การมีชีวิต..เพื่อชีวิตยากยิ่ง.. ..สัญญา..ไม่เที่ยงหนอ

..ความห่วงใย..อาทร..
..อยากรู้ทุกข์สุข..เรียกว่า..มีใจ

ถากถาง..น้อยใจ..ระแวง
เรียกว่า..หึงหวง..

คำถามว่า..อยู่ไหน..กลับเมื่อไหร่
เรียกว่า..เริ่มไม่เชื่อใจ
ทำใจยากเมื่อรู้ว่า..คนของเราเปลี่ยน
เรื่องแบบนี้..เรียกว่า..ยึดถือ..ครอบครอง

ตั้งสติ..ตั้งสติ..วางความโกรธไว้
เงียบให้สนิท..ดูแลกันไป..
วันเวลา..จะทำให้เราเข้าใจว่า..
จริงๆแล้วเราเอง..ที่ต้องการความรักของอีกฝ่าย..

ในขณะเดียวกัน..อีกฝ่ายก็..
ไม่ต้องการ..ความรักของเรา..

เหตุผลเดียวที่ต้องทำ..
เอาความรักของเรากลับมา..
ทบทวน..เอามารักตัวเอง..
รอการกลับบ้าน..เพื่อทานข้าวด้วยกัน
รอการกลับมา..เพื่อถามว่า..ไปไหนมา

..อย่าต้ังความหวัง..
..ในสิ่งที่เราอยากให้เป็น..
..มันจะทำให้เราเป็นบ้า..
..อะไรก็เกิดขึ้นได้..ชีวิตนี้น้อยนัก..
..อะไรที่มันหนัก..วางได้ก็จบ..
..กว่าจะเกิดได้..ก็ยาก..
..การมีชีวิต..เพื่อชีวิตยากยิ่ง..
..สัญญา..ไม่เที่ยงหนอ..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันนี้จบครอสปฎิบัติธรรม ณ วัดเชตวันวรมหาวิหาร นครสาวัตถี แคว้นโกศล ประเทศอินเดีย

..วันนี้จบครอสปฎิบัติธรรม ณ วัดเชตวันวรมหาวิหาร นครสาวัตถี แคว้นโกศล ประเทศอินเดีย..

ตั้งแต่ 18-29 พฤศจิกายน 2562

..ทำบุญตักบาตรกับพระที่เรียนบาลี ถวายพระ ณ วัดไทยเชตวันวิหาร..

..แจกถั่วตัด กับทับทิมบนเขายมกปาฎิหาริย์ , วัดเชตวันมหาวิหาร ,วัดบุปผาราม , บ้านเศรษฐีอนาถะบิณฑิกะ..

..ให้แบบนี้มาทั้งชีวิต..
..เห็นเขาอยากได้..
..ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเรา..
..ยังให้ได้สม่ำเสมอ..
..คิดว่าจะให้ไปเรื่อยๆ ไม่เบื่อ..

..ให้สิ่งที่เขาอยากได้..
..หมดก็เริ่มใหม่..

..ไม่คิดไปเปลี่ยนใครให้พอ..
..เพราะเราเคยอยู่..ในจุดที่ไม่เคยพอมาก่อน..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

เนื่องด้วยครบวาระที่คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ บวชอยู่ในพระพุทธศาสนา ได้ 22 พรรษา

เนื่องด้วยครบวาระที่คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ บวชอยู่ในพระพุทธศาสนา ได้ 22 พรรษา ในวันนี้ (29 พฤศจิกายน 2562)

พระมหาธีรเพชร ธีรเวที ดร. ป.ธ. ๙ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ท่านเมตตามอบกลอนให้คุณแม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คุณแม่

แอดมินเลยขออนุญาต นำมาลงให้ได้ชื่นชม ยินดีร่วมกันนะคะ

— ๒๒ ปี ถวายชีวีเพื่อโพธิญาณ —

…๒๒ ปีที่ปลงผม สู่ร่มพุทธพิสุทธิ์ศรี
…๒๒ ปีที่ทำดี ถวายชีวีแด่พระไตรรัตน์
…๒๒ ปีที่ปฏิบัติ เพียรฝึกหัดวิปัสสนา
…๒๒ ปีที่ศรัทธา องค์พระสัมมาผู้เลิศคุณ
…๒๒ ปีที่การุญ ได้เกื้อหนุนคนมากมาย
…๒๒ ปีที่แจกจ่าย ของหลากหลายทั้งถวายทาน
…๒๒ ปีที่เบิกบาน ให้ธรรมทานแก่ผู้คน
…๒๒ ปีที่อดทน ต่อคำคนที่ล่วงเกิน
…๒๒ ปีที่ก้าวเดิน ไม่ห่างเหินจากพระธรรม
…๒๒ ปีที่เร่งทำ คิดพูดทำแต่กรรมดี
…๒๒ ปีที่ภักดี เทิดจักรีราชวงศ์
…๒๒ ปีที่มั่นคง ยังอาจองสู้หมู่มาร
…๒๒ ปีที่เจือจาน นำบริวารให้ทำบุญ
…๒๒ ปีที่เกื้อหนุน ทดแทนคุณประเทศชาติ
…๒๒ ปีที่ไม่ขาด ป่าวประกาศสอนพระธรรม
…๒๒ ปีที่จดจำ พระคุณล้ำครูอุปัชฌาย์
…๒๒ ปีที่ปวารณา ทุนการศึกษาแด่พระสงฆ์
…๒๒ ปีที่มุ่งตรง จิตมั่นคงไม่ย่อท้อ
…๒๒ ปีที่ยกยอ คุณแม่พ่อผู้ยิ่งใหญ่
…๒๒ ปีที่ตั้งใจ สู่เส้นชัยให้หลุดพ้น
…๒๒ ปีที่ฝึกตน พบมรรคผลประจักษ์จริง
…๒๒ ปีที่สงบนิ่ง ทำทุกสิ่งเพื่อโพธิญาณ ฯ

..พระมหาธีรเพชร ธีรเวที ดร. ป.ธ. ๙..

สาธุ ธรรมทาน

สาธุธรรมทาน

ไม่เคยโกรธ..ความรักที่เข้ามา
ไม่เคยเสียดาย..เวลาที่หล่นหาย
ไม่เคยคิดเอาคืน..ที่ให้แล้ว
ไม่เคยดื้อดึง..เมื่อถูกปฎิเสธ
การพบกัน..เพื่อสร้าง..เป็นบุญนำ
ชีวิตมีจุดหมาย..ที่ปลายทาง
ที่ผ่านมาไม่เป็นไร..
ถือว่า..เป็นกำไร..ชีวิต
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

โลกุตระทรัพย์..โลกุตระธรรม

..โลกุตระทรัพย์..โลกุตระธรรม..

..สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศนาจากเรื่องที่ทำได้ง่าย ลำดับไปจนถึงเรื่องที่ยากสำหรับปุถุชน แต่เมื่อปุถุชนฟังแล้วก็เกิดดวงตาเห็นธรรม..

..พากันให้ทาน..รักษาศีล..จนถึงสละทรัพย์สมบัติออกบวช..โดยไม่ใยดีโลกีย์ทรัพย์..

..การออกบวชรักษาศีลอย่างบริสุทธิ์ สำรวม..กายวาจาใจ..เป็นผู้เห็นภัยในโลกีย์..

..เห็นทุกข์ที่เกิดจากกามตัณหา..
..เข้าใจทุกข์..เปลี่ยนเส้นทางเดินจากคฤหัสเป็นบรรพชิต..

อ่านต่อ

ทำไมต้องสร้างบุญ..

ทำไมต้องสร้างบุญ??

..เพราะสิ่งที่เราให้ไป..
..จะส่งกลับมาในรูปแบบที่เราทำ..
..เมื่อเป็นผู้ให้..ย่อมเป็นที่รัก..
..บุญ..ไม่ได้หมายความว่า..ต้องทำที่วัดเท่านั้น..
..การช่วยเหลือ..คนตกทุกข์..ได้ยาก..
..ก็คือ..บุญเช่นเดียวกัน..

..ความละเอียดปราญีต..ขึ้นอยู่ที่คนให้..
..เมื่อมีโอกาส..ตามกำลังที่มี…ให้แล้วสุขใจ..

..พูดดี..ได้ฟังเรื่องดี..
..คิดดี..ไม่มีเรื่องฟุ้งซ่าน..
..ทำดี..มิตรภาพยาวนาน…

..บุญจากการกระทำ..ส่งผลแบบนี้..
..เมื่อไหร่ทำได้..จะรู้จักคำว่า..ให้..
..คือ การสร้างบุญจริงๆ..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

พระมาโปรด…

..พระมาโปรด..
..ปัญญาเรา..เท่าปลายเข็ม..
..ทำ..เท่าที่เราคิดว่า “ทำดีที่สุด”..เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา..

..แต่เมื่อพระสงฆ์..ผู้เป็นพหูสูตรเดินทางมาโปรด..

..เทศน์บอก..สิ่งละอันในสถานที่อันยิ่งใหญ่..จึงทำให้ทราบว่า สถานที่นี้ประกอบด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าของมหาเศรษฐี..

..ที่มีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า..ที่กรุงราชคฤห์..จนสำเร็จเป็นพระโสดาบัน..เป็นผู้รักษาศีลห้าอย่างบริสุทธิ์..

..เป็นพ่อค้าที่นำผักไปขายที่ราชคฤห์..ชื่อว่า “อนาถบิณฑิกเศรษฐี”

..อนาถบิณฑิกเศรษฐี ซื้อที่ดินของลูกชายเจ้าของแคว้น คือ “พระเจ้าปเสนธิโกศล”..

..พระเจ้าเชต..เป็นลูกชาย..ขายให้ด้วยการปูเหรียญทองให้เต็มพื้นแผ่นดิน..

..เมื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐี..ซื้อแล้ว..ด้วยความศรัทธาแรงกล้า..อยากถวายอุปฐากพระศาสดา..เพราะตนเองเป็นชาวเมืองสาวัตถี..อยู่แคว้นโกศล..

..เจ้าเชตอยากทำบุญสร้างอารามถวายด้วย..จึงขอให้ตั้งป้ายชื่อวัดว่า “วัดเชตวัน”..

..พรุ่งนี้มาเล่าต่อนะคะ..ไปปฎิบัติก่อน..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

สติ

..สติ..เป็นอย่างเดียว..ที่จะดับทุกอย่างได้..
..ขาดสติ..ก็เป็นอย่างเดียว..ที่เผาผลาญทุกอย่างได้เช่นกัน..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

อะไรคือชีวิต

อะไรคือชีวิต ? แสวงหาทรัพย์..เลี้ยงชีพตามปกติ
อะไรคือชีวิต? ยกมือไหว้..ได้ตลอดเวลา
อะไรคือชีวิต? รู้จักพูด..พูดอยู่กับใคร เด็กหรือ ผู้ใหญ่
อะไรคือชีวิต? ไม่จำเป็นต้องชนะ..ทุกเรื่อง
อะไรคือชีวิต? เมื่อรู้สึกโกรธใคร..อย่าทวงบุญคุญ
อะไรคือชีวิต? อย่าเห็นแก่ตัว..จงให้..เมื่อมีโอกาส
อะไระคือชีวิต? อย่าโต้เถียง..ในขณะที่โกรธ
อะไรคือชีวิต? ความกตัญญู..เป็นสมบัติติดตัว..จนตาย
อะไรคือชีวิต? รักใคร..ก็ควรรักเท่าชีวิตเรา..
อย่าพูด..ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เช่น..ขอตายแทน
อะไรคือชีวิต? รู้ว่าทำผิด..ต้องขอโทษเป็น
อะไรคือชีวิต? ทำได้เมื่อไหร่..ก็คือชีวิต

..ชีวิตไม่แน่นอน..ยืนได้..ล้มได้..อย่าปล่อยเวลา..ให้หายไป..จนไม่เหลือ..นาทีสุดท้าย..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..