บุญเดือนมกราคม 2563

บุญเดือนมกราคม 2563

ถวายผ้าไตรแก่พระธุดงค์ 600 ไตร
ถวายน้ำดื่มโครงการเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐานตามวัดต่างๆ
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดสถานปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดสถานปฎิบัติธรรม
ธรรมโมลี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด วัดพิชยญาติการามวรวิหาร กรุงเทพฯ
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด วัดดอนตะโหนด
อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดโคกอู่ทอง ปราจีนบุรี
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดหนองเชียงทูน ศรีสะเกษ
ถวายน้ำดื่ม96,000ขวดสวนไผ่ พุทธมณฑล นครปฐม
ปราวนาถวายน้ำดื่มแก่พระอาจารย์จรัน อนัคโนนำพระสงฆ์เดินธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ600รูปจนจบโครงการ

โครงการถวายน้ำดื่มปีที่22
มีพระสงฆ์สามเณรดื่มน้ำวันละ2,200รูปทุกวัน

ท่านสามารถร่วมบุญน้ำดื่มได้ตามกำลังศรัทธา และสามารถตรวจน้ำอุทิศให้บิดามารดาตลอดจนผู้ล่วงลับได้ทุกวัน

กำลังใจในการสร้างกุศลความดีทำได้ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย
ตลอดเวลาที่ทำคิดเสมอว่าขอให้ข้าพเจ้ามีโอกาสสร้างกุศลจนกว่าจะหมดลมหายใจ

อนุโมทนาบุญญร่วมกันนะคะ

รายการอาหารวันสวดมนต์ข้ามคืนที่
พุทธมณฑล อ.ศาลายา จ.นครปฐม
คืนวันที่31ธันวาคม
บะหมี่ 500กิโลเนื้อหมู300กิโล
ข้าวสาร300กิโล
ลอดช่องสิงค์โปร์400กิโลขนุน20กิโล
ข้าวเหนียวมูน200กิโล
ไข่ทำสังขยา300ฟองกระทิ10ลัง
ลูกชิ้นหมู 300โล
ไส้กรอกอีสาน500กิโล
ขิงดองผักสด100กิโล
น้ำมันพืช10ปี๊บ
น้ำตาลทราย300กิโล
กระเทียม50กิโล
ชามใส่ก๋วยเตียวข้าวต้ม10,000ใบ
ถ้วยใส่ขนมแก้วลอดช่อง10,000ใบ
น้ำแข็งป่น130กระสอบ
น้ำดื่ม7,200ขวด
น้ำลำใย น้ำกระเจี๊ยบ น้ำอัญชัน 10หม้อเบอร์60
ทำบุญกับคนที่มาสวดมนต์ข้ามคืนแจกถึง
23.00น.อาหารหมดทุกรายการ

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลดลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม มีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีใหม่เทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ภาพบอกเล่าเรื่องราว

ภาพบอกเล่าเรื่องราว
โครงการเดินธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ
เห็นความเพียรของพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์ก่อนสิ้นปี2562
พระภิกษุสงฆ์ผู้มีอายุมาก สามเณรผู้มีอายุน้อย
ท่านเดินสะพายบาตรแบกย่าม..แบกกลดตลอดทาง
จำนวนหลายร้อยรูปเดินเท้าเปล่า..
ฉันอาหารวันละ1มื้อ

บางท่านปราวนาไม่ฉันอาหาร
ตามที่ท่านตั้งจิตอธิฐาน เพื่อชนะใจตนเอง

อดทนต่อความร้อนของแดด
อดทนต่อลมหนาวในยามค่ำคืน

ตื่นนอนตีสาม ตีสี่ ทำวัตรสวดมนต์
เจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน กลางป่าเขา
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ นางไม้และเทวดา
ผู้มีศรัทธาตื่นมาพบเห็นปั้นข้าวใส่ในบาตร
ด้วยใจสดใสเบิกบาน

ฝึกตนด้วยกายวาจาใจ

กายนี้คือครูอาจารย์ชั้นสูงสุดไม่ใช่สิ่งอื่น
สติมั่นคงในขณะที่ก้าวเท้าเดิน

พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เดินธุดงค์
เจริญสัมมาสติเต็มกำลังเพื่อลอกอัตตา
ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นไม่แสวงหาลาภสักการะใดๆ

บิณบาตรด้วยสัมมาอาชีโว บริโภคอย่างมักน้อยเท่าที่จำเป็น

เป็นบุญวาสนาที่มีโอกาสถวายบิณบาตร
แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่

เกิดมานานถึง62ปีเพิ่งได้พบการสละละวาง
พบขันติบารมีจริงๆครั้งแรกในชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
……………………………………………………

วันพุธที่1มกราคม2563 ทำบุญวันปีใหม่

ปีใหม่แล้วขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ค้าขายดีมีกำไร อารมณ์ดี สุขกาย สุขใจ
มีเงินที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมายมากมาย
ถูกลอตตารี่ทุกรางวัลตลอดปี2563เทอญ

วันพุธที่1มกราคม2563 ทำบุญวันปีใหม่

ถวายผ้าไตรจีวร600ไตรและสบู่ ยาสีฟันยา ยาสระผม ข้าวหลาม600กระบอกแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ที่ธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ วันที่1ธันวาคมถึงวันที่15มกราคม
2563 อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ตามรอยธุดงค์วัตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่

ถวายภัตตาหารบิณฑบาตร ณ.เขาพระอินทร์ ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมถวายภัตตาหารบิณบาตรนี้แก่ท่านทั้งหลาย บุญกุศลใดที่ท่านได้กระทำแล้วเกิดอานิสงส์แล้วเกิดความเพียรแล้วเกิดคุณวิเศษแล้ว ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในกุศลผลบุญของท่านด้วยเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่26ธันวาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่26ธันวาคม 2562

เดินทางไปเมืองกาญจนบุรี
กราบพระอาจารย์จรัญ อนังคโน
ถวายปัจจัย100,000บาท
ค่าภัตตาหารแก่พระสงฆ์ที่เดินธุดงค์จำนวน 600 กว่ารูป
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่จากประเทศกัมพูชา เมียนมาร์
ลาว และไทยเดินธุดงค์ถึงวันที่15มกราคม 2562

พระอาจารย์จรัญให้พรว่า ขอบุญจากพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์
ทั้งหมดจงส่งผลให้เจริญก้าวหน้าในการปฎิบัติธรรมเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน

ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าและมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าด้วยเทอญ

มีศรัทธาไกลแค่ไหนก็ใกล้
บุญทำให้ใจเบิกบาน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วัที่23 พฤศจิกายน-24 ธันวาคม2562

วันที่23พฤศจิกายน-24ธันวาคม2562

ถวายภัตาหารน้ำปานะเช้าเพลแก่พระสงฆ์
ที่เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่และเรียนปริยัติธรรมรวมพระสงฆ์ทั้งสิ้น13,440มื้อ ณ.พุทธมณฑล อ.ศาลายา จ.นครปฐม และวัดไทยเชตวันวิหาร นครสาวัตถีประเทศอินเดีย

พาญาติโยมปฎิบัติธรรมรักษาศีลให้ทาน
เจริญภาวนา ณ.วัดเชตวันวรวิหาร นครสาวัตถี บุญกุศลที่พระสงฆ์สามเณรและท่านทั้งหลายร่วมกันปฎิบัติธรรมสำเร็จแล้วเกิดประยชน์แล้ว

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนอนุโมทนาในบุญกุศลของท่านทั้งหลายด้วยเทอญ

ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าสร้างไว้ดีแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาและมีส่วนในบุญนี้
เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญ
ในมนุษย์สมบัติ มีชีวิตในสวรรค์สมบัติ
มีพระนิพพานเป็นที่สุดเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ทริปปฎิบัติธรรมอภินิหารย์ 14-23 ธันวาคม2562

ทริปปฎิบัติธรรมอภินิหารย์ 14-23 ธันวาคม2562

บุญกุศลจากการปฎิบัติธรรมให้ทานรักษาศีลและเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐานสำเร็จแล้ว
ขอให้ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญกุศลของข้าพเจ้าเถิด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมต้อนรับปีใหม่

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมต้อนรับปีใหม่
รุ่นที่ 2 ร่วมกับคุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ ณ วัดเชตวันมหาวรวิหาร นครสาวัตถี แคว้นโกศล ประเทศอินเดีย ในระหว่างวันที่ 8-14 มกราคม 2563

เดินทางโดยสายกาบิน Thaismile เวลา 18.30น.
ค่าเดินทางท่านละ 60,000 บาท

..สร้างบุญด้วยตนเอง..ในดินแดนพระอริยบุคคล..
..รับจองทริปนี้ถึง 28 ธันวาคม 2562..

..ติดต่อจองทริปที่เบอร์ 0851544665
คุณกฤษณา (พี่แอ้ด)
ID Line 0879636595
(ช่วงนี้คุณกฤษณายังอยู่ที่อินเดียถึง 25/12/62 แนะนำสอบถามทางไลน์นะคะ)

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

อนุโมทนากับท่านที่สร้างกุศลผลบุญ

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวารัง สังฆังนิพพานัง บุญกุศลที่ข้าพเจ้าเคยมีโอกาสถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ในทิศทั้งสี่ประมาณไม่ได้

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวารัง สังฆังนิพพานัง บุญกุศลที่ข้าพเจ้าเคยถวายผ้าไตรจีวรแก่พระสงฆ์ในทิศทั้งสี่ประมาณไม่ได้

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวารัง สังฆังนิพพานัง บุญกุศลที่ข้าพเจ้าเคยสร้างวิหารลานเจดีย์สร้างโบสถ์
สร้างห้องน้ำ สร้างศาลา สร้างพระพุทธรูป
อุปฐากพระสงฆ์ในการศึกษาวิปัสสนากัมฐานและเรียนปริยัติธรรม ในพระพุทธศาสนา ประมาณไม่ได้
คุณแห่งทานศีลภาวนาและคุณวิเศษใดที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาแล้ว
ขอให้ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาและมีส่วนในบุญจำนวนมหาศาลของข้าพเจ้าในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

ขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยมนุษย์สมบัติ มีชีวิตอยู่ในสวรรค์สมบัติ มีพระนิพพานสมบัติเป็นที่พึ่งในที่สุดเทอญ

อ่านออกเสียง
พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวารัง สังฆังนิพพานัง ข้าพเจ้าขออนุโมทนากับท่านที่สร้างกุศลผลบุญในครั้งนี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนในบุญของท่านทั้งด้วยเถิด

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..