เข้ากราบเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงค์ ถวายรายงาน โครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ วันศุกรที่ 25 มกราคมถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562

เข้ากราบเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงค์ ถวายรายงาน
โครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ
วันศุกรที่ 25 มกราคมถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงค์แสดงความยินดีกับผู้เข้า
โครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน และกล่าวขอบใจทุกท่าน
ทุกฝ่ายที่จัดโครงการนี้เพื่อถวายมุทิตา ในวันคลายวันเกิด
ท่านได้อนุโมทนาในที่สุด

จึงใคร่กราบนิมนต์พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้เป็น
ศิษย์ในเจ้าประคุณสมเด็จฯแสดงมุทิตากตัญญูอันแสดงออก
โดยปฎิบัติบูชาสมควรแก่พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จฯ
ในวันและเวลาดังกล่าว

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ

 

ขอนิมนต์/เรียนเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรม “โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตรการเจริญเมตตาเจโตวิมุตติ (คร้ังท่ี ๑)” ของมหาบัณฑิต ฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ สาขาวิชา วิปัสสนาภาวนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์ค่ะ
ขอนิมนต์/เรียนเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรม
“โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตรการเจริญเมตตาเจโตวิมุตติ (คร้ังท่ี ๑)” ของมหาบัณฑิต ฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ สาขาวิชา วิปัสสนาภาวนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี
แด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร คลองสาน กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ ๒๕ มกราค ถึง ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมปฎิบัติธรรมได้ที่คุณนำ้ 0936956364 ตั้งแต่เวลา8.00 น.ถึง17.00น.
ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ

อธิการบดี มจร.เตรียมนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก..

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

เนื่องจากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชได้รับความเสียหายจากพายุปาบึก

คณะสงฆ์เข้าตรวจเยี่ยมเป็นกำลังใจแก่พระนิสิต และบริจาคถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในโอกาสนี้บ้านเพชรบำเพ็ญได้ถวายภัตตาหารเพลพระอธิการบดีและคณะสงฆ์ผู้บริหารวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นจำนวน 150 รูป/คน

สาธุ..สาธุ..สาธุ

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 วันครบรอบคล้ายวันเกิดอายุวัฒนะมงคล 67 ปี ของพระอาจารย์ใหญ่ สยาดอภัททันตวิโรจนะ เจ้าของสำนัก.. สยาดอวัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน ท่าขี้เหล็ก เมียนมาร์

#วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562
วันครบรอบคล้ายวันเกิดอายุวัฒนะมงคล 67 ปี
ของพระอาจารย์ใหญ่ สยาดอภัททันตวิโรจนะ
เจ้าของสำนัก.. สยาดอวัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน ท่าขี้เหล็ก เมียนมาร์ และของสำนักธรรมวิโรจนาราม ธรรมสถาน (งุยเตาอู)​มวกเหล็ก-ปากช่อง-เขาใหญ่ แห่งนี้

#ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย อันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุด

“11 มกรา วันเกิดอาจาริยา พระมหายิ่งใหญ่แท้แผ่คำสอน

เหล่าผองศิษย์ขอถวายอวยชัยพร อย่ายิ่งหย่อนร้อยปีสุขีกาย

เป็นเหมือนดั่งโพธิ์ทองของผองศิษย์ น้อมพินิจคำสอนมิเสื่อมหาย

ทุกข์ใดๆที่เกิดให้เบาคลาย ขอถวายอวยชัยท่านสุขขันธ์ เทอญ”

#น้อมกราบนมัสการ แสดงสักการะมุทิตาจิต และกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ใหญ่ สยาดอภัททันตวิโรจนะ กับความรัก ความเมตตา ความกรุณา ความปรารถนาดีที่มีต่อลูกศิษย์…. คนไทย…ทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งคะ

น้อมกราบนมัสการ
cr.วิโรจนาราม
แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ