..เกิดมาตัวเปล่าๆ..

..เกิดมาตัวเปล่าๆ..
..อย่าปรุงแต่งความอยาก..
..จนไม่มีเวลาไตร่ตรอง..
..ชีวิตที่สุขสบายคือชีวิตที่รู้จักพอ..
..พอใจในสิ่งที่มี..
..ไม่ใช่ต้องมี..ถึงพอใจ..

คิดถึงความตายทุกวัน 
ชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอน
ทำบุญกันหรือยัง
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่2สิงหาคม 2563..

วันอาทิตย์ที่2สิงหาคม 2563..

———————————
เป็นตัวแทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน 400 รูป/คน

..บ้านเพชรบำเพ็ญ..
: เกี๊ยวน้ำหมูแดง
: ต้มผักกาดดองกระดูกอ่อน
: ผัดกระเพราหมูกรอบ
: ยำไข่ต้ม 
: คะน้าฮ่องกงน้ำมันหอย
: น้ำพริกปลาร้าสับ ผักสด 
: ซีซ่าสลัด 
: ขนม พิซซ่า ซาลาเปา ขนมกล้วย ขนมหักทอง 
: ผลไม้ กล้วยหอม สาลี่ แก้วมังกร แคนตาลูป

..อุทยานธรรมดงยาง และอีก 9 วัด..
: ข้าวสวย ข้าวเหนียว 
: ผัดหมี่ซั่ว 
: ผัดกระเพราลูกชิ้นหมู 
: ต้มข่าไก่ 
: แกงส้มมะละกอกุ้งสด 
: ปีกไก่ทอด 
: แจ่ว ผักสด 
: ขนม ฟักทองเชื่อม ซาลาเปาทอด ปาท่องโก๋ 
: ผลไม้ แคนตาลูป สับปะรดภูแล กล้วยไข่ 
—————————-
..น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย..
..ตั้งนะโม 3 จบ..
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ปาณาติปาตา เวระมะณี
 สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา 
เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ
อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ
อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัย
และมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ข้าพเจ้าทำหน้าที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในฐานะอุบาสก อุบาสิกาในพระพุทธศาสนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยปฎิบัติบูชานี้
ทรัพย์ในทานของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้เป็นเนื้อนาบุญในทิศทั้งสี่ ขอพระสงฆ์จงโปรดรับซึ่งภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าบริสุทธิดีแล้ว จงเป็นไปเพื่อการเจริญสมถะและวิปัสสนากัมมัฎฐานตลอดพรรษา

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญกุศลผลบุญใดที่ท่านเพ่งเพียรเจริญภาวนาจนเกิดสภาวะธรรม เกิดปัญญา ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ

สิ้นสงสัยในคุณพระศรีรัตนตรัย
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพที่ร่วมบุญทุกท่าน ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
———————————

วันเสาร์ที่1สิงหาคม 2563..

วันเสาร์ที่1สิงหาคม 2563..
ถวายน้ำดื่มแก่พระนิสิตวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน4,800ขวด

ถวายน้ำดื่มสำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
จำนวน4,800ขวด
———————————
เป็นตัวแทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน 400 รูป/คน

..บ้านเพชรบำเพ็ญ..
: ขนมจีน
: แกงเขียวหวาน 
: น้ำยากะทิ
: ปลาทับทิมผัดขึ้นฉ่าย
: ต้มจืดแตงกวายัดไส้หมูสับ
 : เปรี้ยวหวานแตงกวา
: ปลาหมึกผัดพริก
: น้ำพริกหนุ่มผักสด
: สลัดผักสด
: ขนม แซนวิซ มันต้มขิง
: ผลไม้ ฝรั่ง กล้วยน้ำหว้า สับปะรด 

..อุทยานธรรมดงยาง และอีก 9 วัด..
: ข้าวสวย ข้าวเหนียว 
: ผัดกระเพราหน่อไม้หมูสับ 
: ห่อหมกทะเล 
: แกงผักหวาน 
: ต้มยำทะเล 
: ผัดกระหล่ำปลี 
: น้ำพริกปลาร้า ผักสด 
: ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู 
: ขนม สาคู ปาท่องโก๋ ซาลาเปาทอด 
: ผลไม้ แตงโม สับปะรดภูแล องุ่นนอก มะละกอ 

—————————-
..น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย..
..ตั้งนะโม 3 จบ..
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ปาณาติปาตา เวระมะณี
 สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา 
เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ
อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ
อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัย
และมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ข้าพเจ้าทำหน้าที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในฐานะอุบาสก อุบาสิกาในพระพุทธศาสนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยปฎิบัติบูชานี้
ทรัพย์ในทานของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้เป็นเนื้อนาบุญในทิศทั้งสี่ ขอพระสงฆ์จงโปรดรับซึ่งภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าบริสุทธิดีแล้ว จงเป็นไปเพื่อการเจริญสมถะและวิปัสสนากัมมัฎฐานตลอดพรรษา

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญกุศลผลบุญใดที่ท่านเพ่งเพียรเจริญภาวนาจนเกิดสภาวะธรรม เกิดปัญญา ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ

สิ้นสงสัยในคุณพระศรีรัตนตรัย
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพที่ร่วมบุญทุกท่าน ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
———————————

วันศุกร์ที่31กรกฎาคม 2563

วันศุกร์ที่31กรกฎาคม 2563
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ในงานการประชุมพระสังฆาธิการของจังหวัดนครพนม จำนวน400/รูปคน
เป็นตัวแทนเจ้าภาพ
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรวัดดงก้าวกัลยาราม อุทยานธรรมดงยาง และวัดในตำบลคลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ จำนวน9วัด

สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี 

สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน400รูป/คน

..บ้านเพชรบำเพ็ญ..
: สปาเก็ตตี้ผัดขี้เมาทะเล
: แกงส้มหน่อไม้ปลาช่อน
: ไข่เจียว
: ผัดถั่วงอก
: ต้มจืดเต้าหู้อ่อน
: ปลาทูทอด
: น้ำพริกกะปิ + ผักสด ผักทอด 
: ปลากระพงทอดน้ำปลา 
: สลัด 
: ขนมข้าวโพด ขนมฟักทอง สปอนเค้กผลไม้สด วุ้นแฟนซี
: ผลไม้ แตงโม แอปเปิ้ล

..อุทยานธรรมดงยาง และอีก 9 วัด.. 
: ข้าวเหนียว ข้าวสวย 
: ปลาทูซาเที่ยะ 
: หมูปิ้งนมสด
: ผัดมะเขือยาว 
: ซุปมะเขือ
: หลน ผักสด 
: ข้าวหมูแดง 
: ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู 
: ต้มจืดเต้าหู้หมูสับสาหร่าย 
: ส้มตำ 
: แหนมทอด 
: ข้าวเหนียวมะม่วง 
: ผลไม้ มะละกอ แตงโม องุ่นแดงนอก พุทรานมสด

น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
ตั้งนะโม3จบ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ปาณาติปาตา เวระมะณี
 สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา 
เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ
อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ
อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัย
และมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ข้าพเจ้าทำหน้าที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในฐานะอุบาสก อุบาสิกาในพระพุทธศาสนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยปฎิบัติบูชานี้

ทรัพย์ในทานของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้เป็นเนื้อนาบุญในทิศทั้งสี่ ขอพระสงฆ์จงโปรดรับซึ่งภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าบริสุทธิดีแล้ว จงเป็นไปเพื่อการเจริญสมถะและวิปัสสนากัมมัฎฐานตลอดพรรษา

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญกุศลผลบุญใดที่ท่านเพ่งเพียรเจริญภาวนาจนเกิดสภาวะธรรม เกิดปัญญา ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ

สิ้นสงสัยในคุณพระศรีรัตนตรัย
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพที่ร่วมบุญทุกท่าน ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ
———————————

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม 2563
เป็นตัวแทนเจ้าภาพ
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรวัดดงก้าวกัลยาราม อุทยานธรรมดงยาง และวัดในตำบลคลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ จำนวน9วัด

สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี 

สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน400รูป/คน

..บ้านเพชรบำเพ็ญ..
: ข้าวขาหมู
: ต้มจืดกะหล่ำปลียัดไส้
: แกงมะระหมู
: ผัดฟักทองใส่ไข่
: ซุปเปอร์ตีนไก่
: ปลาหมึกนึ่งมะนาว
: หลนหอยดอง ผักสด
: สลัดผักสด
: ขนม ขนมปังเนยสด บัวลอยแก้ว 
: ผลไม้ แตงโม แคนตาลูป แก้วมังกร 

..อุทยานธรรมดงยาง และอีก 9 วัด.. 
: ข้าวเหนียว ข้าวสวย 
: ผัดเผ็ดปลาหมึก 
: ต้มจืดผักกาดดองหมู 
: แตงกวาผัดไข่ 
: ผัดเผ็ดหน่อไม้ไก่ 
: หมูปิ้งนมสด
: ส้มตำปลาร้า
: ผัดหมี่ซั่วกุ้งสด 
: ปลาส้มทอด 
: ปาท่องโก๋ ซาลาเปาทอด 
: ขนม วุ้นกะทิ ข้าวเหนียวหน้านวล
: ผลไม้ พุทรานมสด มะละกอ แคนตาลูป 

น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
ตั้งนะโม3จบ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ปาณาติปาตา เวระมะณี
 สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา 
เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ
อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ
อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัย
และมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ข้าพเจ้าทำหน้าที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในฐานะอุบาสก อุบาสิกาในพระพุทธศาสนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยปฎิบัติบูชานี้

ทรัพย์ในทานของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้เป็นเนื้อนาบุญในทิศทั้งสี่ ขอพระสงฆ์จงโปรดรับซึ่งภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าบริสุทธิดีแล้ว จงเป็นไปเพื่อการเจริญสมถะและวิปัสสนากัมมัฎฐานตลอดพรรษา

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญกุศลผลบุญใดที่ท่านเพ่งเพียรเจริญภาวนาจนเกิดสภาวะธรรม เกิดปัญญา ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ

สิ้นสงสัยในคุณพระศรีรัตนตรัย
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพที่ร่วมบุญทุกท่าน ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ
———————————

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ประกาศอนุโมทนา…

ประกาศอนุโมทนา 
เจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณร อุบาสกอุบาสิกา
ที่ปฎิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน และเจริญสมถะกรรมฐานตลอดพรรษาจำนวน 11 วัด
———————————
เจ้าภาพภัตตาหารในพรรษา3เดือน
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
ดร.ภิญญาลักษน์ กีรติพัฒนานันท์
ดร.พรเพ็ญ เดชวิไลศรี
ดร.ธนวรรณ นายศิลา เยี่ย
ดร.ธานัท ธนนันทิทร
นางอุดมลักษณ์ กริตโสภน
นายณรงค์ เอี่ยมพิทักษสกุล
นายพิชิต นางวิมาลา ศรีวัฒนะ
นายพลวิญญ์ ทิพย์วิชัย
นายกานต์ รักการงาน
นางสุวดี ธีระสัตยกุล
นางอารีรัตน์ ธีระสัตยกุล
นางสาวธิติมา ธีระสัตยกุล
นายวิทยา ธีระสัตยกุล
นายอดิศักดิ์ ธีระสัตยกุล
นางสาวจารุพรรณ์ หัตถกิจจำเริญ
นางสุวรรณา ชุมชัยเวทย์
นางสาวชลธิดา ยุทธเสรี
นางสาวชนกมณฐ์ วิริยะพานิชภักดี
นางรุ่งแสง ทวีจรัสโรจน์
นางสายพิน มิดคิฟ และเพื่อน usa
นายธวัชชัย นางพาวินี พรกิตติยา
นางรมณีย์ นายพีระ นุตกุล
นางฤทัยทิพย์ รุจิระวงศ์
นายชโนทิต รุจิระวงศ์
นางสาวรวิมณฑ์ รุจิระวงศ์
นายเอกชัย สอนเนย
นายกิตตินันท์ นางงามพรรณ วัฒนานันท์
พริ้วกี้ส์และบิล เซนต์แคร์
นางสาวทัศนีย์ จรรยาเลิศอดุล
นางสาวธชษร นพเก้าวัฒนกุล
นางปวริศา ภัทรไพศาลวศิน
นางสาวสุพรรณี แสงสระคู
นางเสาวภา ศรีศิลปกิจ
นางสาวกัญญนัท ภัตธินัญมลา
นายไพฑูร บัวทอง
นายสุปรีชา โพพิพัฒน์
นางสาวริญญารัตน์ ธัญวัฒนพงษ์
นายปกรณ์ เสเกกุล
นายธรรมนูญ นางวิรารัตน เตาพิทยาธร
นายปพน นางกิ่งดาว วงศ์ตระกูล
นางฐิตารีย์ แซ่ตั้ง
นายอาคม นางสุรีย์รัตน์ ถนอมพันธ์
นางสาวพัทธ์ธีรา ภัทรไพศาลสิน และพี่ป้าน้าอา
นางกฤตศิกาญจน ภัทรไพศาลวศิน
นางมารศรี วรพันธ์
นางผอบกาญจน ศรีบัวปุริม
นายธนพัฒน์ เลิศสุขีรัตน์
นายอภิชัย สิทธิสมบูรณ์ บ้านทิพย์มงคล
ชื่อนามสกุลท่านใดตกหล่นแจ้งด้วยนะคะ
———————
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้เจ้าภาพทุกท่าน
และท่านที่ร่วมบุญทุกบาททุกสตางค์จงเจริญก้าวหน้าในอาชีพหน้าที่การงาน สุขภาพแข็งแรงมีกำลังใจกำลังกายในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ขอให้บุญรักษาคุณพระคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยทั้งปวง
สมความปรารถนาทุกประการ

 ท่านสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่บัญชีกสิกร
สาขาลาดพร้าว 6332114318 

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่29กรกฎาคม 2563

วันพุธที่29กรกฎาคม 2563
เป็นตัวแทนเจ้าภาพ
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรวัดดงก้าวกัลยาราม อุทยานธรรมดงยาง และวัดในตำบลคลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ จำนวน9วัด

สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี 

สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน400รูป/คน

อ่านต่อ

วันอังคารที่28กรกฎาคม 2563

วันอังคารที่28กรกฎาคม 2563
เป็นตัวแทนเจ้าภาพ
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรวัดดงก้าวกัลยาราม อุทยานธรรมดงยาง และวัดในตำบลคลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ จำนวน9วัด

สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี 

สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน400รูป/คน

..บ้านเพชรบำเพ็ญ..
: ข้าวผัดอเมริกัน
: แกงป่าไก่
: เต้าหู้ทอดทรงเครื่อง
: คะน้าปลาเค็ม
: ปลาทับทิมเผาเกลือ
: น้ำพริก ผักสด
: สลัดปูอัด 
: ขนม รวมมิตร
: ผลไม้ แตงโม ลูกพลับ แคนตาลูป

..อุทยานธรรมดงยาง และอีก 9 วัด..
: ข้าวสวย ข้าวเหนียว 
: กระเพราปลาหมึก 
: กระเพรากุ้ง
: ไข่ดาว 
: ขนมจีนน้ำยา 
: ผัดวุ้นเส้น 
: แกงส้มมะละกอกุ้ง 
: ปาท่องโก๋ ซาลาเปาทอด 
: ขนม ข้าวเหนียวตัด สาคูไส้หมู
: ผลไม้ องุ่นดำนอก แตงโม 

น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
ตั้งนะโม3จบ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ปาณาติปาตา เวระมะณี
 สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา 
เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ
อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ
อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัย
และมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ข้าพเจ้าทำหน้าที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในฐานะอุบาสก อุบาสิกาในพระพุทธศาสนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยปฎิบัติบูชานี้

ทรัพย์ในทานของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้เป็นเนื้อนาบุญในทิศทั้งสี่ ขอพระสงฆ์จงโปรดรับซึ่งภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าบริสุทธิดีแล้ว จงเป็นไปเพื่อการเจริญสมถะและวิปัสสนากัมมัฎฐานตลอดพรรษา

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญกุศลผลบุญใดที่ท่านเพ่งเพียรเจริญภาวนาจนเกิดสภาวะธรรม เกิดปัญญา ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ

สิ้นสงสัยในคุณพระศรีรัตนตรัย
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพที่ร่วมบุญทุกท่าน ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

วันนี้วันพระ ถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์
จำนวน20วัด สองตำบลในอ.ศิลาลาด
จ.ศรีสะเกษ พระสงฆ์และญาติโยมจำนวน500/รูปคน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันจันทร์ที่27กรกฎาคม 2563

วันจันทร์ที่27กรกฎาคม 2563
เป็นตัวแทนเจ้าภาพ
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรวัดดงก้าวกัลยาราม อุทยานธรรมดงยาง และวัดในตำบลคลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ จำนวน9วัด

สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี 

สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน400รูป/คน

น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
ตั้งนะโม3จบ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ปาณาติปาตา เวระมะณี
 สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา 
เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ
อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ
อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัย
และมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ข้าพเจ้าทำหน้าที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในฐานะอุบาสก อุบาสิกาในพระพุทธศาสนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยปฎิบัติบูชานี้

ทรัพย์ในทานของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้เป็นเนื้อนาบุญในทิศทั้งสี่ ขอพระสงฆ์จงโปรดรับซึ่งภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าบริสุทธิดีแล้ว จงเป็นไปเพื่อการเจริญสมถะและวิปัสสนากัมมัฎฐานตลอดพรรษา

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญกุศลผลบุญใดที่ท่านเพ่งเพียรเจริญภาวนาจนเกิดสภาวะธรรม เกิดปัญญา ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ

สิ้นสงสัยในคุณพระศรีรัตนตรัย
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพที่ร่วมบุญทุกท่าน ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม 2563

วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม 2563
เป็นตัวแทนเจ้าภาพ
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรวัดดงก้าวกัลยาราม อุทยานธรรมดงยาง และวัดในตำบลคลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ จำนวน9วัด

สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี 

สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน400รูป/คน

..บ้านเพชรบำเพ็ญ..
: ข้าวหมูแดงหมูกรอบ
: ผัดกวางตุ้งฮ่องเต้น้ำมันหอย
: แกงส้มมะละกอดอกแคกุ้ง
: เต้าหู้ทรงเครื่อง
: พะแนงซี่โครงอ่อน
: น้ำพริกกากหมู
: ไข่ครก 
: สลัดผักสด
: ขนม สาคูเปียกข้าวโพด 
: ผลไม้ แคนตาลูป กล้วยน้ำหว้า ฝรั่ง แตงโม 

..อุทยานธรรมดงยาง และอีก 9 วัด..
: ต้มแฟงกระดูกหมู 
: แกงส้มผักรวมกุ้ง 
: ปลาส้มทอด แหนมทอด 
: ผัดฟักทองใส่ไข่ 
: ผัดพริกแกงหมู
: ข้าวสวย ข้าวเหนียว 
: ขนมหวาน มะละกอ 
: ผลไม้ วุ้นแช่เย็น 

น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
ตั้งนะโม3จบ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ปาณาติปาตา เวระมะณี
 สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา 
เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ
อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ
อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัย
และมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ข้าพเจ้าทำหน้าที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในฐานะอุบาสก อุบาสิกาในพระพุทธศาสนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยปฎิบัติบูชานี้

ทรัพย์ในทานของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้เป็นเนื้อนาบุญในทิศทั้งสี่ ขอพระสงฆ์จงโปรดรับซึ่งภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าบริสุทธิดีแล้ว จงเป็นไปเพื่อการเจริญสมถะและวิปัสสนากัมมัฎฐานตลอดพรรษา

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญกุศลผลบุญใดที่ท่านเพ่งเพียรเจริญภาวนาจนเกิดสภาวะธรรม เกิดปัญญา ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ

สิ้นสงสัยในคุณพระศรีรัตนตรัย
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพที่ร่วมบุญทุกท่าน ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันเสาร์ที่25กรกฎาคม 2563

วันเสาร์ที่25กรกฎาคม 2563
ถวายผ้าป่าสร้างศาลาที่พักสงฆ์
บ้านภูน้อยโคกกลาง ต.โคกโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
ตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารแก่ญาติโยมที่มาร่วมบุญจำนวนมาก

ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรวัดดงก้าวกัลยาราม อุทยานธรรมดงยาง และวัดในตำบลคลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ จำนวน9วัด

สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี 

สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน400รูป/คน

..อุทยานธรรมดงยาง และอีก 9 วัด..
: ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น 
: ไส้กรอกอีสานทอด
: ไส้กรอกทอด 
: ส้มตำปลาร้า
: ไก่ผัดเม็ดมะม่วง 
: ต้มแซ่บเล้ง 
: ผัดกระเพราหน่อไม้ใส่ไข่ 
: น้ำพริกเผาปลาร้า ผักสด 
: ปาท่องโก๋
: ข้าวเหนียว ข้าวสวย 
: ขนม ข้าวเหนียวถั่วดำ 
: ผลไม้ มะละกอ

..บ้านเพชรบำเพ็ญ..
: ราดหน้าทะเลหมี่กรอบ
: น้ำพริกปลาร้าปลาทู ผักสด 
: ผัดเผ็ดหน่อไม้ไก่
: แกงเลียงผักรวม
: ต้มจืดมะระกระดูกหมู
: ไก่ทอด 
: บวบผัดไข่ 
: ยำ 3 กรอบ 
: สลัดผักสด
: ขนมกล้วย บวชฟักทอง ขนมปังเนยน้ำตาล
: ผลไม้ สับปะรด แตงโม แก้วมังกร 

อ่านต่อ