ขอเชิญชวนร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสและพระธรรมฑูต ตลอด 30 วัน วันละ 300 รูป/คน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2562

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสใหม่..ในเขตปกครองสงฆ์หนกลาง 6 ภาค 23 จังหวัด
ณ อาคารปฎิบัติธรรมโพธิญานมหาวิชชาลัย อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2562

ขอเชิญชวนร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสและพระธรรมฑูต ตลอด 30 วัน วันละ 300 รูป/คน ตามวันเวลาดังกล่าว

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

———————————-

อ่านต่อ

วันนี้..วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถวายภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะแก่พระสงฆ์เจ้าอาวาส 330-400 รูป ณ อาคารโพธิญาณราชวิชชาลัย พุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

วันนี้..วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562

ถวายภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะแก่พระสงฆ์เจ้าอาวาส 330-400 รูป ณ อาคารโพธิญาณราชวิชชาลัย พุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..
..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

———————————-

อ่านต่อ

วันนี้ 13 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ขออนุโมทนากับพระและผู้ปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ เพชรบุรี ในคอร์สปฏิบัติธรรมประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 13 ตุลาคม 2562

วันนี้ 13 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ

ขออนุโมทนากับพระและผู้ปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ เพชรบุรี ในคอร์สปฏิบัติธรรมประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 13 ตุลาคม 2562

สามารถมาร่วมปฏิบัติธรรมตามจำนวนวันที่สะดวกนะคะ (ขั้นต่ำ 2-3 วัน) ปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่ กำหนดงดพูดคุย มีพระอาจารย์วิปัสสนาจารย์คอยสอนและสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

———————————

อ่านต่อ

วันนี้..วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ 

วันนี้..วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
: ถวายภาชนะเบญจรงค์ 30 ชุด ณ วัดดอนตะโหนด อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งานฉลากภัตร
: ถวายชุดแม่ชีพม่า 30 ชุด ณ วัดกลางพรหมนคร จังหวัดสิงห์บุรี สำหรับโยคีผู้ปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 7 เดือนและตลอดชีวิต

———————————-
: ถวายภัตตาหารเช้า-เพลและน้ำปานะแก่พระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาสทุกรูป 370 รูป ณ อาคารโพธิญาณราชวิชชาลัย พุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..

———————————-

ให้ทรัพย์สมบัติทั้งแผ่นดิน ก็เปลี่ยนคน “อกตัญญู” ให้จงรักไม่ได้….

ให้ทรัพย์สมบัติทั้งแผ่นดิน
ก็เปลี่ยนคน “อกตัญญู” ให้จงรักไม่ได้

เดินทาง..บนความเห็นแก่ตัว..ไม่มีเวลา..ให้สุขใจ

ความอิจฉา..เหมือนมีสมบัติ..ที่ไม่มีโอกาสใช้
ท่ามกลางทะเลทราย..กระหายน้ำอย่างไร..ก็ไม่ได้ดื่มกิน
เห็นความมั่นคงของคนอื่น..เห็นแล้วใจสั่นคลอน

อ่านต่อ

วันนี้ 12 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ขออนุโมทนากับพระและผู้ปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ เพชรบุรี ในคอร์สปฏิบัติธรรมประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 13 ตุลาคม 2562

วันนี้ 12 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ

ขออนุโมทนากับพระและผู้ปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ เพชรบุรี ในคอร์สปฏิบัติธรรมประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 13 ตุลาคม 2562

สามารถมาร่วมปฏิบัติธรรมตามจำนวนวันที่สะดวกนะคะ (ขั้นต่ำ 2-3 วัน) ปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่ กำหนดงดพูดคุย มีพระอาจารย์วิปัสสนาจารย์คอยสอนและสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

———————————

อ่านต่อ

วันนี้..วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 ..อนุโมทนาร่วมกันนะคะ..

วันนี้..วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562

..อนุโมทนาร่วมกันนะคะ..

คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
: ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด ณ สถานปฎิบัติธรรม..ธรรมโมลี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีพระสงฆ์เจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐานสี่ ตลอดปี

———————————-
: ถวายภัตตาหารเช้า-เพลและน้ำปานะแก่พระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาสทุกรูป 370 รูป ณ อาคารโพธิญาณราชวิชชาลัย พุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..

———————————-

อ่านต่อ

วันนี้..วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ..อนุโมทนาร่วมกันนะคะ..

วันนี้..วันที่ 11 พฤษภาคม 2562

..อนุโมทนาร่วมกันนะคะ..

คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ 
: ถวายอาหารสด ณ สถานธรรมวิโรจนารามอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีพระสงฆ์เจริญวิปัสสนากรรมตลอดปี
: ถวายเนื้อหมู
: ถวายกุ้ง
: ถวายปลาทับทิม ปลาช่อน
———————————-
: ถวายภัตตาหารเช้า-เพลและน้ำปานะแก่พระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาสทุกรูป 370 รูป ณ อาคารโพธิญาณราชวิชชาลัย พุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..
———————————-

วันนี้..วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562..อนุโมทนาร่วมกันนะคะ..

วันนี้..วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562

..อนุโมทนาร่วมกันนะคะ..

คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ 
: ถวายอาหารสด ณ สถานปฎิบัติธรรม ธรรมโมลี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีพระสงฆ์เจริญวิปัสสนากรรมฐาน 500 รูป
: ถวายเนื้อหมู 200 กิโลกรัม
: ถวายกุ้ง 100 กิโลกรัม
: ถวายไข่ต้มซีพี 1,500 ฟอง
———————————-
: ถวายภัตตาหารเช้า-เพลและน้ำปานะแก่พระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาสทุกรูป 370 รูป ณ อาคารโพธิญาณราชวิชชาลัย พุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..

———————————-