วันพุธที่19 มิถุนายน 2562 ทำบุญซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์มหาชัยชมศรัทธา ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

วันพุธที่19 มิถุนายน 2562
ทำบุญซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์มหาชัยชมศรัทธา ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ

ธรรมวิโรจนาราม ธรรมสถาน(งุยเตาอู) อ.ปากช่อง นครราชสีมา เชิญเข้าปฏิบัติธรรม สอนและสอบอารมณ์ โดย พระอาจารย์ใหญ่ สยาดอภัททันตวิโรจนะ และคณะพระวิปัสสนาจารย์

สวัสดีค่ะ – ธรรมวิโรจนาราม ธรรมสถาน(งุยเตาอู) อ.ปากช่อง นครราชสีมา เชิญเข้าปฏิบัติธรรม สอนและสอบอารมณ์ โดย พระอาจารย์ใหญ่ สยาดอภัททันตวิโรจนะ และคณะพระวิปัสสนาจารย์

(1) คอร์สประจำเดือน วันที่ 29 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2562 (และสามารถเข้าปฏิบัติได้ต่อเนื่องตลอดปี)

(2) คอร์สเข้าพรรษา วันที่ 15 กรกฎาคม – 14 ตุลาคม 2562

ติดต่อปฏิบัติธรรม/อุปถัมภ์ภัตตาหารและปัจจสี่ ได้ที่ สำนักงานธรรมวิโรจนาราม โทร. 095-459-9090, 065-715-6838

พระอาจารย์โฆษิต ปญฺญาวโร โทร.098-575-0280 แม่ชีเกษร เมฆวดี โทร.087-193-9218

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ

ขอเชิญร่วมถวายภัตตาหารแก่พระนิสิตมหาวิทยาลัยบาลีพุทธโฆษ งานปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม่ประจำปี2562 ณ.วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

พรุ่งนี้วันอังคารที่18มิถุนายน2562

ขอเชิญร่วมถวายภัตตาหารแก่พระนิสิตมหาวิทยาลัยบาลีพุทธโฆษ งานปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม่ประจำปี2562
ณ.วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

ถวายภัตตาหารเช้าเพล400-500รูปคน..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ถวายน้ำดื่มเดือนมิถุนายน

  1. ถวายน้ำดื่มเดือนมิถุนายน

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดวังเย็น จ.กาญจนบุรี
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดพิชยญาติการามวรวิหาร กรุงเทพฯ
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดสถานปฎิบัติธรรม ธรรมโมลี ปากช่อง
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดเขาอิติสุคโต หัวหิน ประจวบคีรีขันถ์
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดใหญ่คลายคีรี หัวหิน ประจวบคีรีขันถ์
ถวายน้ำดื่ม9,600ขวด งานทำบุญอาจารย์ใหญ่ จ.ขอนแก่น
ถวายน้ำดื่ม9,600ขวด งานวิปัสสนาเจ้าสำนัก จ.นครปฐม
ถวายปัจจัยสร้างโบสถ์ 10,000 บาท

ขออนุโมทนาท่านที่ร่วมบุญผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
ทุกบาททุกสตางค์เป็นบุญน้ำดื่มเดือนมิถุนายน2562

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตน์ตรัยจงส่งผลให้ท่านทั้งหลาย
จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติ
ธนสารสมบัติ มีความเจริญทั้งทางโลกและมีความเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทอญ

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ถวายปัจจัยทำบุญอายุวัฒนะหลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

ถวายปัจจัยทำบุญอายุวัฒนะหลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน
ทองผาภูมิ กาญจนบุรี อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ขอเชิญชวนร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสและพระธรรมฑูต ตลอด 30 วัน วันละ 300 รูป/คน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2562

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสใหม่..ในเขตปกครองสงฆ์หนกลาง 6 ภาค 23 จังหวัด
ณ อาคารปฎิบัติธรรมโพธิญานมหาวิชชาลัย อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2562

ขอเชิญชวนร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสและพระธรรมฑูต ตลอด 30 วัน วันละ 300 รูป/คน ตามวันเวลาดังกล่าว

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

———————————-

อ่านต่อ

วันนี้..วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถวายภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะแก่พระสงฆ์เจ้าอาวาส 330-400 รูป ณ อาคารโพธิญาณราชวิชชาลัย พุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

วันนี้..วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562

ถวายภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะแก่พระสงฆ์เจ้าอาวาส 330-400 รูป ณ อาคารโพธิญาณราชวิชชาลัย พุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..
..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

———————————-

อ่านต่อ

วันนี้ 13 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ขออนุโมทนากับพระและผู้ปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ เพชรบุรี ในคอร์สปฏิบัติธรรมประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 13 ตุลาคม 2562

วันนี้ 13 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ

ขออนุโมทนากับพระและผู้ปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ เพชรบุรี ในคอร์สปฏิบัติธรรมประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 13 ตุลาคม 2562

สามารถมาร่วมปฏิบัติธรรมตามจำนวนวันที่สะดวกนะคะ (ขั้นต่ำ 2-3 วัน) ปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่ กำหนดงดพูดคุย มีพระอาจารย์วิปัสสนาจารย์คอยสอนและสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

———————————

อ่านต่อ

วันนี้..วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ 

วันนี้..วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
: ถวายภาชนะเบญจรงค์ 30 ชุด ณ วัดดอนตะโหนด อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งานฉลากภัตร
: ถวายชุดแม่ชีพม่า 30 ชุด ณ วัดกลางพรหมนคร จังหวัดสิงห์บุรี สำหรับโยคีผู้ปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 7 เดือนและตลอดชีวิต

———————————-
: ถวายภัตตาหารเช้า-เพลและน้ำปานะแก่พระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาสทุกรูป 370 รูป ณ อาคารโพธิญาณราชวิชชาลัย พุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..

———————————-