วันศุกร์ที่15พฤศจิกายน 2562

วันศุกร์ที่15พฤศจิกายน 2562

ถวายทุนการศึกษาพระนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
รุ่นที่15 เทอมที่2 จำนวนสองรูปเป็นเงิน 72,300 บาท

ถวายปัจจัยทอดผ้าป่าที่อินเดีย9วัด จำนวน18,000 บาท

ถวายน้ำดื่ม 9,600 ขวดวิทยาเขตบาฬีพุทธโฆส ต.มหาสวัสดิ์
อ.ศาลายา จ.นครปฐม

ปัจจัยในการสร้างบุญเป็นปัจจัยของแม่ชีส่วนหนึ่ง และของท่านที่ร่วมโอนมาส่วนหนึ่ง
ท่านสามารถตรวจน้ำได้ทุกวัน

บุญใดที่ข้าพเจ้าสร้างไว้ในพระพุทธศาสนา ขอบุญนั้นจงส่งผลให้ข้าพเจ้าจงเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เจริญด้วยอายุ
วรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติ ธนสารสมบัติเทอญ

การดูแลพระนิสิตสาขาวิปัสสนาภาวนา แม่ชีดูแลตั้งแต่รุ่นที่1
ถึงรุ่นที่15 เป็นเวลา15ปีอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ขอเชิญชวนร่วมสวดมนต์เคาท์ดาวน์

ขอเชิญชวนร่วมสวดมนต์เคาท์ดาวน์

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562
..สวดมนต์ข้ามปี..เสริมมงคล..ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ณ.พุทธมณฑล อ.ศาลายา จ.นครปฐม

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

..วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562..

คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
: ถวายทุนการศึกษาพระนิสิตปริญญาโท สาขาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย รุ่นที่ 15 เทอมที่ 2 จำนวน 2 รูป รวมเป็นเงิน 72,300 บาท

: ถวายน้ำดื่ม 9,600 ขวด ณ วิทยาเขตบาฬีพุทธโฆส ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอศาลายา จังหวัดครปฐม

: ถวายปัจจัยทอดผ้าป่าที่อินเดีย 9 วัด จำนวน 18,000 บาท

..ปัจจัยในการสร้างบุญ..เป็นปัจจัยของแม่ชีส่วนหนึ่ง..และของท่านที่ร่วมโอนมาส่วนหนึ่ง..ท่านสามารถตรวจน้ำได้ทุกวัน..

..บุญใด..ที่ข้าพเจ้าสร้างไว้ในพระพุทธศาสนา..ขอบุญนั้น..จงส่งผลให้ข้าพเจ้าจงเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เจริญด้วย..อายุ..วรรณะ..สุขะ..พละ..ปฎิพาน..ธนสารสมบัติ..ธนสารสมบัติเทอญ..

..การดูแลพระนิสิต..สาขาวิปัสสนาภาวนา..แม่ชีดูแลตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 15 เป็นเวลา 15 ปี..

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

ปฎิบัติธรรม..ให้ทาน..รักษาศีล..ถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดเชตวันมหาวรวิหาร เมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย

..ปฎิบัติธรรม..ให้ทาน..รักษาศีล..ถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดเชตวันมหาวรวิหาร เมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย..

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

อยากหาคนร่วมบุญสร้างถนนเส้นนี้

อยากหาคนร่วมบุญสร้างถนนเส้นนี้
เพื่อเป็นเส้นทางบิณฑบาตรของพระสงฆ์ ท่านใดจะร่วมบุญ
สามารถร่วมได้ที่เบอร์บัญชีในภาพนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562

..วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562..

..คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐินวัดงุยเตาอูกัมมัฎฐาน ท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมาร์ 50,000 บาท
..ทอดกฐินวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562..

..ถวายปัจัยร่วมทอดกฐินสำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 50,000 บาท
..ทอดกฐินวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562..

..ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐินวัดวังกระดี่ทอง จ.พิจิตร 50,000 บาท
..ทอดกฐินวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562..

..ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐินวัดลำชะล่า จ.พิจิตร 50,000 บาท
..ทอดกฐินวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562..

..บุญกฐินที่ทุกท่านร่วมบุญมาปีนี้..ทอดกฐินทั้งหมด 20 วัด..

..ตั้งนะโมสามจบ..อ่านออกเสียงนะคะ..

..ผลบุญจากการทอดกฐิน..จงเป็นไปเพื่อประโยชน์..เพื่อความสุข..ของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันอาทิตย์ที่27ตุลาคม 2562

วันอาทิตย์ที่27ตุลาคม 2562

ทำวัตรเย็นถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ณ.ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562
บอกบุญเหมือนจุดเทียนเล่มแรก จุดต่อไปเรื่อยๆ
เทียนเล่มแรกยังสว่างเท่าเดิม เทียนที่จุดต่อสว่างมากขึ้น

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญและคณะเจ้าภาพผู้มีศรัทธา
ร่วมบุญซื้อข้าวสาร 20 ตันจำนวน 20,000 กิโลกรัม
ถวายณ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย
จ.อยุธยา

เพื่อถวายภัตตาหารแก่พระนิสิตจำนวน500-800รูปในแต่ละวัน

แม่ชีมีโอกาสได้ถวายความอุปถัมภ์น้ำดื่ม และถวายภัตตาหาร
ในโครงการต่างๆของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่พ.ศ.2546จนถึงปัจจุบัน ถวายทุกเดือนรวม16ปี ไม่เบื่อเลย

จึงใคร่เชิญชวนทุกท่านสามารถติดต่อสอบถามเพื่อถวาย
ข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุในทิศทั้งสี่ที่มาเรียน ป.ตรี ป.โท ป.เอก ได้ทุกวัน

ติดต่อได้ที่พระครูภาวนาสารบัณฑิต
เบอร์โทร 0619515459

ทำความสุขให้เกิดขึ้นที่ใจด้วยปัจจัยที่มี
ทำให้เหมือนหายใจ เล็กๆน้อยๆมากบ้างน้อยบ้างตามกำลัง นึกถึงสิ่งที่ทำให้ใจเป็นสุข มีค่ามาก

ชีวิตนี้น้อยนัก สะสมแต้มบุญ
เป็นการไม่ประมาทในชีวิต

ขออนุโมทนากับทุกท่านขอให้ทรัพย์ของท่านงอกเงยเหมือนเม็ดข้าวสารที่หุงสุกแล้ว
สุขกายสุขใจมีทรัพย์ที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมายไหลเข้าบัญชีอย่าได้ขาดหาย
มีบ่อบุญหนุนกิจการ หน้าที่การงานก้าวหน้า
สมความปรารถนาทุกท่านเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ขอเชิญร่วมฟังสวดมนต์ฉลองกฐินสามัคคี

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

ขอเชิญร่วมฟังสวดมนต์ฉลองกฐินสามัคคี
วัดดอนตะโหนด ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

เวลา 18.00 น.พระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์
สวดธัมจักรกัปปวัตนสูตร

รายชื่อพระสงฆ์สวดฉลองกฐิน
1.พระครูวิชิตวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอค่ายบางระจัน
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เก้าต้น
2.พระครูวิธานปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี
เจ้าอาวาสวัดแจ้ง
3.พระครูอนุกูลกัลยาณกิจ รองเจ้าคณะอำเภอบางระจัน
เจ้าอาวาสวัดห้วยเจริญสุข
4.พระครูวิสุทธาภิรักษ์ เจ้าคณะตำบลโพสังโฆ
เจ้าอาวาสวัดสิงห์สุทธาวาส
5.พระครูภาวนาวรานุรักษ์. เจ้าเอาวาสวัดราษฎร์บำรุงหนองรี
6.พระครูสถิตธรรมาลังการ เจ้าคณะตำบลบางระจัน
เจ้าอาวาสวัดประดับ
7.พระครูวรธรรมานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเมืองใหม่
8.พระวุฒิไกร วัดหนองหินใหญ่
9.พระก้องภพ กิตติโชโต วัดราชคฤห์
10.พระวรชัย วรชโย วัดราชคฤห์
11-30. พระวัดดอนตะโหนด / พระบ้านเพชรบำเพ็ญ

หากท่านอยู่ไม่ไกลใคร่เชิญชวนร่วมพิธีตามเวลาดังกล่าว

อานิสงค์การทอดกฐิน

ทำให้เกิดความสามัคคี
มีปัจจัยสี่ใช้สอยไม่ขาด
สามารถสำเร็จทุกความประสงค์
ดำรงค์ไว้ซึ่งพระธรรมวินัย
หนทางไปสู่สุคติภพภูมิ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ