ศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว

..วันเสาร์..อาทิตย์ที่ 19-20 ตุลาคม 2562..

..ศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว..

..งานทอดกฐินบ้านเพชรบำเพ็ญ..
..งานทอดกฐินวัดเขาอิติสุคโต..

..ชีวิตแตะสุข..วันต่อวัน..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 256

..วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562..

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ ได้ถวายน้ำดื่มใช้ในงานกฐินวัดต่างๆดังนี้

: ณ วัดเขาอิติสุคโต ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด
: ณ มหาจุฬาอาศม ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด
: ณ สำนักเรียนวัดมหาธาตุ ถวายน้ำดื่ม 4,200 ขวด
: ณ วัดวังกระดี่ทอง ถวายน้ำดื่ม 3,600 ขวด
: ณ วัดเขาพระ ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด
: ณ วัดน้ำโจนเหนือ ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด
: ณ วัดลำชะล่า ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด
: ณ วัดวังมะเดื่อ ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด
: แจกงานกฐินบ้านเพรชบำเพ็ญ 9,600 ขวด

..ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกท่านร่วมบุญมา..
..ขอให้ทุกท่าน..ร่ำรวยความสุข..สุขภาพแข็งแรง..เจริญก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน..สุขกาย..สุขใจ..อย่าได้พบอุปสรรค์ขัดขวาง..เหลือกิน..เหลือใช้..มีทรัพย์ที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมายตลอดเวลา..

..สาธุ สาธุ สาธุอนุโมทามิ..

อ่านต่อ

วันจันทร์ที่14ตุลาคม 2562 ถวายน้ำดื่ม…

วันจันทร์ที่14ตุลาคม 2562

ถวายน้ำดื่มวัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ ตึกมหาจุฬาฯ
จำนวน4,800ขวด

ถวายน้ำดื่มมหาจุฬาอาศรม อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี
จำนวน4,800ขวด

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562.. ..ตักบาตรเทโวโรหณะ..บ้านเพชรบำเพ็ญ..

..วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562..

..ตักบาตรเทโวโรหณะ..บ้านเพชรบำเพ็ญ..

..ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชา..พระพุธโธ..พระธัมโม..พระสังโฆ..เป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้า..

..ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชา..พระพุธโธ..พระธัมโม..พระสังโฆ..เป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้า..

..ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชา..พระพุธโธ..พระธัมโม..พระสังโฆ..เป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้า..

..อุกาสะ อุกาสะ ดอกไม้และข้าวต้มลูกโยนพร้อมทั้งบริวารของข้าพเจ้าเหล่านี้..บริสุทธิ์ดีแล้ว..

..ขอน้อมถวายใส่บาตรแก่พระสงฆ์
ผู้อยู่ครบถ้วนไตรมาสพรรษานี้..
..เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลและนานเทอญ..

..ขอเชิญแม่พระธรณีเสด็จมาเป็นทิพย์พยานให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะพระเจ้าข้านิพพานนะปัจจะโยโหตุ..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

(ใช้สำหรับอธิษฐานใส่บาตรข้าวต้มลูกโยนที่อื่นได้ด้วยนะคะ)

ตักบาตรเทโววันออกพรรษา บ้านเพชรบำเพ็ญ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น.

ตักบาตรเทโววันออกพรรษา บ้านเพชรบำเพ็ญ
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น.
มีชุดใส่บาตรพร้อมข้าวต้มลูกโยนชุดละ 25 บาท
เตรียมไว้ให้ทุกท่านที่หน้างานนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ร่วมซื้อถุงใส่ชิ้นส่วนช้างที่เสียชีวิต11เชือกพลัดตกในน้ำตก เหวนรก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่…

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

ร่วมซื้อถุงใส่ชิ้นส่วนช้างที่เสียชีวิต11เชือกพลัดตกในน้ำตก
เหวนรก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

จัดซื้อถังสองร้อยลิตรมอบให้ผู้ประสพอุทกภัยน้ำท่วมที่จังหวัด
อุบลราชธานี รอบแรก 140 ใบ

ถวายน้ำดื่มวัดดอนตะโหนด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี4,800ขวด
ถวายน้ำดื่มวัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง
จ.สิงหบุรี 4,800 ขวด
ถวายปัจจัยเพื่อซื้อกุ้งปลาหมูไก่ เครื่องประกอบอาหารถวายพระสงฆ์สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนารม
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เดือนตุลาคม

หนึ่งลมหายใจมีโอกาสมากมาย
ทำเรื่องยากให้ง่าย ทำเรื่องใหญ่ให้เล็ก

อะไร อะไรก็ไม่ใช่ของเรา
เกื้อกูลกันเมื่อมีโอกาส เขาก็ชีวิต เราก็ชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อนำไปทอดถวายพระสงฆ์ ณ วัดพิชยญาติรามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อนำไปทอดถวายพระสงฆ์ ณ วัดพิชยญาติรามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

ตักบาตรเทโววันออกพรรษา ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

..ขอประชาสัมพันธ์..

..ตักบาตรเทโววันออกพรรษา ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี..

..ขอเชิญชวนร่วมตักบาตรเทโว..ข้าวต้มลูกโยน..

..วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562..
เวลา 08.00 น. : ตักบาตรแก่พระสงฆ์ที่อยู่พรรษาตลอด 3 เดือน
เวลา 11.00 น. : ถวายภัตตาหารเพล
เวลา 11.30 น. : ร่วมรับประทานอาหาร

–เสร็จพิธีช่วงเช้า–

**ท่านสามารถนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมใส่บาตร
**ส่วนข้าวต้มลูกโยนทางบ้านเพชรบำเพ็ญจัดเตรียมไว้ให้ทุกท่าน

เวลา 12.30 น. : บรรยายธรรมโดย ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
เวลา 15.00 น. : ร่วมอนุโมทนาและแผ่เมตตา เจริญกรรมฐาน แผ่เมตตาอุทิศถวายพระเจ้าแผ่นดิน รัชกาลที่ 9

–เสร็จพิธีวันออกพรรษา เสร็จพิธี–

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

**มีพระ จำนวน 20 รูป
**แม่ชี จำนวน 14 รูป

วันศุกรที่ 27 กันยายน 2562– : ท่าน พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา (องค์มนตรี) มอบข้าวเหนียว 2,000 กิโลกรัม

–วันศุกรที่ 27 กันยายน 2562–

: ท่าน พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา
(องค์มนตรี) มอบข้าวเหนียว 2,000 กิโลกรัม

: พ.ต.อ.ชัชนันต์ พรบุตร
ผกก.สภ. ลืออำนาจ ภ.จว.อำนาจเจริญ
มอบข้าวเหนียว 1,000 กิโลกรัม

; พ.ต.ท. สิริพงศ์ เพ็งแจ่ม รองผกก. สภ.ม่วงสามสิบ ภ.จว.อุบลราชธานี
มอบข้าวเหนียว 1,000 กิโลกรัม

–มอบให้แก่ประชาชนที่ประสพอุทกภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี–

อ่านต่อ