วันนี้..วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 ..อนุโมทนาร่วมกันนะคะ..

วันนี้..วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562

..อนุโมทนาร่วมกันนะคะ..

คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
: ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด ณ สถานปฎิบัติธรรม..ธรรมโมลี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีพระสงฆ์เจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐานสี่ ตลอดปี

———————————-
: ถวายภัตตาหารเช้า-เพลและน้ำปานะแก่พระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาสทุกรูป 370 รูป ณ อาคารโพธิญาณราชวิชชาลัย พุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..

———————————-

อ่านต่อ

วันนี้..วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ..อนุโมทนาร่วมกันนะคะ..

วันนี้..วันที่ 11 พฤษภาคม 2562

..อนุโมทนาร่วมกันนะคะ..

คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ 
: ถวายอาหารสด ณ สถานธรรมวิโรจนารามอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีพระสงฆ์เจริญวิปัสสนากรรมตลอดปี
: ถวายเนื้อหมู
: ถวายกุ้ง
: ถวายปลาทับทิม ปลาช่อน
———————————-
: ถวายภัตตาหารเช้า-เพลและน้ำปานะแก่พระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาสทุกรูป 370 รูป ณ อาคารโพธิญาณราชวิชชาลัย พุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..
———————————-

วันนี้..วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562..อนุโมทนาร่วมกันนะคะ..

วันนี้..วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562

..อนุโมทนาร่วมกันนะคะ..

คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ 
: ถวายอาหารสด ณ สถานปฎิบัติธรรม ธรรมโมลี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีพระสงฆ์เจริญวิปัสสนากรรมฐาน 500 รูป
: ถวายเนื้อหมู 200 กิโลกรัม
: ถวายกุ้ง 100 กิโลกรัม
: ถวายไข่ต้มซีพี 1,500 ฟอง
———————————-
: ถวายภัตตาหารเช้า-เพลและน้ำปานะแก่พระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาสทุกรูป 370 รูป ณ อาคารโพธิญาณราชวิชชาลัย พุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..

———————————-

: แม่จ๋า..แม่ไปนั่งเถอะเดี๋ยวหนูทำเอง..
: ให้แม่ทำเถอะนะ..พระตั้งสามร้อยวัดแม่อยากทำ..แม่ยังทำไหว..ยังมีแรงไม่รู้พรุ่งนี้จะได้ตื่นหรือเปล่า

..ทำวันนี้ให้เต็มกำลัง..เวลาผ่านไปจะได้..ไม่ต้องเสียดาย..ว่าที่ผ่านมาไม่ได้ทำอะไรเลย..ใส่บาตรพระวันละสามร้อยเจ้าอาวาส..ชื่นใจที่สุด

..บทสนทนาเล็กๆ..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 ..วันนี้เปิดโครงการพระสังฆาธิการเข้าเจริญวิปัสสนากรรมฐาน..

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562

..วันนี้เปิดโครงการพระสังฆาธิการเข้าเจริญวิปัสสนากรรมฐาน..

..คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ และคณะ ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ 480 รูป
ณ อาคารโพธิญาณราชวิชชาลัย อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

ขออนุโมทนากับคุณณุ ร้านอาหารศิริโชต นำโต๊ะ-เก้าอี้คลุมผ้าสวยงาม ร่วมงาน 80 ชุด มาร่วมบุญ

และขออนุโมทนากับเจ้าภาพที่ร่วมถวายภัตตาหารเช้า-เพลทุกท่านคะ สาธุ..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

———————————-

” คำถวายข้าว พระพุทธ ”
ตั้งนะโม 3 จบ และ กล่าวด้วย

อิมัง สูปะพยัญชะนะ สัมปันนัง
สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง
พุทธัสสะ ปูเชมิ (มะ)

” คำแปล ”
ข้าพเจ้า ขอบูชาด้วยโภชนะ ข้าวสาลี
พร้อมด้วยแกงกับ และ น้ำ อันประเสริฐนี้ แด่พระพุทธเจ้า

คำถวายสังฆทาน
“อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต
ภิกขุ สังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารนิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ”

..ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ..
..ข้าพเจ้าทั้งหลาย..ขอน้อมถวาย..ซึ่งภัตตาหาร..กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้..แด่พระภิกษุสงฆ์..
..ขอพระภิกษุสงฆ์..จงรับซึ่งภัตตาหาร..กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้..ของข้าพเจ้าทั้งหลาย..เพื่อประโยชน์..เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

———————————-

อ่านต่อ

วันนี้ 9 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ขออนุโมทนากับพระและผู้ปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ เพชรบุรี ในคอร์สปฏิบัติธรรมประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 13 ตุลาคม 2562

วันนี้ 9 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ

ขออนุโมทนากับพระและผู้ปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ เพชรบุรี ในคอร์สปฏิบัติธรรมประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 13 ตุลาคม 2562

สามารถมาร่วมปฏิบัติธรรมตามจำนวนวันที่สะดวกนะคะ (ขั้นต่ำ 2-3 วัน) ปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่ กำหนดงดพูดคุย มีพระอาจารย์วิปัสสนาจารย์คอยสอนและสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

———————————

อ่านต่อ

..วันนี้ 8 พฤษภาคม 2562.. ..คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..มาเตรียมทำขนมถวายพระในตอนเช้าที่พุทธมณฑลแล้วนะคะ..

..วันนี้ 8 พฤษภาคม 2562..
..คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..มาเตรียมทำขนมถวายพระในตอนเช้าที่พุทธมณฑลแล้วนะคะ..

..ท่านใดอยู่ใกล้..ท่านใดสะดวกเรียนเชิญร่วมบุญ..ลงแรงร่วมกันนะคะ..
———————————-
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสใหม่..ในเขตปกครองสงฆ์หนกลาง 6 ภาค 23 จังหวัด
ณ อาคารปฎิบัติธรรมโพธิญานมหาวิชชาลัย อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2562

ขอเชิญชวนร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสและพระธรรมฑูต ตลอด 30 วัน วันละ 300 รูป/คน ตามวันเวลาดังกล่าว

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

———————————-
ขอเชิญชวน ร่วมบุญ ลงแรง เตรียมอาหาร เตรียมผัก ผลไม้ ล้างถ้วย ล้างชาม ถวายภัตตาหารเช้าเพล และน้ำปานะ ร่วมกันกับคุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ ได้ในวันเวลาดังกล่าวนะคะ

สามารถร่วมบุญค่าภัตตาหารน้ำดื่ม ร่วมกับคุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญได้นะคะ ร่วมบุญ 300 บาท จะได้ของเป็นของที่ระลึกจากแม่ชี 1 ชิ้น

: ล็อคเก็ตคุณแม่ชีทศพร ขนาดเท่าเหรียญ 2 บาท หรือ
: ตะกรุด 5 มหามงคล (ซึ่งคุณแม่เป็นคนอธิษฐานและทำทุกขั้นตอนเอง)
: หนังสือ “ที่สุดคำอธิษฐาน”
: หนังสือ “อ่านหนังสือวันละหน้า”

โดยสามารถร่วมบุญได้ที่เลขบัญชีธนาคารกสิกร 633-211-431-8 ชื่อบัญชี นางทศพร วชิระบำเพ็ญ สาขาลาดพร้าว 67

โอนแล้วรบกวนส่งสลิปการโอนพร้อมชื่อที่อยู่จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ เพื่อทำการจัดส่งของที่ระลึกให้ท่านนะคะ

ที่ไอดีไลน์ @baanphetbumpen (อย่าลืมใส่@)

..บ้านเพชรบำเพ็ญ..
**เจ้าหน้าที่ ตอบช้า-จัดส่งล่าช้า ต้องขออภัยด้วยนะคะ**

 

อนุโมทนาบุญร่วมกันกับคุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญนะคะ

อนุโมทนาบุญร่วมกันกับคุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญนะคะ

: วันที่ 26-27 เมษายน 2562
:โครงการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน พระนิสิตปริญญาโท ณ สถานปฎิบัติธรรมธรรมโมลี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด

: วันที่ 6 พฤษภาคม 2562
:โครงการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
พระนิสิตปริญญาโท ณ สถานปฎิบัติธรรมธรรมโมลี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2 ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด

: วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
: โครงการอบรบพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสใหม่ ณ อาคารโพธิญาณราชวิชชาลัย อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม ถวายน้ำดื่ม 14,400 ขวด

: วัดดอนตะโหนด สำนักปฎิบัติธรรมที่ 15 อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด

..อนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านโอนมาร่วมบุญ..ขอให้ผลบุญนี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ท่านทั้งหลายตลอดเวลาเทอญ..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

ขอเชิญชวนร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสและพระธรรมฑูต ตลอด 30 วัน วันละ 300 รูป/คน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2562

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสใหม่..ในเขตปกครองสงฆ์หนกลาง 6 ภาค 23 จังหวัด
ณ อาคารปฎิบัติธรรมโพธิญานมหาวิชชาลัย อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2562

ขอเชิญชวนร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสและพระธรรมฑูต ตลอด 30 วัน วันละ 300 รูป/คน ตามวันเวลาดังกล่าว

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

———————————-

อ่านต่อ