วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2562 ไหว้บรรพบุรุษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่จังหวัดซัวเถา

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2562

ไหว้บรรพบุรุษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ที่จังหวัดซัวเถา

ข้าพเจ้าเป็นคนไทยเชื้อชาติจีนมาขอกราบไหว้บรรพบุรุษของ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทำให้ข้าพเจ้ามีแผ่นดิน
ได้อยู่อาศัยและทำมาหากินอย่างร่มเย็นเป็นสุข

ด้วยสำนึกในพระคุณของพระองค์ที่ทรงกู้ชาติกู้แผ่นดิน
ทำให้ในโลกนี้มีแผนที่ประเทศไทยปรากฎ

ข้าพเจ้าเคยสร้างบุญไว้ในพระพุทธศาสนาบุญใดกุศลใดที่สำเร็จเป็นคุณวิเศษ จงส่งผลให้ผลไม้สิ่งของที่นำมากราบไหว้
ทั้งสิ้นจงเป็นทิพย์แก่บรรพบุรุษแซ่แต้
และถวายเป็นพระราชกุศลด้วยสำนึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่
ในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ข้าพเจ้ามาเป็นตัวแทนประชาชนชาวไทย
แสดงความจงรักภักดีด้วยชีวิต

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ

ขออนุโมทนากับพระและผู้ปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ เพชรบุรี ในคอร์สปฏิบัติธรรมประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 13 ตุลาคม 2562

วันนี้ 15 มีนาคม 2562 ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ

ขออนุโมทนากับพระและผู้ปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ เพชรบุรี ในคอร์สปฏิบัติธรรมประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 13 ตุลาคม 2562

สามารถมาร่วมปฏิบัติธรรมตามจำนวนวันที่สะดวกนะคะ (ขั้นต่ำ 2-3 วัน) ปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่ กำหนดงดพูดคุย มีพระอาจารย์วิปัสสนาจารย์คอยสอนและสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

———————————

อ่านต่อ

ขอประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์

ขอกราบนิมนต์เรียนเชิญพระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ปฎิบัติธรรมตามแนวสติปัฎฐานสี่ ครั้งที่ 5 ปีที่ 5
ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ถึงวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2562

โครงการปฎิบัติธรรม 7 เดือน ท่านสามารถเข้าร่วมปฎิบัติได้ตามสะดวก 2-3-7 วันหรือตลอดโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

..เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป..

ติดต่อสมัครได้ที่คุณน้ำเบอร์ 093-695 6364

..ยินดีต้อนรับนะคะ..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ถวายปัจจัยค่าภัตตาหารแก่พระสงฆ์ไทยที่เดินธุดงค์ในดินแดนพุทธภูมิคณะวัดดอยเทพนิมิตร จ.เชียงราย18,000 บาท คณะที่สองวัดป่ามะไฟ จ.ศรีสะเกษ 12,000 บาท รวมพระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา 250 รูปคน

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562

ถวายปัจจัยค่าภัตตาหารแก่พระสงฆ์ไทยที่เดินธุดงค์ในดินแดนพุทธภูมิคณะวัดดอยเทพนิมิตร จ.เชียงราย18,000 บาท
คณะที่สองวัดป่ามะไฟ จ.ศรีสะเกษ 12,000 บาท รวมพระสงฆ์
อุบาสก อุบาสิกา 250 รูปคน

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญก่อนเดินทางของคณะสงฆ์จากทิศทั้งสี่ได้มีเป้าหมายเดินธุดงค์ถวายเป็นพุทธบูชา
คณะญาติโยมมีศรัทธาถวายกุฎิเคลื่อนที่เพื่อพักอาศัยในยามค่ำ วันนี้มาพบทั้งสองคณะ ขออนุโมทนากับทุกย่างก้าวเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรม
สาธุ สาธุ สาธุ

วันนี้ได้ถวายผ้าไตรห่มพระพุทธเมตตาที่เจดีย์พุทธคยา
ให้ทานตรวจนำ้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีศรัทธาตั้งมั่นในกุศลผลบุญ
ขอให้บุญบริสุทธิ์ในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านทั้งหลายมีความเจริญก้าวหน้าในสัมมาอาชีพและมีความเจริญก้าวหน้าในสัมมาสติ
สัมมาสมาธิมีอริยทรัพย์ทั้งภายนอกและภายในตลอดกาลและนานเทอญ

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

วันพฤหัสบดีที่7 มีนาคม 2562
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
โครงการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเจ้าอาวาสใหม่
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ท่านสามารถร่วมบุญถวายน้ำได้ตลอดปีนะคะ

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ