วันศุกร์ที่18กันยายน 2563..

วันศุกร์ที่18กันยายน 2563..
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์ในปกครองภาค9 ณ.วัดไตรภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด พระสงฆ์1,800รูป

ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์ในปกครองภาค10จังหวัดอุบลราชธานี
พระสงฆ์400รูป
ตั้งโรงทานสองจังหวัดเลี้ยงอาหารญาติโยมที่ร่วมบุญจำนวน2,000คน

อาหารวันนี้
กระเพาะปลา 4,000ชาม
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น4,000ชาม
ผัดกระเพราทะเล 3,500กล่อง
ข้าวผัดคล้ายปู2,000กล่อง
ผัดหมี่ดงยาง 3,000กล่อง
ผลไม้จำนวนมาก
——————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์หมู่ใหญ่แก่พระสงฆ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอเชิญร่วมบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์หมู่ใหญ่แก่พระสงฆ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โค้งสุดท้าย15วัน

วันนี้ถวายภัตตาหารพระสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด1,800รูป
ถวายภัตตาหารพระสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี 500-600 รูป

ท่านสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
เลขที่บัญชีกสิกร 6332114318 ทศพร วชิระบำเพ็ญ
สาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันนี้วันพระแรม15ค่ำเดือน10ปีชวด

วันนี้วันพระแรม15ค่ำเดือน10ปีชวด
รักษาศีล สวดธรรมจักร เจริญกรรมฐาน แผ่เมตตา
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม
น้อมถวายลมหายใจเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
————————————————-
ชีวิตนี้น้อยนัก
ไม่มีสิ่งใดเป็นอมตะ ทุกอย่างไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน
รดน้ำพรวนดินชีวิตด้วยความไม่ประมาท
วันพรุ่งนี้..จะมีหรือไม่ก็ไม่เสียดาย

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพระแรม15ค่ำเดือน10ปีชวด

วันพระแรม15ค่ำเดือน10ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่17กันยายน 2563..
ถวายมหาสังฆทานวันพระใหญ่
วัดเมืองเก่า ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
วัดชาดโง ด.โจดม่วง อ.ศิลาลาด
จ.ศรีสะเกษ
พระสงฆ์ 200รูปลงอุโบสถฟังพระปาฎิโมกข์
ตั้งโรงทานถวายภัตตาหาร2โรงทาน
ญาติโยมร่วมบุญจำนวน1,000คน
——————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน 400 รูป/คน

ภัตตาหารที่ถวายวันนี้

อ่านต่อ

วันพุธที่16กันยายน 2563..

วันพุธที่16กันยายน 2563..
ถวายมหาสังฆทาน ถวายผ้าป่าสร้างโบสถ์ ณ.วัดบ้านเกิ้ง ต.กุง อ.ศิลาลาด
จ.ศรีสะเกษ
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
จำนวน350รํป
ตั้งโรงทานเลี้ยงญาติโยมที่ร่วมบุญ
จำนวน100หมู่บ้าน
เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว 2,000ชาม
ข้าวผัดไข่ 700กล่อง
กระเพาะปลา1,500ชาม
ผัดหมี่กระทิ 1,000กล่อง
ไส้กรอกอีสาน 500กล่อง
เฉาก้วย2,000แก้ว
ปาท่องโก๋ 
ข้าวกระเพราไข่เจียว800กล่อง

——————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน 400 รูป/คน

ภัตตาหารที่ถวายวันนี้

อ่านต่อ

วันอังคารที่15กันยายน 2563..

วันอังคารที่15กันยายน 2563..
ถวายภัตตาหารมหาสังฆทาน22อำเภอ
จ.ศรีสะเกษ พระสงฆ์สามเณร400รูป
ณ.วัดเจียงอีศรีวนาราม วัดเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
ตั้งโรงทานเลี้ยงญาติโยมทั้งงาน
ก๋วยเตี๋ยว 1,500 ชาม
ข้าวผัดแหนม 1,000กล่อง
ข้าวกระเพราหมู 800กล่อง
ผัดหมี่กระทิ1,000กล่อง
ผัดซีอิ้ว1,000กล่อง
เฉาก้วย2,000แก้ว
ปาท่องโก๋ ผลไม้ จำนวนมาก
——————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน 400 รูป/คน

ภัตตาหารที่ถวายวันนี้

อ่านต่อ

วันจันทร์ที่14กันยายน 2563..

วันจันทร์ที่14กันยายน 2563..
——————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน 400 รูป/คน

ภัตตาหารที่ถวายวันนี้

อ่านต่อ

ขอให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ทำนุบำรุงเช่นนี้อย่างสิ้นสงสัยด้วยเทอญ

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า น้ำดื่มและปัจจัยในการศึกษาเล่าเรียนของพระสงฆ์ไทย ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา

ขอให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ทำนุบำรุงเช่นนี้อย่างสิ้นสงสัยด้วยเทอญ
——————————–
บุญน้ำดื่มเดือนกันยายน 63
ถวายน้ำดื่มวัดสะเดา ต.หนองพระ 
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
จำนวน4,800ขวด

ถวายน้ำดื่มวัดมะเกลือ จรัญสนิทวงค์
กรุงเทพฯ จำนวน4,800ขวด

ถวายน้ำดื่มสำนักวิโรจนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
จำนวน4,800ขวด

ถวายน้ำดื่มศูนย์ปฎิบัติธรรม ธรรมโมลี
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
จำนวน4,800ขวด

ถวายน้ำดื่มมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
จำนวน9,600ขวด

ถวายน้ำดื่มสำนักปฎิบัติธรรม
วัดดอนตะโหนด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี
จำนวน4,800ขวด

ถวายค่าเทอมพระนิสิตปริญญาโท
สาขาวิปัสสนาภาวนา
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
จำนวน2รูป

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกบาททุกสตางค์ที่ร่วมกัน
สร้างบุญตลอดมา

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้ทุกท่านจงเจริญด้วย
อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติตลอดกาลและนาน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่13กันยายน 2563..

วันอาทิตย์ที่13กันยายน 2563..
ทำบุญถวายมหาสังฆทาน2จังหวัด
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร 
วัดหนองแคน ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
วัดบ้านหัวช้าง อ.ราษีไสล จ.ศรีสะเกษ
พระสงฆ์สามเณร 300รูป
ญาติโยมร่วมบุญจำนวน1,500คน
——————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน 400 รูป/คน

ภัตตาหารที่ถวายวันนี้

อ่านต่อ

วันเสาร์ที่12กันยายน 2563..

วันเสาร์ที่12กันยายน 2563..
ทำบุญผาติกรรมอุทิศแก่ผู้บิดามารดาผู้ล่วงลับญาติบรรพบุรุษและถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในอำเภอศิลาลาด
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ตั้งโรงทานถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร และญาติโยม
จำนวน 2,000รูปคน
——————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน 400 รูป/คน

ภัตตาหารที่ถวายวันนี้

อ่านต่อ

วันศุกร์ที่11กันยายน 2563..

วันศุกร์ที่11กันยายน 2563..
——————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน 400 รูป/คน

ภัตตาหารที่ถวายวันนี้

อ่านต่อ