วันจันทร์ที่14ตุลาคม 2562 ถวายน้ำดื่ม…

วันจันทร์ที่14ตุลาคม 2562

ถวายน้ำดื่มวัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ ตึกมหาจุฬาฯ
จำนวน4,800ขวด

ถวายน้ำดื่มมหาจุฬาอาศรม อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี
จำนวน4,800ขวด

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562.. ..ตักบาตรเทโวโรหณะ..บ้านเพชรบำเพ็ญ..

..วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562..

..ตักบาตรเทโวโรหณะ..บ้านเพชรบำเพ็ญ..

..ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชา..พระพุธโธ..พระธัมโม..พระสังโฆ..เป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้า..

..ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชา..พระพุธโธ..พระธัมโม..พระสังโฆ..เป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้า..

..ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชา..พระพุธโธ..พระธัมโม..พระสังโฆ..เป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้า..

..อุกาสะ อุกาสะ ดอกไม้และข้าวต้มลูกโยนพร้อมทั้งบริวารของข้าพเจ้าเหล่านี้..บริสุทธิ์ดีแล้ว..

..ขอน้อมถวายใส่บาตรแก่พระสงฆ์
ผู้อยู่ครบถ้วนไตรมาสพรรษานี้..
..เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลและนานเทอญ..

..ขอเชิญแม่พระธรณีเสด็จมาเป็นทิพย์พยานให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะพระเจ้าข้านิพพานนะปัจจะโยโหตุ..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

(ใช้สำหรับอธิษฐานใส่บาตรข้าวต้มลูกโยนที่อื่นได้ด้วยนะคะ)

อย่าจิตตก..เสียเวลา

..ถ้าชีวิตเรา..ต้องอยู่กับคน..ที่มีตัวตนสูง..
..ไม่มี..เหตุผล..มีความยึดมั่น..ถือมั่น..
..อย่าไปโกรธตอบ..อย่าเอาในสิ่ง..ที่เขาเป็น..
..มาเป็น..ภาระทางใจ..เปลี่ยนเขาไม่ได้..
..ก็เอาเขาเป็นอาจารย์ แล้วบอกตัวเองว่า..
..สิ่งที่เราเห็น..เป็นแค่ภาพวาด..
..อีกไม่นาน..ภาพเหล่านี้..ก็ต้องถูกแขวนติดผนัง..
..อย่าจิตตก..เสียเวลา..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

ตักบาตรเทโววันออกพรรษา บ้านเพชรบำเพ็ญ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น.

ตักบาตรเทโววันออกพรรษา บ้านเพชรบำเพ็ญ
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น.
มีชุดใส่บาตรพร้อมข้าวต้มลูกโยนชุดละ 25 บาท
เตรียมไว้ให้ทุกท่านที่หน้างานนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ร่วมซื้อถุงใส่ชิ้นส่วนช้างที่เสียชีวิต11เชือกพลัดตกในน้ำตก เหวนรก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่…

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

ร่วมซื้อถุงใส่ชิ้นส่วนช้างที่เสียชีวิต11เชือกพลัดตกในน้ำตก
เหวนรก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

จัดซื้อถังสองร้อยลิตรมอบให้ผู้ประสพอุทกภัยน้ำท่วมที่จังหวัด
อุบลราชธานี รอบแรก 140 ใบ

ถวายน้ำดื่มวัดดอนตะโหนด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี4,800ขวด
ถวายน้ำดื่มวัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง
จ.สิงหบุรี 4,800 ขวด
ถวายปัจจัยเพื่อซื้อกุ้งปลาหมูไก่ เครื่องประกอบอาหารถวายพระสงฆ์สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนารม
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เดือนตุลาคม

หนึ่งลมหายใจมีโอกาสมากมาย
ทำเรื่องยากให้ง่าย ทำเรื่องใหญ่ให้เล็ก

อะไร อะไรก็ไม่ใช่ของเรา
เกื้อกูลกันเมื่อมีโอกาส เขาก็ชีวิต เราก็ชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อนำไปทอดถวายพระสงฆ์ ณ วัดพิชยญาติรามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อนำไปทอดถวายพระสงฆ์ ณ วัดพิชยญาติรามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

พวงหรีดมีชีวิต…

 

พวงหรีดมีชีวิต
บำเพ็ญกุศลน้อมอุทิศถวาย
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สมศักดิ์ อุปสโมเถระ
ครบหนึ่งร้อยวันบริบูรณ์

ขออนุโมทนากับทุกท่านอย่างยิ่ง

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

พุธธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง สังฆังนิพพานัง…

พุธธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง
สังฆังนิพพานัง ข้าพเจ้าทั้งหลายขอแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ให้แก่แม่พระธรณี แม่พระคงคามหาสมุทร แม่พระโพสฬ
แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระอาทิตย์ พระจันทร์

ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันสร้างกุศลถวายภัตตาหารเช้าเพลแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ และดูแลอุปฐากผู้ปฎิบัติธรรมอุบาสก อุบาสิกา ผู้มารักษาศีล ตลอดจน
ผู้ประกาศตนเป็นเจ้าภาพในงานบำเพ็ญ
กุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ตลอด 100 วันนี้

ขอตั้งจิตอธิษฐานถึง

พระจัตตุโลก พระยมกทั้งสี่ ส่งการอุทิศนี้
เข้าไปในลังกาทวีป ในห้องสมาธิเป็นที่ประชุมการใหญ่
ของพระแม่ธรณี
ขอแม่พระธรณีจงเสด็จมาเป็นทิพย์พยานน้อมนำส่ง
ถวายอุทิศแด่
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สมศักดิ์ อุปสโมเถระ
ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เทอญ นิพพานะปัจจัยโยโหตุ

ขอขมาพระรัตนตรัย 100 วันในเขตอภัยทานวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

อ่านต่อ

เงื่อนไขชีวิต..

เงื่อนไขชีวิต..ไม่ได้อยู่ที่การรักษาเวลา
มีชีวิตอย่างไรให้เวลาที่เหลืออยู่มีค่าที่สุด..นี่คือเงื่อนไขชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ