ในโลกนี้ไม่มีเรื่องใดเกิดขึ้นเพราะความบังเอิญ

ยังมีภิกษุอีกพวกหนึ่ง เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันโดยทางเรือ ในขณะที่เรือแล่นมาในระหว่างทาง เรือเกิดหยุดเสียกลางทะเลเฉยๆ

แม้นายเรือและลูกเรือต่างพยายามแก้ไขอย่างไรก็ไม่ยอมขยับเขยื้อน มนุษย์ผู้เชื่อโชคลางต่างวิจารณ์กันว่า

“การที่เรือไม่แล่นนี้เป็นเพราะมีคนกาลกิณีอยู่ในเรือ หากกำจัดคนนี้ออกเล้ว เรือก็จะแล่นไปได้”

จึงปรึกษากันว่า

“จะหาทางรู้ผู้เป็นกาลกิณีได้โดยวิธีใด”

จึงตกลงให้มีการจับฉลากกันขึ้น หากฉลากตกกับผู้ใด ก็แสดงว่าผู้นั้นเป็นกาลกิณี ให้โยนถ่วงทะเลเสีย จึงตกลงจับสลากกันทุกคน

ผลปรากฎว่าสลากกาลกิณี ได้แก่เมียสาวของกัปตันเรือเอง จึงปรึกษากันว่า

อ่านต่อ

โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติครั้งที่1 รุ่นตามรอยพระศาสดา

โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติครั้งที่1
รุ่นตามรอยพระศาสดา

วันเสาร์ที่14มีนาคม 2563
เปิดรับสมัคร ผู้สนใจอุปสมบทจำพรรษา
ที่วัดเชตวันมหาวรวิหาร นครสาวัตถี แคว้นโกศล อุตรประเทศ ประเทศอินเดีย

รับสมัครพระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก
อุบาสิกา คัดเลือกเพื่อจำพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว
ตลอดจนอุทิศแด่บิดามารดา ปู่ย่าตายาย

ครั้งหนึ่งในชีวิต

ได้ปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานในบริเวณที่พระศาสดาและพระอรหันต์สาวกเคยจำพรรษาถึง19ปี

ติดต่อสอบถาม0936956364 คุณน้ำ
บ้านเพชรบำเพ็ญ พุหวายหมู่6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ขออำนาจอันบริสุทธ์ของจิต
ที่ข้าพเจ้ามีโอกาสอุปฐากปัจจัยสี่แก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ที่เจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน
จาริกธุดงค์วัตรศึกษาพระปริยัติธรรม

บุญที่ข้าพเจ้ารักษาศีลให้ทานเจริญภาวนา
มีโอกาสสร้างวิหารลานเจดีย์ สร้างโบสถ์
สร้างศาลา สร้างสถานปฎิบัติธรรม
ดูแลอุปถัมภ์ผู้ปฎิบัติธรรม

และให้ธรรมเป็นทานตลอดมา

กุศลจิตอันบริสุทธิ์ดีแล้วของข้าพเจ้า
เป็นไปเพื่อความสละ ละวาง อัตตาตัวตน

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย มีคุณของพระพุทธ คุณของพระธรรม คุณของพระสงฆ์ และคุณบิดามารดาครูอาจารย์

ธรรมวิเศษใดยังผลให้พระสงฆ์ในทิศทั้งสี่
มีดวงตาเห็นธรรม

อ่านต่อ

กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ ทำแบบไหนได้รับแบบนั้น

ในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธองค์ประทับ ณ วัดเชตวันมหาวิหาร อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตเมืองสาวัตถี

ภิกษุทั้งหลายที่เที่ยวเผยแพร่ศาสนาไปทั่วทิศานุทิศ เมื่อออกพรรษาต่างก็เดินทางมาเพื่อเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เมื่อมีเรืองอันใดที่สงสัยก็นำมาทูลถามกันตามแต่เหตุการณ์ ได้ถือปฎิบัติเช่นนี้ตลอดมา

มีภิกษุพวกหนึ่ง เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านรับนิมนต์ฉันในบ้านของคหบดีผู้หนึ่ง ขณะกำลังฉันข้าวยาคูเพื่อรอเวลาบิณฑบาต 

เผอิญเห็นบ้านหลังหนึ่งในที่ไม่ไกล ถูกไฟไหม้ สาเหตุเกิดจากหญิงรับใช้ของบ้านนั้น จุดไฟหุงข้าวแล้วนั่งหลับไฟลามลุกเชื้อเพลิงติดหลังคา แล้วไหม้อย่างรวดเร็ว

ขณะไฟไหม้ในบ้านนั้นเปลวไฟโหมหนัก
ส่งเสวียนหม้อซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลมไฟติดไหม้โดยรอบพุ่งขึ้นสู่อากาศ

อ่านต่อ

ธัมมิกอุบาสก

ธัมมิกอุบาสก

ธัมมิกอุบาสก เป็นชาวเมืองสาวัตถี เอาใจใส่ในการทำบุญมาก ถวายภัตต์แก่ภิกษุสงฆ์แทบทุกชนิด เป็นต้นว่า

สลากภัตต์ ออกสลากให้ภิกษุจับ ภิกษุรูปใด ถูกของผู้ใด ผู้นั้นก็ถวายแก่ภิกษุนั้น

ปักขิกภัตต์ อาหารที่ถวายทุก ๑๕ วัน

สังฆภัตต์ อาหารถวายอุทิศพระอริยสงฆ์

อุโปสถิกภัตต์ อาหารถวายในวันอุโบสถ

อาคันตุกภัตต์ อาหารถวายแก่ภิกษุผู้จรมา

วัสสาวาสิกภัตต์ อาหารถวายแก่ภิกษุรู้อยู่จำพรรษา

ธัมมิกอุบาสกนั้น พร้อมทั้งบุตรและภรรยา ได้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม มีความยินดีในการจำแนกทาน ด้วยประการฉะนี้

อ่านต่อ

เคยคิดว่า..ชีวิตนี้ไม่มีใครเลยที่อยู่เคียงข้างเรา

..เคยคิดว่า..ชีวิตนี้ไม่มีใครเลยที่อยู่เคียงข้างเรา..ทุกคนผ่านเข้ามา..แล้วก็จากไป..

..แต่ละคนทิ้งความเกี้ยวกราด..ทิ้งความเย้ยหยัน..โยนเรื่องราวที่น่าตกใจ..หวงแหนทุกอย่าง…แย่งชิงทุกสิ่ง…

..ในทางกลับกัน..ทุกคน..คือ..ครูชีวิต..

..ที่สอนให้เราอดทน..อดกลั้น..

..สอนให้รู้จัก..สิ่งไม่น่าปรารถนา..และสอนให้รู้จักคำว่าปล่อยวาง..

..ขอบคุณทุกคนที่สอนให้รู้ว่า..

..เราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้..นอกจากต้องเปลี่ยน..ตัวเราเอง..

..ความทรงจำ…อ่านออกเขียนได้..ต้องกราบคุณครูทุกท่านด้วยดวงใจ..

..และขอบคุณชีวิต..ที่มีโอกาสได้เรียนรู้โจทย์..ที่ไม่มีคำตอบในวันนี้..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร

มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร

มัฏฐกุณฑลี เป็นเด็กหนุ่มชาวเมืองสาวัตถี เกิดในตระกูลพราหมณ์ พ่อแม่เป็นคนมั่งคั่งมาก แต่ตระหนี่เหนียวแน่น จนคนทั้งหลายให้สมัญญาว่า

อทินนปุพพกะ แปลว่า “ไม่เคยให้อะไรแก่ใคร”

ถึงกระนั้นก็ยังมีแก่ใจเอาทองตีแผ่ทำเป็นตุ้มหูเกลี้ยงๆ ให้ลูกชาย 1 คู่ คนทั้งหลายจึงเรียกชื่อเด็กคนนี้ว่า

มัฏฐกุณฑลี แปลว่า “มีตุ้มหูเกลี้ยง”

ตุ้มหูนั้นพ่อเป็นคนทำให้เอง ไม่ได้จ้างช่างทอง เพราะเกรงจะเสียค่าจ้าง

เมื่ออายุ 16 ปี มัฏฐกุณฑลีป่วยหนัก บาลีว่าเป็นโรคผอมเหลือง คือวัณโรคนั่นเอง มารดามองดูบุตรแล้วเกิดความสงสาร จึงขอร้องให้สามีไปหาหมอ

แต่ฝ่ายพราหมณ์ผู้เป็นสามีกลัวเสียเงินจึงไม่ยอมหาหมอมารักษาลูก เขาเพียงแต่ไปถามหมอว่า คนป่วยอย่างนั้นๆ ท่านให้ยาอย่างไร

หมอก็บอกว่าให้ยาที่ประกอบด้วยสิ่งนั้นๆ พราหมณ์จึงไปหารากไม้ใบไม้ตามที่หมอบอกมาต้มให้ลูกกิน

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่16มกราคม 2563 วันครู…สัตถาเทวมนุสสานัง…ผู้เป็นครูของมนุษย์และเทวดา

วันพฤหัสบดีที่16มกราคม 2563 วันครู

…สัตถาเทวมนุสสานัง…ผู้เป็นครูของมนุษย์และเทวดา

คำสอนของพระศาสดา

อะไร คมที่สุด
พราหมณ์ตอบว่า มีดที่ลับหินดีแล้ว คมที่สุด

พระพุทธเจ้าตอบว่า. วาจาที่ใส่ร้ายผู้อื่น ทำร้ายหัวใจผู้อื่น คมที่สุด

อะไร ไกลที่สุด
พราหมณ์ตอบว่า ดวงอาทิตย์ สุดขอบจักรวาล ไกลสุด

พระพุทธเจ้าตอบว่า. อดีดที่ผ่านมาตั้งหลายกัปหลายกัลป์ ยาวที่สุด

อะไร ใหญ่ที่สุด
พราหมณ์ตอบว่า. ภูเขา โลก มหาสมุทร ใหญ่ที่สุด

พระพุทธเจ้าตอบว่า. ตัณหาความทยานอยาก ไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้ก่อภพก่อชาติ ใหญ่ที่สุด

อ่านต่อ

พระสารีบุตร..นักโต้วาที

พระสารีบุตร..นักโต้วาที

   พระศาสดาเมื่อประทับอยู่  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรงปรารภ การบรรพชาของปริพาชิกา  ๔  คน  จึงตรัสพระธรรมเทศนา ดังนี้.

นิครนถ์ คือนักบวชเปลือย ๒ คน เป็นหญิง ๑ ชาย ๑ มีวาทะเฉียบแหลมคมกล้า เดินทางมาถึงเมืองเวสาลี

ซึ่งพวกกษัตริย์ลิจฉวีปกครองโดยสามัคคีธรรม เมื่อได้ขอร้องให้นิครนถ์ทั้งสองโต้วาทะกันแล้ว

กษัตริย์ลิจฉวีเห็นอัศจรรย์ ในปัญญาของคนทั้งสองนั้นจึงคิดว่า ถ้าคนทั้งสองแต่งงานกัน มีลูก ลูกที่เกิดจากคนทั้งสองคงฉลาดมาก จึงจัดให้คนทั้งสองแต่งงานกัน

อ่านต่อ