ข้าพเจ้ามีความปรารถนาทีจะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

ข้าพเจ้ามีความปรารถนาทีจะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
บุญใดกุศลใดที่ท่านขวนขวายในทุกเส้นทางธุดงค์วัตรตลอดโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ
ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่าน

ขอให้ข้าพเจ้ามีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยตลอดชีวิต
ด้วยการอนุโมทนาในครั้งนี้เทอญ

อ่านออกเสียงนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

แจกทานวัดบุปผาราม..

แจกทานวัดบุปผาราม
วัดบุปผารามนางวิสาขาสร้างถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อยู่ใกล้กับวัดเชตวันมหาวรวิหารที่อนาถบิณฑกะเศรษฐีสร้างถวาย

การเข้าไปยังวัดบุปผารามไปเพื่อแจกทานแก่ชุมชนในบริเวณวัดนี้ทดสอบบารมีธรรมยิ่งนัก

ทั้งคนแก่คนหนุ่มสาวเด็กเล็กเด็กใหญ่ ถูกอุ้มถูกจูงมือให้มีส่วนในการรับอย่างอื้ออึง

ตั้งจิตอธิฐานด้วยจิตที่เป็นกุศลให้จนหมดสิ้นไม่เหลือ
ทุกคนก็แยกย้าย

ทุกคนมีใบหน้าเปื้อนด้วยรอยยิ้ม ที่สามารถ
แย่งรับได้ไม่จำกัด

สักพักเดินดูสิ่งก่อสร้างวัดบุปผารามที่เหลือไว้ให้เห็นไม่มากเท่าวัดเชตวัน เสาอโศกถูกตัดเป็นศิวลึงค์ของศาสนาฮินดู ไม่เที่ยงหนอในโลกนี้

นั่งรถสามล้อแบตตรี่ออกมา

หมู่บ้านสองข้างทางแสดงธรรม

ทุกคนในหมู่บ้านออกยืนที่หน้าบ้านตน
นำของที่ได้มายกขึ้นมาโชว์ว่าเขาได้ของที่เรานำมาแจกด้วยรอยยิ้มที่มีไมตรี

ไม่เห็นเขาเพราะจำได้ว่าเราไม่เห็นพวกเขาเลย

คงเป็นน้องชายตัวเล็ก น้องสาวตัวน้อย หรือลูกสาวลูกชายของพวกเขาทำหน้าที่อย่างสุดกำลังในการแย่งชิงกับคนในวัยเดียวกัน ที่ได้รับโอกาส

เขาทำหน้าที่เพื่อครอบครัว เห็นแล้วใจหาย
ที่เคยดึงของกลับเพราะจำได้ว่าเขารับไปแล้วหลายครั้ง ทำไมเขาไม่รู้จักพอเสียที

เห็นธรรมะจากการให้ในครั้งนี้ต้องกลับมาคิดใหม่ว่า
เมื่อไหร่ที่คิดจะให้ใจต้องตั้งมั่นไม่หวั่นไหว
ถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าคิดจะให้ใครเลย

….เพราะ….

อกุศลกรรมพร้อมที่จะทำให้เราเสียแต้มโกรธพวกเขาอย่างไม่ให้อภัย

สิ่งที่เราเห็นไม่ใช่สิ่งที่เราคิด
สิ่งที่เราคิดไม่ใช่สิ่งที่เราเห็น

ข้าพเจ้ามีศรัทธาในทานศีลภาวนาเป็นนิจ
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

พึงมีสติทุกลมหายใจ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันเสาร์ที่18มกราคม 2563 วันแห่งชัยชนะ ตั้งโรงทานวัดภูเขาทอง ต.ภูเขาทอง อ.นครศรีอยุธยา จ.อยุธยา

วันเสาร์ที่18มกราคม 2563
วันแห่งชัยชนะ
ตั้งโรงทานวัดภูเขาทอง ต.ภูเขาทอง อ.นครศรีอยุธยา จ.อยุธยา

โครงการจาริกธุธงค์ 1ธันวาคม2562ถึง 18 มกราคม2563
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่600รูป
เดินธุดงค์ระยะทาง 50 โยชน์
……………………………………………………………………………
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น 8,000ชาม
หอยทอด 5,000 จาน
ข้าวเหนียวมะม่วง1,000กล่อง
น้ำดื่ม 5,760 ขวด

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมจิตมหาอนุโมทนา ในกุศลผลแห่งความเพียรทั้งหลาย ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในมหาอนุโมทนาด้วยเทอญ

สงฆ์ใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมา
แต่องค์สมเด็จภัควันต์
เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรรลุทางที่อัน
ระงับและดับทุกข์ภัย
โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร   ปัญญาผ่องใส
สะอาดและปราศมัวหมอง
เหินห่างทางข้าศึกปอง บ มิลำพอง
ด้วยกายและวาจาใจ
เป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลแด่โลกัย
และเกิดพิบูลย์พูนผล
สมญาเอารสทศพลมีคุณอนนต์
อเนกจะนับเหลือตรา
ข้าขอนบหมู่พระศราพกทรงคุณา
นุคุณประดุจรำพัน
ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์พระไตรรัตน์อัน
อุดมดิเรกนิรัติศัย
ขอจงขจัดโภยภัยอันตรายใดใด
จงดับและกลับเสื่อมสูญ            
…………………………………………………………………….
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมจิตมหาอนุโมทนา
ในกุศลผลแห่งความเพียรทั้งหลาย
ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในมหาอนุโมทนาด้วยเทอญ

กราบมหาอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติครั้งที่1 รุ่นตามรอยพระศาสดา

โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติครั้งที่1
รุ่นตามรอยพระศาสดา

วันเสาร์ที่14มีนาคม 2563
เปิดรับสมัคร ผู้สนใจอุปสมบทจำพรรษา
ที่วัดเชตวันมหาวรวิหาร นครสาวัตถี แคว้นโกศล อุตรประเทศ ประเทศอินเดีย

รับสมัครพระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก
อุบาสิกา คัดเลือกเพื่อจำพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว
ตลอดจนอุทิศแด่บิดามารดา ปู่ย่าตายาย

ครั้งหนึ่งในชีวิต

ได้ปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานในบริเวณที่พระศาสดาและพระอรหันต์สาวกเคยจำพรรษาถึง19ปี

ติดต่อสอบถาม0936956364 คุณน้ำ
บ้านเพชรบำเพ็ญ พุหวายหมู่6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่8มกราคม 2563

วันพุธที่8มกราคม 2563
วัดหนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
ทำบุญใส่บาตรด้วยกัน
อ่านออกเสียงด้วยนะคะ
คำอาราธนาศีล 5คำนมัสการพระพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ไตรสรณคมณ์
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิปัณจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ3ครั้ง

ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุธโธ
พระธัมโม พระสังโฆเป็นที่พึ่งที่ระลึก
ของข้าพเจ้า กราบ

ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุธโธ
ธัมโม พระสังโฆเป็นที่พึ่งที่ระลึก
ของข้าพเจ้า กราบ

ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุธโธ
พระธัมโม พระสังโฆเป็นที่พึ่งที่ระลึก
ของข้าพเจ้า
อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ3ครั้ง กราบ

อุกาสะ อุกาสะ ด้วยการประพฤติปฎิบัติทั้ง
ภายในและภายนอกขอบูชาแด่พระโพธิญาน พระพุทธัง พระธัมมัง พระสังฆัง ขอให้
แม่พระธรณีจงเสด็จมาเป็นทิพย์ญาณ
ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะพระเจ้าข้า
นิพพานนะปัจจะโยโหตุ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อม
ถวายอาหารบิณฑบาตรนี้แก่พระภิกษุสงฆ์ในทิศทั้งสี่
ขอพระสงฆ์จงโปรครับอาหารบิณฑบาตรของข้าพเจ้าทั้งหลาย
บริสุทธิ์ดีแล้ว เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้า
และครอบครัวของข้าพเจ้าตลอดกาลและนานเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่7มกราคม 2563

วันอังคารที่7มกราคม 2563

วันเวลาไม่เคยรอคอยใคร
ทำอาหารบิณฑบาตรแก่พระสงฆ์ในทิศทั้งสี่
ณ.สำนักสงฆ์ต้นกล้าธรรมถ้ำแอร์ ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ