ปฎิบัติธรรม..ให้ทาน..รักษาศีล..ถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดเชตวันมหาวรวิหาร เมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย

..ปฎิบัติธรรม..ให้ทาน..รักษาศีล..ถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดเชตวันมหาวรวิหาร เมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย..

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

อยากหาคนร่วมบุญสร้างถนนเส้นนี้

อยากหาคนร่วมบุญสร้างถนนเส้นนี้
เพื่อเป็นเส้นทางบิณฑบาตรของพระสงฆ์ ท่านใดจะร่วมบุญ
สามารถร่วมได้ที่เบอร์บัญชีในภาพนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562

..วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562..

..คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐินวัดงุยเตาอูกัมมัฎฐาน ท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมาร์ 50,000 บาท
..ทอดกฐินวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562..

..ถวายปัจัยร่วมทอดกฐินสำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 50,000 บาท
..ทอดกฐินวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562..

..ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐินวัดวังกระดี่ทอง จ.พิจิตร 50,000 บาท
..ทอดกฐินวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562..

..ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐินวัดลำชะล่า จ.พิจิตร 50,000 บาท
..ทอดกฐินวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562..

..บุญกฐินที่ทุกท่านร่วมบุญมาปีนี้..ทอดกฐินทั้งหมด 20 วัด..

..ตั้งนะโมสามจบ..อ่านออกเสียงนะคะ..

..ผลบุญจากการทอดกฐิน..จงเป็นไปเพื่อประโยชน์..เพื่อความสุข..ของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันอาทิตย์ที่27ตุลาคม 2562

วันอาทิตย์ที่27ตุลาคม 2562

ทำวัตรเย็นถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ณ.ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562
บอกบุญเหมือนจุดเทียนเล่มแรก จุดต่อไปเรื่อยๆ
เทียนเล่มแรกยังสว่างเท่าเดิม เทียนที่จุดต่อสว่างมากขึ้น

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญและคณะเจ้าภาพผู้มีศรัทธา
ร่วมบุญซื้อข้าวสาร 20 ตันจำนวน 20,000 กิโลกรัม
ถวายณ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย
จ.อยุธยา

เพื่อถวายภัตตาหารแก่พระนิสิตจำนวน500-800รูปในแต่ละวัน

แม่ชีมีโอกาสได้ถวายความอุปถัมภ์น้ำดื่ม และถวายภัตตาหาร
ในโครงการต่างๆของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่พ.ศ.2546จนถึงปัจจุบัน ถวายทุกเดือนรวม16ปี ไม่เบื่อเลย

จึงใคร่เชิญชวนทุกท่านสามารถติดต่อสอบถามเพื่อถวาย
ข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุในทิศทั้งสี่ที่มาเรียน ป.ตรี ป.โท ป.เอก ได้ทุกวัน

ติดต่อได้ที่พระครูภาวนาสารบัณฑิต
เบอร์โทร 0619515459

ทำความสุขให้เกิดขึ้นที่ใจด้วยปัจจัยที่มี
ทำให้เหมือนหายใจ เล็กๆน้อยๆมากบ้างน้อยบ้างตามกำลัง นึกถึงสิ่งที่ทำให้ใจเป็นสุข มีค่ามาก

ชีวิตนี้น้อยนัก สะสมแต้มบุญ
เป็นการไม่ประมาทในชีวิต

ขออนุโมทนากับทุกท่านขอให้ทรัพย์ของท่านงอกเงยเหมือนเม็ดข้าวสารที่หุงสุกแล้ว
สุขกายสุขใจมีทรัพย์ที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมายไหลเข้าบัญชีอย่าได้ขาดหาย
มีบ่อบุญหนุนกิจการ หน้าที่การงานก้าวหน้า
สมความปรารถนาทุกท่านเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ขอเชิญร่วมฟังสวดมนต์ฉลองกฐินสามัคคี

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

ขอเชิญร่วมฟังสวดมนต์ฉลองกฐินสามัคคี
วัดดอนตะโหนด ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

เวลา 18.00 น.พระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์
สวดธัมจักรกัปปวัตนสูตร

รายชื่อพระสงฆ์สวดฉลองกฐิน
1.พระครูวิชิตวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอค่ายบางระจัน
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เก้าต้น
2.พระครูวิธานปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี
เจ้าอาวาสวัดแจ้ง
3.พระครูอนุกูลกัลยาณกิจ รองเจ้าคณะอำเภอบางระจัน
เจ้าอาวาสวัดห้วยเจริญสุข
4.พระครูวิสุทธาภิรักษ์ เจ้าคณะตำบลโพสังโฆ
เจ้าอาวาสวัดสิงห์สุทธาวาส
5.พระครูภาวนาวรานุรักษ์. เจ้าเอาวาสวัดราษฎร์บำรุงหนองรี
6.พระครูสถิตธรรมาลังการ เจ้าคณะตำบลบางระจัน
เจ้าอาวาสวัดประดับ
7.พระครูวรธรรมานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเมืองใหม่
8.พระวุฒิไกร วัดหนองหินใหญ่
9.พระก้องภพ กิตติโชโต วัดราชคฤห์
10.พระวรชัย วรชโย วัดราชคฤห์
11-30. พระวัดดอนตะโหนด / พระบ้านเพชรบำเพ็ญ

หากท่านอยู่ไม่ไกลใคร่เชิญชวนร่วมพิธีตามเวลาดังกล่าว

อานิสงค์การทอดกฐิน

ทำให้เกิดความสามัคคี
มีปัจจัยสี่ใช้สอยไม่ขาด
สามารถสำเร็จทุกความประสงค์
ดำรงค์ไว้ซึ่งพระธรรมวินัย
หนทางไปสู่สุคติภพภูมิ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่23ตุลาคม 2562 เนื่องในวันปิยะมหาราช ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์16 รูป

วันพุธที่23ตุลาคม 2562
เนื่องในวันปิยะมหาราช
ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์16 รูป
น้อมอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5
ณ.ร้านอาหารทองชุบ จ.สิงหบุรี

ถวายเครื่องบริวารเข้ากองกฐิน ณ.วัดดอนตะโหนด ต.โพทะเล
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงหบุรี
ถวายโต๊ะหมู่15 หนึงชุด
ถวายชามเบญจรงค์ 20 ชุด
ถวายเก้าอี้พลาสติก 199 ตัว
ถวายลำโพงขยายเสียง 1 คู่
ถวายกล้องบริวารกฐิน ยี่ห้อ NIKON D7500
ถวายพระบรมฉายาลักษณ์ 1 บาน
ถวายพานพุ่มเครื่องทองน้อย 2 ชุด

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพบริวารกฐิน
ขอให้บริวารนี้ส่งผลให้ทุกท่านสุขกายสุขใจ สุขภาพแข็งแรง
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

ถวายน้ำดื่ม 4,800ขวดศูนย์ปฎิบัติธรรม
วิโรจนาราม ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ถวายผ้าไตรจีวรสีหมากแดง ถวายชุดที่สองรวม479 ผืน
วัดงุยเตาอูกัมมัฎฐาน ท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนม่าร์
เนื่องในงานทอดกฐินวันที่6พฤศจิกายน 2562

ถวายน้ำดื่ม4,800 ขวดสถานปฎิบัติธรรม
ธรรมโมลี ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดพิชยญาติการาม
วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครฯ

ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวดวัดโคกอู่ทอง
จ.ปราจีนบุรี

ผลแห่งการถวายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
สาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ภาพบรรยากาศทอดกฐินพระราชทานวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครฯ

วันจันทร์ที่21ตุลาคม 2562

ทอดกฐินพระราชทานวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครฯ

ขออาราธานาคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติ
มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ตลอดกาลและนานเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ