วันเสาร์ที่4เมษายน 2563

วันเสาร์ที่4เมษายน 2563

ถวายกุ้ง หมู ไก่ ข้าวสาร สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน มีดโกน
น้ำดื่มแก่พระสงฆ์ สามเณร แม่ชีผู้ปฎิบัติธรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง จ.ศรีสะเกษ และพระสงฆ์จังหวัดต่างๆ

ส่งมอบหน้ากากอนามัย เจล หมวกหน้ากาก หน้ากากผ้า
หน้ากากใส ให้รพ.ต่างๆ รวม 4,000ชิ้น

ทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นยังคงเป็นเช่นนั้นเอง
การปฎิบัติธรรมก็ยังดำเนินไปเพื่อความสละ ละ วาง
อย่างต่อเนื่อง ด้วย กาย เวทนา จิต ธรรม
ต่างคนต่างมีหน้าที่ ที่รับผิดชอบร่วมกัน
เพื่อขับเคลื่อพระพุทธศาสนา และสังคม

ยังมีลมหายใจ เหน็บหนาวเพียงใดจงมีสติ
บุญทานที่ทุกท่านร่วมทำให้เกิดขึ้น
เป็นเลือดเนื้อของพระสงฆ์สามเณร
คุณพระศรีรัตนตรัยเป็นเกราะอย่างดี ณ.เวลานี้
ขอให้บุญรักษา คุณพระคุ้มครองให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง
แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยทั้งหลายทั้งสิ้น

ทำดีพูดดีคิดดีเป็นกำลังใจอย่างดีทุกวัน
อะไรจะเกิดขึ้นขอเพียงมีสติ เราพบเห็นภัยที่เกิดพร้อมกัน
นี่คือข้อสอบใบแรกและใบสุดท้ายของทุกคนที่ต้องพบเจอ
เราจะผ่านพ้นภัยครั้งนี้ไปด้วยกัน

ลมหายใจมีค่าดุจเพชร
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020 : สัตว์โลก

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020
10นาทีชีวิตเปลี่ยน

สัตว์โลก

แม่รู้มั้ยว่าโรคระบาดเกิดจากอะไร?

แม่จะอธิบายถึงสัตว์โลกที่ไม่ใช่มนุษย์ ถูกเบียดเบียนด้วยน้ำมือมนุษย์ทุกวัน วันละมากมายนัก มนุษย์ส่วนใหญ่ดื่มนมวัวนมควายทุกวันแทบทุกคน กินนมเพื่อให้ระบบในร่างกายขับถ่ายเป็นปรกติ ดื่มเป็นชีวิตประจำวัน

การประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวเพื่อรีดนมขาย
ต้องฉีดยาฆ่าแมลงในโรงเรือน ต้องฉีดยาเร่งน้ำนมเหมือนใส่ปุ๋ยต้นไม้ ฝืนธรรมชาติ

ต้องใช้วัวนมกี่ตัวเพื่อเลี้ยงคนทั้งโลก เลี้ยงมากก็เบียดเบียนสัตว์อื่นมาก ที่จริงมนุษย์กินสัตว์เป็นอาหารมานาน

เรือลากปลาในทะเล ฟามสัตว์ต่างๆถูกมนุษย์กลืนกินมหาศาล ความเคยชินทำให้ ไม่รู้สึกว่าแปลก

พระพุทธศาสนาสอนให้แผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ เพื่อให้สัตว์เหล่านั้นมีส่วนในกุศลความดีที่มนุษย์อย่างพวกเรา สวดมนต์ภาวนา รักษาศีล5

เราเคยดื่มกินเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นกระดูก
เพื่อการไม่จองเวร ด้วยการแผ่เมตตา

อ่านต่อ

ข้าแต่ผู้มีพระภาคเจ้า…

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้าเกิดมาในกึ่งพระพุทธศาสนา
มีศรัทธาในคุณของพระศรีรัตนตรัย เชื่อว่าการเกิดแก่เจ็บตาย
เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตอย่างมีสติ

มีโอกาสทะนุบำรุงบิดามารดาและทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ขอคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์จงส่งผลให้คำอธิฐานเป็นผลสำเร็จด้วยเทอญ

อ่านออกเสียงด้วยนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่1เมษายน 2563

วันพุธที่1เมษายน 2563
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดธาตุพระอารามหลวง จ.ขอนแก่น
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดสำนักวิโรจนาราม ปากช่อง
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดพระนอนจักรสีห์ สิงหบุรี
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดถ้ำพุหวาย จ.อุทัยธานี

ขออำนาจแห่งการถวายน้ำดื่มแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรมจงส่งผลให้ทุกท่านที่ร่วมบุญทุกบาททุกสตางค์ จงแคล้วคลาดปลอดภัย สุขภาพแข็ง มีความสุขกายสุขใจ
พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

บุญทำแล้วสุขใจ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020 : อ่านใจตน

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020
10นาทีชีวิตเปลี่ยน

อ่านใจตน

การมีโอกาสปฎิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ
ทำให้เห็นความละเอียดอ่อนของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เห็นอย่างสว่างกระจ่างใจ

คนซื่อสัตย์ไม่เอาของใคร ทำทุกอย่างด้วยความสุจริต ใครซื่อสัตย์ด้วยก็คบกันนาน ถ้าถูกใครคตโกงคนซื่อจะจดจำจนตาย ไม่คบหาเกิดความรังเกียจ จุดนี้จะเห็นได้ว่า
คนซื่อสัตย์เชื่อมั่นตนเองสูง

คนที่เคยอ่อนน้อมถ่อมตนวันหนึ่งมีอำนาจ
อำนาจย่อมทำให้ความอ่อนน้อมถ่อมตน
หายไป หายไปเลย กลายเป็นคนที่มีความทรนง หยิ่งยะโสไม่ฟังความคิดเห็นของใคร ความหลงทำให้สิ่งที่เคยมีหายไป

คนเห็นแก่ตัวไม่สนใจใคร ใครจะเดือดร้อนอย่างไรจะไม่เดือดร้อนด้วย โลภมากไม่เชื่อ
นรกสวรรค์ ชาติหน้าช่างมัน ชาตินี้สบายไว้ก่อน ความโลภจะมีลักษณะแบบนี้

คนใจเร็วใจร้อนไม่ค่อยได้สาระเสียหายมากกว่าได้ประโยชน์ โครงการ108
จับไม่ติด ความอดทนน้อย เริ่มได้ไปต่อไม่เป็นฝันไกล สังคมสูงชอบโชว์

คนใจเย็นค่อยเป็นค่อยไป ปลูกต้นไม้รอผลเก็บเกี่ยวและร่มเงา อยู่กับสังคมได้ไม่นาน
โลกส่วนตัวสูง

ตัวอย่างใจคนทั้งหลายก็เรานี่แหล่ะที่เคยเป็นแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ในแต่ละช่วงเวลาทำให้นิสัยใจคอที่ไม่เคยฝึกหวั่นไหวไปตามกิเลสกองใหญ่ โกรธโลภหลง

น่าค้นหายิ่งนักใจที่ไม่เคยฝึก ถูกห่อหุ้มด้วย
ไฟที่พร้อมจะเผาใจให้ร้อนลน สับสนในความชั่วและความดี

ทำชั่วก็คิดว่าทำครั้งสุดท้าย
คิดแบบนี้ทุกครั้งที่ทำ
ทำดีก็คิดว่าทำดีมานานไม่เห็นได้ดี
ทำดีได้ดีจริงหรือเปล่า

ไม่ได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งทำให้อารมณ์อยู่เหนือสติ ขาดความยับยั้ง
ชั่งใจ รู้ไม่ทันอารมณ์ต่างๆที่ไหลเขามาทุกนาที ว่าจะตั้งรับอย่างไร ไม่มีปัญญา

พื้นฐานของจิตที่ฝึกดีแล้วก็อาจตกอยู่ในมานะว่าดีกว่าเหนือกว่าอีก การเรียนรู้กายกับจิตไม่จบสิ้นง่ายๆในเมื่อชีวิตยังตั้งอยู่
ต้องเคยสอบสวนตนอยู่เสมอ

จะได้ก้าวผ่านความยึดมั่นถือมั่นตัวตน ความอิจฉาริษยาที่ดองอยูในจิตในใจมานานแสนนาน

พระธรรมของพระพุทธองค์ดับทุกข์ได้จริง
ลงมือปฎิบัติด้วยความเชื่อและความศรัทธา
เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริง ไม่นานจะเข้าใจทุกอย่างด้วยความเป็นจริงว่า

ไม่มีเรื่องใดบนโลกนี้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ
อ่านใจตนออกบอกใจตนได้ก็พอ
ไม่ต้องไปอ่านใจใคร เสียเวลา

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่31มีนาคม2563

วันอังคารที่31มีนาคม2563
ส่งน้ำดื่ม
: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นตัวแทนอีก 19 ร.พ.
: ศูนย์​อนามัย11
เป็นหน่วยคัดกรองด่านแรกฝั่งทางปากพนัง

ส่งหน้ากากใส ถุงมือ หน้ากากอนามัย
เครื่องอาบน้ำสบู่ยาสระผมแก่รพ.จุฬา
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี
โรงพยาบาลยะหริ่ง ปัตตานี
โรงพยาบาล.สต.บ้านทุ่ง สงขลา
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วิลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลีกลิ้ง จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสุไหงโกลก นราธิวาส
อุทยานธรรมดงยาง ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์
โรงพยาบาลปากพนัง นครศรีธรรมราช

ร่วมด้วยช่วยกันต้านภัยโควิด
ส่งเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล
ว่าพวกเราจะอยู่บ้านเพื่อทุกๆคน
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

จดหมายฉบับที่ 5 : ถึงลูกรักทุกคน

..จดหมายฉบับที่ 5..💌

..ถึงลูกรักทุกคน..

การดำเนินชีวิตตามธรรมชาติ เป็นความสุข

ดำเนินชีวิตฝืนกฎเกณฑ์เป็นความทุกข์
..ยิ่งฝืนมาก..ยิ่งทุกข์มาก..
ให้นึกไว้เสมอว่า เรากำลังช่วยตนเองและผู้อื่นให้ผ่านไปด้วยกัน

ลูกไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นก็ได้ หากโลกใบนี้มีลูกคนเดียว

เพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียว ทำให้ต้องรับผิดชอบร่วมกัน

ลูกอย่าทำร้ายคนรอบข้าง ด้วยอารมณ์ จะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่

นาทีนี้ลูกต้องมีสติ หน้าตาที่แสดงอารมณ์ต่างๆ มีผลกับคนรอบข้างอย่างมาก แสดงความสดใสเบิกบาน บ้านก็เป็นสุข

ทำหน้าเบื่อโลก ไม่พูด ไม่คุย คนอยู่ด้วยก็อึดอัด ลูกต้องรักษาอารมณ์
เราเคยเรียนวิปัสสนากัมมัฎฐานมาแล้ว เอามาใช้กับชีวิตได้ทุกวัน ความเป็นจริงของกายกับจิต

..อย่าปรุง..อย่าปรี๊ด..
..โรคระบาด..ไม่น่ากลัวเท่าโรคอาละวาด..

ถึงเวลากิน ก็ต้องกิน ถึงเวลานอน ก็ต้องนอน..อย่าลีลา..ลูกต้องให้ความร่วมมือกับคนในบ้าน จะทำอะไรตามใจเหมือนอยู่นอกบ้านไม่ได้

รู้ว่าเบื่อ รู้ว่ากลุ้ม ลูกต้องอดทน ไม่ได้ให้ทนอยู่คนเดียว ต้องอดทนร่วมกันทั้งโลก

เสื้อผ้าสวยงามที่มี เอาออกมาใส่ ใส่เดินอยู่ในบ้านนี่ล่ะ ถ้วยชามสวยๆก็เอามาใส่ข้าวปลาอาหาร สร้างความสุขให้คนในบ้านจะได้ไม่เครียด

เบื่อสวดมนต์ก็ร้องเพลงได้
เต้นออกกำลังกายอยู่ในบ้าน หาอะไรทำ เบิร์นไขมันออกไป จะได้ไม่ต้องกังวลกับความอ้วน

..ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นเป็นอมตะ..
..เดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไป..
..ไม่ต้องเอาชนะใคร เอาชนะใจตนเองก็พอ..
..ปรับตัวให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขได้..
..เพียงเข้าใจที่จะอยู่..ให้มีความสุข..

..นาทีนี้..ชีวิตที่มีลมหายใจสำคัญที่สุด..

..รักลูกที่สุด..จากแม่..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคหน้ากากอนามัยและเครื่องใช้ สำหรับเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคหน้ากากอนามัยและเครื่องใช้
สำหรับเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล พรุ่งนี้จะนำส่งไปตามรพ.ต่างๆครั้งที่2 การร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้ขอส่งเป็นกำลังใจให้คนป่วยและเป็นกำลังใจให้เจ้าที่
แพทย์พยาบาลทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัย
เราจะผ่านไปด้วยกันค่ะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ