เป็นตัวแทนบุญด่วนจี๋ ซื้อที่ดินถวายวัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้นจำนวน7ไร่

เป็นตัวแทนบุญด่วนจี๋  ซื้อที่ดินถวายวัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อ.พนมไพร จ.ศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้นจำนวน7ไร่

ครั้งที่1 จำนวน240,000บาท
ถวายปัจจัยครั้งที่2 จำนวน 400,000บาท
พรุ่งนี้โอนอีกจำนวน 200,000บาท
รวมทั้งสิ้น 840,000บาท
ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์ที่ร่วมบุญมา
การสร้างบุญในครั้งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข
แก่บิดามารดา ครูอุปฌาชย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งหลาย
ขอแม่พระธรณีจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันสร้างไว้ในพระพุทธศาสนา

ขอให้เทวาอารักษ์ เจ้าพ่อหลักเมือง เจ้าพ่อเขาใหญ่ เจ้าป่า
เจ้าเขา เจ้าทุ่งเจ้าท่า เจ้าที่เจ้าทาง รุกขเทวดานางไม้ทั้งหลาย
เทพเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้
เป็นอัศจรรย์

ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญ รวย สำเร็จ ทุกประการเทอญ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่16มิถุนายน 2563

วันอังคารที่16มิถุนายน 2563
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี และอุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้าปริวาสปฎิบัติธรรมจำนวน 300/400รูป/คน

ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ท่านสามารถร่วมบุญใหญ่ได้ตามกำลังศรัทธา ที่บัญชีกสิกร  633-2114-318
ทศพร วชิระบำเพ็ญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

 วันที่ 15 มิถุนายน 2563

วันที่ 15 มิถุนายน 2563

ถวายน้ำปานะ ช่วงบ่ายแก่พระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
ณ.อุทยานธรรมดงยาง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

หาทำกำไรชีวิต
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นพึ่งตลอดชีวิต
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ร่วมบุญภัตตาหารพระที่เข้าปริวาส ร่วมกับแม่ได้นะคะ 
เลขบัญชีธนาคารกสิกร เลขที่บัญชี 633-211-431-8 ชื่อบัญชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันจันทร์ที่15มิถุนายน 2563

วันจันทร์ที่15มิถุนายน 2563

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกา เข้าปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา
วันที่1-30มิถุนายน 2563
ณ.อุทยานธรรมดงยาง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน 2563

วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน 2563

ถวายสลากภัตต์วัดดอนตะโหนด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำให้เกิดขึ้นแล้ว ขอให้ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำว่าอนุโมทนาเถิด

สาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

บุญเดือนมิถุนายน

บุญเดือนมิถุนายน
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดสำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม ปากช่อง
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดอนงค์คงคาราม เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดพรหมรังษี ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
ถวายค่าภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ เข้าปริวาสกรรม ณ.อุทยานธรรมดงยาง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
ถวายอุปถัมภ์ค่าเทอมแก่พระนิสิตปริญญาตรี โท เอก วิทยาเขต
บาฬีพุทธโฆษ ต.มหาสวัสดิ์ อ.ศาลายา จ.นครปฐม
ช่วยซื้ออาหารให้ช้างจังหวัดสุรินทร์
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
การให้ที่ไม่สิ้นสุด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่9มิถุนายน 2563

วันอังคารที่9มิถุนายน 2563
ข้าวสารไม่พอแจก
ส่งข้าวสารสมทบอีก500ถุง
ไข่ไก่500แผง
น้ำมันพืช 500 ขวด
แจกที่วัดมะเกลือ เขตจอมทอง

สู้ไปด้วยกัน
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันจันทร์ที่8มิถุนายน 2563

วันจันทร์ที่8มิถุนายน 2563

บุญด่วนจี๋แจกแก่ประชาชนชาวบางระจัน จ.สิงห์บุรี
รวม700ครอบครัว (ซื้อข้าวสารเพิ่ม100ถุง)
สรุปบุญด่วนจี๋แจกทั้งหมดรวม4,700ครอบครัว

สุขใจหนอเห็นรอยยิ้มใต้แมสปิดจมูก

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

บุญด๋วนจี๋ถึงมือประชาชนแล้ว

บุญด๋วนจี๋ถึงมือประชาชนแล้วค่ะ ภาพเยอะมากลงไม่หมด
ขอให้ทุกท่านสุขกายสุขใจทั้งผู้รับและผู้ให้ด้วยเทอญ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

แม่ว่าจะเปิดบ้านวันที่1กรกฎาคม 2563

แม่ว่าจะเปิดบ้านวันที่1กรกฎาคม 2563
ท่านใดจะรักษาศีลถวายเป็นพุทธบูชาในพรรษา3เดือน
ยินดีต้อนรับนะคะ(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ส่งมอบบุญด่วนจี๋

ส่งมอบบุญด่วนจี๋
เป็นตัวแทนเจ้าภาพถวายข้าวสาร100กระสอบ
จำนวน 1,000ถุง
ไข่ไก่สด 1,000 แผง
ไข่เค็ม 5,000ฟอง
น้ำมันพืช 1,000 ขวด
น้ำดื่ม 4,800 ขวด
เจ้าอาวาสวัดมงคลวราราม
แจกจ่ายแก่ประชาชนชุมชนรอบวัด
ที่ได้รับผลกระทบโรคโควิด19 ประชาชนจำนวน1,000ครอบครัว
แจกวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2563

เป็นตัวแทนเจ้าภาพถวายข้าวสาร120กระสอบ
จำนวน 1,200ถุง
น้ำมันพืช 1,000 ขวด
ไข่ไก่ 1,000 แผง
ถวายเจ้าอาวาสวัดตะล่อม จรัญสนิทวงค์ กรุงเทพฯ
แจกประชาชน 1,000ครอบครัว
แจกวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน 2563

ถวายข้าวสาร10กระสอบจำนวน 100ถุง
พระสงฆ์วัดมะพร้าวเตี้ยพร้อมไข่ไก่100แผง
แจกวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน 2563

เป็นตัวแทนถวายข้าวสาร 60 กระสอบ
จำนวน600ถุง น้ำมันพืช600ขวด
ไข่ไก่600แผง ถวายเจ้าอาวาสวัดดอนตะโหนด
อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี
แจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19

เป็นตัวแทนเจ้าภาพถวาย
ข้าวสาร40กระสอบจำนวน400ถุง
วัดโบสถ์อินทรสารเพชร
กรุงเทพฯหุงแจกประชาชนชุมชน
รอบๆวัด

เป็นตัวแทนเจ้าภาพมอบข้าวสาร100กระสอบ
จำนวน 1,000ถุง
น้ำมันพืช 1,000ขวด
ไข่เค็ม5,000 ฟอง
ให้อาสากู้ภัยดุสิต
นำแจกจ่ายประชาชน จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช
จำนวน1,000ครอบครัว
แจกวันจันทร์ที่8มิถุนายน 2563

มอบให้ชุมชนหัวหิน15กสอบ จำนวน150ถุง
ประชาชน150ครอบครัว

รวมทั้งหมด4,450ครอบครัวจากบุญด่วนจี๋

มีรายชื่อรอรับข้าวสารอาหารแห้งประมาณ4,600
ครอบครัวที่ลำบากในเรื่องข้าวปลาอาหารจำนวนมาก

ในขณะเดียวกันก็มีเจ้าภาพใจดี
ที่มีกำลังมากบ้างน้อยบ้างร่วมบุญด่วนจี๋
ในเวลาอันรวดเร็ว

ความกรุณาปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่น
เป็นความสุขของผู้ให้เสมอ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

แก่พระสงฆ์วัดตะล่อม

งานเลี้ยงต้องมีเลิกลา

งานเลี้ยงต้องมีเลิกลา
พบกันอีก..เมื่อชาติต้องการ

ใช้เวลาทั้งหมด76วันกับโรคโควิด19
ขอให้ข้าพเจ้าและทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน ทุกบาททุกสตางค์
จงเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขกายสุขใจ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ร่ำรวยปลอดภัย
ลูกหลานรักกันและมีปัญญา ครอบครัวอบอุ่น
อุปสรรคมลายสิ้น มีช่องทางทำมาหากิน
เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา จิตใจเบิกบาน
มีทรัพย์ที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมายเพิ่มพูน
สมความปรารถนาทุกประการ

รวยแน่น แน่น รวยนาน นาน
(อ่านดังๆ)
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ