วันอาทิตย์ที่18ตุลาคม 2563

วันอาทิตย์ที่18ตุลาคม 2563
เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน 
 ณ.อุทยานธรรมดงยาง
และวัดดงก้าวกัลยาราม 
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
ร่วมทอดผ้าป่าทุนการศึกษานักเรียน
จำนวน15โรงเรียนในเขตอำเภอศิลาลาด และอำเภอราษีไสศ

ทอดกฐินถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมะบูชา
สังฆบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญกุศลผลบุญนี้จงส่งให้ข้าพเจ้าสมปรารถนาทุกประการเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
———————————–

วันเสาร์ที่17ตุลาคม 2563

วันเสาร์ที่17ตุลาคม 2563
ตั้งโรงทานและถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
วัดดงก้าวกัลยาราม 
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนากับคณะบ้านเพชรบำเพ็ญ
จัดเตรียมสถานที่งานทอดกฐิน
ณ.อุทยานธรรมดงยาง

ขอเชิญชวนร่วมฉลองกฐิน
วันเสาร์ที่17ตุลาคม 2563
สวดมนต์ ปฎิบัติตลอดคืน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
———————————–

วันศุกร์ที่16ตุลาคม 2563

วันศุกร์ที่16ตุลาคม 2563
ตั้งโรงทานและถวายภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณร ณ.อุทยานธรรมดงยาง
วัดดงก้าวกัลยาราม 
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนากับคณะบ้านเพชรบำเพ็ญ
จัดเตรียมสถานที่งานทอดกฐิน
ณ.อุทยานธรรมดงยาง

ขอเชิญชวนร่วมฉลองกฐิน
วันเสาร์ที่17ตุลาคม 2563
สวดมนต์ ปฎิบัติตลอดคืน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
———————————–

วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม 2563
ตั้งโรงทานและถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร ณ.อุทยานธรรมดงยาง
วัดดงก้าวกัลยาราม ศูนย์วัฒนธรรม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

อาหารวันนี้
ต้มข่าไก่ใส่ฟัก
ผัดกระเพราไข่เยี่ยวม้า
ผัดหน่องไม้ดองใส่ไข่
ยำไข่ตานี
น้ำพริกปลาทู ผักสด ผักต้ม
ขนมเต้าส่วน 
ผลไม้ แตงโม ลองกอง
ปาท่องโก๋ ซาละเปา

อนุโมทนากับคณะนางฟ้าตัดต้นกล้วยเตรียมงานกฐิน ณ.อุทยานธรรมดงยาง สาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
———————————–

วันพุธที่14ตุลาคม 2563

วันพุธที่14ตุลาคม 2563
ตั้งโรงทานและถวายภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณร ณ.อุทยานธรรมดงยาง
วัดดงก้าวกัลยาราม และศูนย์วัฒนธรรม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
จำนวน1,000รูปคน

อาหารวันนี้
แกงส้มหน่อไม้ดองกับปลาโอ
ผัดฟักทองกับใบโหระพา
ผัดผักกาดดองกระเพาะหมู
หลนปลาร้าผักต้ม ผักสด
ไก่รวนสมุนไพร
ลาบหมู
หอยทอด
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า
เฉาก้วย โกโก้เย็น
ผลไม้ ถัวเขียวต้มนำ้ตาล
น้ำดื่มเย็นๆ ปาท่องโก๋ ซาลาเปา

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์
ที่เจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน ณ.สถานปฎิบัติธรรม ธรรมโมลี
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ขออนุโมทนากับทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านร่วมบุญมา 
ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความเจริญรุ่งเรือง
ในอาชีพหน้าที่การงาน สุขภาพแข็งแรง 
สมความปรารถนาทุกประการ

สาธุขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
———————————–

ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี

ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี
วันที่18ตุลาคม 2563
ณ.อุทยานธรรมดงยาง และวัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
————————————————–
..โอกาส..
ไกลแค่ไหน..ก็ใกล้ใจ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่13ตุลาคม2563

วันอังคารที่13ตุลาคม2563
ร่วมพิธีสวดทักษิณานุปทาน
ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระมหาชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทำบุญทอดผ้าป่าทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ในจังหวัดศรีสะเกษ 9โรงเรียน

ทำอาหารผัดไทย ผัดหมี่กระทิ หอยทอด
ก๋วยเตียว มอบให้เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล และผู้ป่วย จำนวน11โรงพยาบาล รวม8,000 กล่อง

โรงพยาบาลอำเภอศิลาลาด
โรงพยาบาลอำเภอราษีไศล
โรงพยาบาลอำเภอค้อวัง
โรงพยาบาลอำเภอมหาชนะชัย
โรงพยาบาลอำเภอคำเขื่อนแก้ว
โรงพยาบาลอำเภอพนมไพร
โรงพยาบาลอำเภอหนองฮี
โรงพยาบาลอำเภอโพนทราย
โรงพยาบาลอำเภอสุวรรณภูมิ
โรงพยาบาลอำเภออุทุมพรพิสัย
โรงพยาบาลอำเภอบึงบูรพ์

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณรที่เรียนบาลี
 วัดพิกุลทองจ.สิงหบุรี
ถวายนำ้ดื่ม4,800ขวดแก่พระนิสิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ 
และคณะบ้านเพชรบำเพ็ญ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ 
และคณะบ้านเพชรบำเพ็ญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันจันทร์ที่12ตุลาคม 2563

วันจันทร์ที่12ตุลาคม 2563
เวลา07.00น.
ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดมะฟัก
 ต.จิกสังข์ทองอ.ราษีไสล จ.ศรีสะเกษ

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดภุมรินทร์กุฎีทอง
 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดอนงค์คงคาราม ถนนสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดสำนักวิโรจนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2563

วันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2563
ส่งน้ำดื่มบ้านเพชรบำเพ็ญ800โหลจำนวน9,600ขวด
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้ท่วมที่อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร แม่ชี
ณ.อุทยานธรรมดงยาง และ วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ตั้งโรงทานฉลองกฐินวัดมะฟัก ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไสล จ.ศรีสะเกษ
อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม 2563

ตั้งโรงทานถวายภัตตาหารแก่พระมหาเถระและพระสงฆ์ที่มาร่วมงาน ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล5 ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ จำนวน2,000รูป/คน

ก๋วยเตี๋ยว2,000ชาม
ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย2,000กล่อง
หอยทอด2,000จาน
ทอดมันปลายี่สก 150 กิโลกรัม
ต้มยำปลาแซลม่อน 60 กิโลกรัม
ผัดผัก แหนมทอด ไส้กรอกอีสาน
น้ำพริกแจ่วบอง ผักสด

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ