๆ..

..เกิดมาตัวเปล่าๆ..
..อย่าปรุงแต่งความอยาก..
..จนไม่มีเวลาไตร่ตรอง..
..ชีวิตที่สุขสบายคือชีวิตที่รู้จักพอ..
..พอใจในสิ่งที่มี..
..ไม่ใช่ต้องมี..ถึงพอใจ..

คิดถึงความตายทุกวัน 
ชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอน
ทำบุญกันหรือยัง
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ปฎิบัติธรรมด้วยการทำงานทุกวัน

ปฎิบัติธรรมด้วยการทำงานทุกวัน
มีสติกับสิ่งที่ทำด้วยความรักและศรัทธา
ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆ
ทำหน้าที่ของอุบาสิกา ทำนุบำรุง
พระสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนา
 ทำมานานมาก นานมาก

ใครจะคิดอย่างไรมันเป็นเรื่องของเขา

ทำหน้าทีของเราให้ดีที่สุดก็พอ
ต่อให้พระอาทิตย์ทรงกลดทั้งวัน
ก็แค่เห็น เราจะได้อะไร หากไม่ลงมือทำ
จิตใจบริสุทธิ์ การพูดคิดทำบริสุทธิ์ต่างหาก 
ทำให้ชีวิตศักดิ์สิทธิ์

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ธรรมะวันพระแรม15ค่ำเดือน8 ปีชวด

ธรรมะวันพระแรม15ค่ำเดือน8 ปีชวด
เราจะไม่เป็นทุกข์กับความชั่วของคนอื่น
เพราะมันไม่ยุติธรรมกับตัวเอง

Cr.พระอาจารย์จรัน อนังคโน
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันแห่งชัยชนะ

วันแห่งชัยชนะ
อุทยานธรรมดงยางถึงพระธาตุพนม
ถวายเป็นพุทธบูชา ด้วยกายวาจาใจ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญธรรมวิเศษใดที่เกิดขึ้นจากการจาริกธุดงค์ครั้งนี้ ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในธรรมวิเศษนั้นด้วยเทอญ

อานิสงค์ใดเกิดจากการอุปฐากพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ขออานิสงค์นั้นจงส่งผลให้ข้าพเจ้ามีทรัพย์เท่าเม็ดทรายในมหาสมุทรทั้งสี่มีกำลังที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดชีวิต

ทานศีลภาวนาของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้วขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยตลอดกาลและนาน

น้อมกราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า สรณะที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
สรณะที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วีดีโอ พระอาจารย์จ้อดถ่าย

ศาสนาพุทธเป็นอริยสัจ…

ถาม : สมัยอดีตกาลตอนที่พระพุทธเจ้าออกบวช ในโลกนี้มีศาสนาเดียวหรือหลายศาสนาครับ ?
ตอบ : มีมากมายหลายศาสนา มีการเชื่อถือและปฏิบัติแตกต่างกันไป แต่ว่าท้ายที่สุด ศาสนาพุทธที่ประกาศ อริยสัจ คือความจริงอันประเสริฐ ก็สามารถครองใจคนได้ จนกระทั่งเจริญรุ่งเรืองขึ้นมา เพราะว่าเป็นของจริง ของแท้ พิสูจน์ได้ทุกเวลา

จำไว้นะว่า ศาสนาพุทธเป็นอริยสัจ คือความจริงอันประเสริฐ ให้ทำตามอย่างเดียว ไม่ต้องไปเสียเวลาไปวิเคราะห์วิจัย

สมัยนี้พวกเรียนหนังสือเรียนมากไป พยายามจะเอาปรัชญาจากพุทธศาสนา ปรัชญาเป็นเรื่องที่ยกขึ้นมาถกเถียงกันยังไม่รู้ที่จบ ถ้าจบแล้วจะแยกออกไปเป็นศาสตร์ต่าง ๆ กันไป 

เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ไม่ใช่ความจริงอย่างของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนานั้นเป็นอริยสัจ พระพุทธเจ้าทรงค้นคว้ามาจนจบแล้ว ไม่ต้องเสียเวลาไปค้นคว้าถกเถียงกันอีก เรามีหน้าที่อย่างเดียวคือทำตาม แล้วผลจะเกิดเอง

มีคำกล่าวถึงพระพุทธศาสนาเอาไว้ในพระบาลีว่า “เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ” บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้ว ตัดออกก็ขาด เติมเข้าก็เกิน ไม่ต้องไปยุ่งหรอก ทำตามอย่างเดียวก็พอ

สมัยนี้คนเก่งเยอะ เขาวิเคราะห์พระไตรปิฎกกัน …(หัวเราะ)… แค่นี้เราสู้ก็เขาไม่ได้แล้ว ลักษณะแบบนี้นอกจากจะเป็น “วิจิกิจฉา” แล้ว ยังเป็น “การปรามาสพระรัตนตรัย” อีกด้วย เขาไปวิเคราะห์พระไตรปิฎกกันว่า

ตรงจุดนี้คนทุกคนทำได้….เชื่อ

ตรงจุดนี้มีคนทำได้บ้าง ทำไม่ได้บ้าง…ละไว้ก่อนยังไม่เชื่อ

ตรงจุดนี้คนโดยทั่วไปไม่สามารถทำได้…ก็ไม่เชื่อไปเลย

หลายท่านวิเคราะห์ว่า พระไตรปิฎกมาเขียนขึ้นในสมัยหลัง เป็นวิสัยของศิษย์ย่อมต้องสรรเสริญครูบาอาจารย์จนเกินจริงเป็นธรรมดา น่าทุบไหม ? คนเก่งมีมากขึ้นทุกที แต่มักจะเก่งในการหาทางไปนรก..!
……………………………..
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. วัดท่าขนุน
www.watthakhanun.com

มะลิลา..กับเหรียญในพาน

มะลิลา..กับเหรียญในพาน
สวดมนต์ทุกครั้งก็หยอดเหรียญไว้อยากทำบุญเพราะมีไม่มากเพื่อร่วมบุญ สะสมวันละเหรียญสองเหรียญมาส่งให้ถึงมือ

เงินที่ส่งมาถูกเทลงในพานอย่างสวยงามเพื่อทำพิธีเก็บอัฐิหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงค์

ดอกมะลิอยู่ในถุงตั้งแต่วันเคลื่อนศพ
บานอยู่ในถุงหนึ่งวันกับหนึ่งคืน
ผ่านมือหลายคน กลิ่นของมะลิยังคงหอมอ่อนๆกลีบของดอกมะลิไม่สวยเหมือนบานวันแรก แต่ก็อยู่ในพิธี

ทำพิธีทอดผ้าบังสกุล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ขึ้นพิจารณาผ้าไตรจีวรสามรูป 

ประทานสงฆ์ทำพิธีเทนำ้อบ โปรยดอกมะลิบนอัฐิเก็บอัฐิใส่ภาชนะที่เตรียมไว้

เสร็จพิธีเหรียญในพานถูกโปรยทำทาน
นำทางก่อนจะนำเข้ามาวางเพื่อทำบุญอุทิศถวายโดยสำนักราชวัง
———————————
ความกตัญญูกตเวที อยู่ในใจไม่เคยลืม
สิ่งที่หลวงพ่อสมเด็จให้มา ตอบแทนไม่หมดได้ในชาติเดียว 
ขอสืบสานงานวิปัสสนากัมมัฏฐานถวายหลวงพ่อสมเด็จต่อไป
ตามกำลังและสติปัญญา

คำฝากฝังครั้งสุดท้าย
“หากหลวงพ่อเป็นอะไรไปแม่ชีทำศพ
ให้หลวงพ่อด้วยนะ”

แม่ชีกราบถวายชีวิตด้วยกายวาจาใจตั้งแต่ต้นจนจบ365วัน

ขอถวายชีวิตให้พระพุทธศาสนาเพื่อตอบแทนคุณของพระรัตนตรัย ปฎิบัติบูชาแด่หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
ด้วยสำนึกในพระคุณหาที่สุดมิได้

น้อมกราบถวายด้วยความอาลัยยิ่ง
เกล้า ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ในโลกใบนี้ไม่มีใครรักษาสิ่งใดไว้ได้ตลอดกาล

ในโลกใบนี้ไม่มีใครรักษาสิ่งใดไว้ได้ตลอดกาล
ทำหน้าที่..ให้ดีที่สุด..ไม่มีเวลาพอที่จะโกรธใคร
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

แม้ไม่มีใครรู้ แต่เรารู้ รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใคร ….

แม้ไม่มีใครรู้ แต่เรารู้ รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใคร 
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้ มันจะเป็นเช่นไร ก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำ

ฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไร ไม่ได้หวังให้ใครจดจำ
แม้ยากเย็นแค่ไหน ไม่เคยบ่นสักคำ ไม่มีใครจดจำ แต่เราก็ยังภูมิใจ

จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา จะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีร้าย 
ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า ถึงเวลาก็ต้องไป เหลือไว้แต่คุณงามความดี

ขอเทิดทูลศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใด แม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลี
โลกยังไม่สิ้นหวัง ถ้ายังมั่นในความดี 
ศรัทธาไม่เคยหน่ายหนี คนดีไม่มีวันตาย

จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา จะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีร้าย 
ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า ถึงเวลาก็ต้องไป เหลือไว้แต่คุณงามความดี

ขอเทิดทูลศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใด แม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลี
โลกยังไม่สิ้นหวัง ถ้ายังมั่นในความดี 
ศรัทธาไม่เคยหน่ายหนี คนดีไม่มีวันตาย
—————–
ขออนุโมทนากับทุกๆท่านที่ร่วมกัน
ทำให้งานใหญ่ กลายเป็นงานเล็กได้
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

เส้นทางอันประเสริฐ

เส้นทางอันประเสริฐ
ความบริสุทธิ์ทางกาย วาจา ใจ
วิถีทางปฎิบัติให้พ้นทุกข์
ศีล สมาธิ ปัญญา

ลูกรักเส้นทางนี้เป็นทางเดียว
ที่ทำให้พ้นทุกข์ หนูอย่าหลงทาง
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นวาสนา

เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นวาสนา
มีโอกาสอุปฐากปัจจัยสี่พระภิกษุสงฆ์ สามเณรทุกวัน
เรียกว่าโชควาสนา
ทำทุกวันเพื่อดับทุกข์ไม่ให้เหลือเชื้อ
เพราะ…การเวียนว่ายตายเกิดน่าเวทนาที่สุด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ