ภาพบรรยายกาศโรงทาน วันนี้ 1 มิถุนายน 2561

ภาพบรรยายกาศโรงทาน
วันนี้ 1 มิถุนายน 2561
ณ พุทธมณฑล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ทำภัตตาหารถวายพระในโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์

อ่านต่อ

ภาพบรรยายกาศโรงทาน วันนี้ 31 พฤษภาคม 2561

ภาพบรรยายกาศโรงทาน วันนี้ 31 พฤษภาคม 2561
ณ พุทธมณฑล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ทำภัตตาหารถวายพระในโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานบุญนะคะ

อ่านต่อ

วันขึ้น15ค่ำเดือน7 วันวิสาขบูชา

วันขึ้น15ค่ำเดือน7 วันวิสาขบูชา วันแห่งความสำเร็จในพระพุทธศาสนา
รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสี่ ดับไม่เหลือเชื้อเข้าสู่พระนิพพาน

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ