ตักบาตรเทโววันออกพรรษา บ้านเพชรบำเพ็ญ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น.

ตักบาตรเทโววันออกพรรษา บ้านเพชรบำเพ็ญ
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น.
มีชุดใส่บาตรพร้อมข้าวต้มลูกโยนชุดละ 25 บาท
เตรียมไว้ให้ทุกท่านที่หน้างานนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ร่วมซื้อถุงใส่ชิ้นส่วนช้างที่เสียชีวิต11เชือกพลัดตกในน้ำตก เหวนรก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่…

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

ร่วมซื้อถุงใส่ชิ้นส่วนช้างที่เสียชีวิต11เชือกพลัดตกในน้ำตก
เหวนรก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

จัดซื้อถังสองร้อยลิตรมอบให้ผู้ประสพอุทกภัยน้ำท่วมที่จังหวัด
อุบลราชธานี รอบแรก 140 ใบ

ถวายน้ำดื่มวัดดอนตะโหนด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี4,800ขวด
ถวายน้ำดื่มวัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง
จ.สิงหบุรี 4,800 ขวด
ถวายปัจจัยเพื่อซื้อกุ้งปลาหมูไก่ เครื่องประกอบอาหารถวายพระสงฆ์สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนารม
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เดือนตุลาคม

หนึ่งลมหายใจมีโอกาสมากมาย
ทำเรื่องยากให้ง่าย ทำเรื่องใหญ่ให้เล็ก

อะไร อะไรก็ไม่ใช่ของเรา
เกื้อกูลกันเมื่อมีโอกาส เขาก็ชีวิต เราก็ชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อนำไปทอดถวายพระสงฆ์ ณ วัดพิชยญาติรามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อนำไปทอดถวายพระสงฆ์ ณ วัดพิชยญาติรามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

พวงหรีดมีชีวิต…

 

พวงหรีดมีชีวิต
บำเพ็ญกุศลน้อมอุทิศถวาย
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สมศักดิ์ อุปสโมเถระ
ครบหนึ่งร้อยวันบริบูรณ์

ขออนุโมทนากับทุกท่านอย่างยิ่ง

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

พุธธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง สังฆังนิพพานัง…

พุธธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง
สังฆังนิพพานัง ข้าพเจ้าทั้งหลายขอแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ให้แก่แม่พระธรณี แม่พระคงคามหาสมุทร แม่พระโพสฬ
แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระอาทิตย์ พระจันทร์

ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันสร้างกุศลถวายภัตตาหารเช้าเพลแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ และดูแลอุปฐากผู้ปฎิบัติธรรมอุบาสก อุบาสิกา ผู้มารักษาศีล ตลอดจน
ผู้ประกาศตนเป็นเจ้าภาพในงานบำเพ็ญ
กุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ตลอด 100 วันนี้

ขอตั้งจิตอธิษฐานถึง

พระจัตตุโลก พระยมกทั้งสี่ ส่งการอุทิศนี้
เข้าไปในลังกาทวีป ในห้องสมาธิเป็นที่ประชุมการใหญ่
ของพระแม่ธรณี
ขอแม่พระธรณีจงเสด็จมาเป็นทิพย์พยานน้อมนำส่ง
ถวายอุทิศแด่
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สมศักดิ์ อุปสโมเถระ
ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เทอญ นิพพานะปัจจัยโยโหตุ

ขอขมาพระรัตนตรัย 100 วันในเขตอภัยทานวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

อ่านต่อ

เงื่อนไขชีวิต..

เงื่อนไขชีวิต..ไม่ได้อยู่ที่การรักษาเวลา
มีชีวิตอย่างไรให้เวลาที่เหลืออยู่มีค่าที่สุด..นี่คือเงื่อนไขชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

สัญญาไม่เที่ยง

สัญญาไม่เที่ยง
บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
ครบ 100 วัน ณ.วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ตักบาตรเทโววันออกพรรษา ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

..ขอประชาสัมพันธ์..

..ตักบาตรเทโววันออกพรรษา ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี..

..ขอเชิญชวนร่วมตักบาตรเทโว..ข้าวต้มลูกโยน..

..วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562..
เวลา 08.00 น. : ตักบาตรแก่พระสงฆ์ที่อยู่พรรษาตลอด 3 เดือน
เวลา 11.00 น. : ถวายภัตตาหารเพล
เวลา 11.30 น. : ร่วมรับประทานอาหาร

–เสร็จพิธีช่วงเช้า–

**ท่านสามารถนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมใส่บาตร
**ส่วนข้าวต้มลูกโยนทางบ้านเพชรบำเพ็ญจัดเตรียมไว้ให้ทุกท่าน

เวลา 12.30 น. : บรรยายธรรมโดย ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
เวลา 15.00 น. : ร่วมอนุโมทนาและแผ่เมตตา เจริญกรรมฐาน แผ่เมตตาอุทิศถวายพระเจ้าแผ่นดิน รัชกาลที่ 9

–เสร็จพิธีวันออกพรรษา เสร็จพิธี–

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

**มีพระ จำนวน 20 รูป
**แม่ชี จำนวน 14 รูป

วันศุกรที่ 27 กันยายน 2562– : ท่าน พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา (องค์มนตรี) มอบข้าวเหนียว 2,000 กิโลกรัม

–วันศุกรที่ 27 กันยายน 2562–

: ท่าน พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา
(องค์มนตรี) มอบข้าวเหนียว 2,000 กิโลกรัม

: พ.ต.อ.ชัชนันต์ พรบุตร
ผกก.สภ. ลืออำนาจ ภ.จว.อำนาจเจริญ
มอบข้าวเหนียว 1,000 กิโลกรัม

; พ.ต.ท. สิริพงศ์ เพ็งแจ่ม รองผกก. สภ.ม่วงสามสิบ ภ.จว.อุบลราชธานี
มอบข้าวเหนียว 1,000 กิโลกรัม

–มอบให้แก่ประชาชนที่ประสพอุทกภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี–

อ่านต่อ