วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เตรียมหั่นเนื้อหมู 400 กิโลกรัม ร่วมบุญแจกงานพระราชทานเพลิงอาจารย์ใหญ่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562

เตรียมหั่นเนื้อหมู 400 กิโลกรัม ร่วมบุญแจกงานพระราชทานเพลิงอาจารย์ใหญ่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

วันที่28-29-30 มกราคม 2562

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ ไม่รับบริจาคปัจจัยค่ะ

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ณ ธรรมวิโรจนาราม ธรรมสถาน (งุยเตาอู) ระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์.2562

ธรรมวิโรจนาราม ธรรมสถาน (งุยเตาอู) เชิญร่วมปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์.2562 สอนและสอบอารมณ์โดย สยาดอภัททันตวิโรจนะ และสามารถเข้าปฏิบัติธรรมได้ตลอดโดยมีพระวิปัสสนาจารย์ประจำสอนและสอบอารมณ์ให้ค่ะ

ติดต่อปฏิบัติธรรม และเป็นเจ้าภาพอุปถัมอาหารได้ ที่ สำนักงาน โทร. 095-459-9090​ – สาธุ สาธุ สาธุ

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ

เข้ากราบเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงค์ ถวายรายงาน โครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ วันศุกรที่ 25 มกราคมถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562

เข้ากราบเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงค์ ถวายรายงาน
โครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ
วันศุกรที่ 25 มกราคมถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงค์แสดงความยินดีกับผู้เข้า
โครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน และกล่าวขอบใจทุกท่าน
ทุกฝ่ายที่จัดโครงการนี้เพื่อถวายมุทิตา ในวันคลายวันเกิด
ท่านได้อนุโมทนาในที่สุด

จึงใคร่กราบนิมนต์พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้เป็น
ศิษย์ในเจ้าประคุณสมเด็จฯแสดงมุทิตากตัญญูอันแสดงออก
โดยปฎิบัติบูชาสมควรแก่พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จฯ
ในวันและเวลาดังกล่าว

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ