คำอธิฐานวันลอยกระทง

คำอธิฐานวันลอยกระทง

โดย คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

พองานทอดกฐินเสร็จเรียบร้อย ให้เราสังเกตว่าวันที่เหมือนกำหนดการสุดท้ายของงานทอดกฐินคือวันลอยกระทง พอถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งเป็นวันลอยกระทง ถ้ามีโอกาสแม่อยากให้พวกเราเอากระทงมาตั้งนะโม 3 จบ แล้วอธิษฐาน

“อุกาสะ อุกาสะ ดอกไม้ ธูป เทียน ชวาลา รูปนาม และชีวิต พร้อมไปด้วยการปฏิบัติ ทั้งภายในและภายนอก ขอบูชาแด่พระโพธิญาณ พระพุทธัง พระธัมมัง พระสังฆัง ขอให้แม่พระธรณีจงมาเป็นทิพยญาณให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะพระเจ้าข้า นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ ข้าพเจ้าได้อาศัย ดิน น้ำ ลม ไฟ มีแม่พระคงคาเป็นต้นที่มีชีวิตอยู่ได้ บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างเอาไว้ในภพนี้ ชาตินี้ จงส่งผลเป็นปฏิบัติบูชาแด่แม่พระคงคา ขอประทีปนี้สว่างไสวในสัมมาอาชีพและปัจจัย 4 เป็นปฏิบัติบูชา และอโหสิกรรม ถ้าข้าพเจ้าเคยล่วงเกินแม่พระคงคาด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทำให้แม่พระคงคาเปื้อนศีล 5 ประทีปนี้ถวายปฏิบัติบูชาและขอขมาต่อแม่พระคงคา ”

แล้วก็ลอยไป กระทงจะคว่ำ กระทงจะหงาย กระทงจะลอยไปอย่างไร เทียนจะดับไม่ต้องสนใจ เพราะคำอธิษฐานสำเร็จแล้ว จะสัมผัสได้ว่าขนหัวตั้งเชียว เดือน 12 ของไทยนี่เป็นเดือนพฤศจิกายน น้ำจะขึ้น-ลงเร็วมาก เราจะต้องรอถึงเที่ยงคืนไหม ถ้าวัดจัดพิธีอะไร เราจะเห็นว่าพอเที่ยงคืนปุ๊บ แม่พระคงคาส่งผลเป็นอัศจรรย์ ถือเป็นการสิ้นสุดของการทำบุญในพระศาสนาที่เรียกว่า งานทอดกฐิน

ปฎิบัติธรรม..ให้ทาน..รักษาศีล..ถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดเชตวันมหาวรวิหาร เมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย

..ปฎิบัติธรรม..ให้ทาน..รักษาศีล..ถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดเชตวันมหาวรวิหาร เมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย..

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

อยากหาคนร่วมบุญสร้างถนนเส้นนี้

อยากหาคนร่วมบุญสร้างถนนเส้นนี้
เพื่อเป็นเส้นทางบิณฑบาตรของพระสงฆ์ ท่านใดจะร่วมบุญ
สามารถร่วมได้ที่เบอร์บัญชีในภาพนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ทำไมใครๆก็อยากเข้าใกล้คุณ?

ทำไมใครๆก็อยากเข้าใกล้คุณ?
…..
๑.คุณเป็นคนดีมีคุณธรรม
คุณมีความจริงใจต่อคนอื่น มีคุณธรรมและจิตใจดีงาม คุณมีระเบียบ แต่ก็มีความกลมกลืน มีมารยาท มีความเมตตา คนอื่นอยู่ใกล้คุณแล้ว เขาสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและรู้สึกไว้ใจ

๒. คุณเป็นคนมีสัจจะ
คนอื่นอยากเข้าใกล้คุณก็เพราะคุณรักษาคำพูดไม่กลับกลอกปลิ้นปล้อน สิ่งที่คุณให้กับคนอื่นก็คือความเชื่อถือ ความเชื่อใจ
๓.

๓. คุณเป็นคนมีความสามารถ
คุณเป็นคนเปิดโลกทัศน์ให้กับคนอื่น เครือข่ายสัมพันธ์ของคุณทำให้คนอื่นได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาไม่อาจใช้เงินซื้อหามาได้

๔. คุณเป็นคนมีสติปัญญา
คุณเป็นผู้รับฟังที่ดีและเป็นผู้ชี้ทางออกได้อย่างยอดเยี่ยม

๕. คุณเป็นคนมีน้ำใจ
ไม่เพียงแต่คุณมองเห็นคุณค่าของคนอื่น คุณยังรู้จักชื่นชมในความพิเศษของผู้อื่นอีกด้วย

๖. คุณเป็นคนอารมณ์ดี
คุณมักทำให้คนอื่นหัวเราะได้เสมอ คนที่อยู่ใกล้คุณไม่รู้สึกเครียด

๗. คุณมีความจริงใจ
คุณจริงใจกับคนที่เข้ามาในชีวิต เครือข่ายสัมพันธ์ของคุณยิ่งมาจึงยิ่งมีความเสถียร พลังบวกจึงไร้ขีดจำกัด ใครๆจึงอยากอยู่ใกล้คุณ

เรื่องบางเรื่องต่อให้คุณคิดว่ารู้อย่างแจ่มแจ้งแดงแจ๋

ก็อย่าเพิ่งพูดจนหมดใส้หมดพุง

ก็อย่าเพิ่งเชื่อจนหมดจิตหมดใจ

ก็อย่าเพิ่งตัดสินพิพากษาโทษประหารสถานเดียว

เพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดจากคุณเอาชนะคนมาได้กี่มากน้อย

แต่อยู่ที่คุณเกื้อกูลผู้คนมากี่มากน้อย!
…..
Cr.นุสนธิ์บุคส์
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

น้ำสะอาดหนึ่งขวด…


 

..น้ำสะอาดหนึ่งขวด..
..เปิดขวด..อ่านออกเสียงดัง..
..สำหรับท่านที่ร่วมบุญกับแม่ชี..
..ตรวจน้ำตามนี้นะคะ..

อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา  พุทธังภะคะวันตัง  อภิวาเทมิ (กราบ)
สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  ธัมมัง  นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สังฆัง  นะมามิ (กราบ)

..ตั้งนะโม 3 จบ..
พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ 
ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ 
สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ทุติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ  สังฆัง สะระณัง  คัจฉามิ
ตะติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

..ศีล 5..
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิ ปัญจะสิกฺขาปะทานิ สมาทิยามิ (กล่าว 3 ครั้ง)
..เป็นการปฏิญาณว่าจะสมาทานรักษาศีล 5 นี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ต่อไป..

..ตั้งนะโม 3 จบ..
พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวารัง
สังฆังนิพพานัง

..ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาให้แก่บิดามารดา ครูอุปัชฌาชย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณ ผู้มีบุญคุณทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งทาน ที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญให้เป็นไป

..จงนำส่งให้แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสฬ แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระอาทิตย์ พระจันทร์

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้อาชีพหน้าที่การงาน ขอให้เจริญก้าวหน้า มีทรัพย์ที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมายไม่ขาดหาย

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้สัตตะโลหะ นวโลหะ รัตนชาติ ธนบัติเงินตราทุกสกุลในโลกนี้จงมีส่วนในบุญนี้

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุ่งเจ้าท่ารุกขเทวดานางไม้ทั้งหลายจงได้รับในกุศลผลบุญของข้าพเจ้า

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้สรรพสัตว์ไม่มีประมาณ ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษผู้ล่วงลับสัตวเดรัจฉาน สัตวนรกเปรต อสูรกาย

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้วันเดือนปีเกิดและนักษัตรทั้ง 12 ราศีที่เป็นปีเกิดของข้าพเจ้า

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้เทพเทวดาทุกภพทุกภูมิ ขอให้ผลบุญที่ได้ทอดกฐินในปีนี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์มีความสมบูณร์พูนสุขทั้งร่างกายและจิตใจของข้าพเจ้าและลูกหลานบริวารทุกคน

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ศัตรูหมู่มารทั้งหลายที่ทำให้ข้าพเจ้าอดทนอดกลั่นจนเกิดความเมตตา

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้อภายภูมิ สัมเวสี ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด นิพพานะปัจจะโยโหตุ

..พระจัตตุโลก พระยมกทั้งสี่ ส่งน้ำอุทิศนี้เข้าไปในลังกาทวีป ในห้องพระสมาธิเป็นที่ประชุมการใหญของแม่พระธรณี ขอให้แม่พระธรณีจงมาเป็นทิพย์พยานเป็นผู้ว่าการในโลกอุดร ขอให้แม่พระธรณีจงนำเอากุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าอธิฐานถึงนำส่งให้แก่ข้าพเจ้าในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด นิพพานะปัจจัยโยโหตุ

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562

..วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562..

..คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐินวัดงุยเตาอูกัมมัฎฐาน ท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมาร์ 50,000 บาท
..ทอดกฐินวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562..

..ถวายปัจัยร่วมทอดกฐินสำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 50,000 บาท
..ทอดกฐินวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562..

..ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐินวัดวังกระดี่ทอง จ.พิจิตร 50,000 บาท
..ทอดกฐินวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562..

..ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐินวัดลำชะล่า จ.พิจิตร 50,000 บาท
..ทอดกฐินวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562..

..บุญกฐินที่ทุกท่านร่วมบุญมาปีนี้..ทอดกฐินทั้งหมด 20 วัด..

..ตั้งนะโมสามจบ..อ่านออกเสียงนะคะ..

..ผลบุญจากการทอดกฐิน..จงเป็นไปเพื่อประโยชน์..เพื่อความสุข..ของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันอาทิตย์ที่27ตุลาคม 2562

วันอาทิตย์ที่27ตุลาคม 2562

ทำวัตรเย็นถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ณ.ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562
บอกบุญเหมือนจุดเทียนเล่มแรก จุดต่อไปเรื่อยๆ
เทียนเล่มแรกยังสว่างเท่าเดิม เทียนที่จุดต่อสว่างมากขึ้น

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญและคณะเจ้าภาพผู้มีศรัทธา
ร่วมบุญซื้อข้าวสาร 20 ตันจำนวน 20,000 กิโลกรัม
ถวายณ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย
จ.อยุธยา

เพื่อถวายภัตตาหารแก่พระนิสิตจำนวน500-800รูปในแต่ละวัน

แม่ชีมีโอกาสได้ถวายความอุปถัมภ์น้ำดื่ม และถวายภัตตาหาร
ในโครงการต่างๆของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่พ.ศ.2546จนถึงปัจจุบัน ถวายทุกเดือนรวม16ปี ไม่เบื่อเลย

จึงใคร่เชิญชวนทุกท่านสามารถติดต่อสอบถามเพื่อถวาย
ข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุในทิศทั้งสี่ที่มาเรียน ป.ตรี ป.โท ป.เอก ได้ทุกวัน

ติดต่อได้ที่พระครูภาวนาสารบัณฑิต
เบอร์โทร 0619515459

ทำความสุขให้เกิดขึ้นที่ใจด้วยปัจจัยที่มี
ทำให้เหมือนหายใจ เล็กๆน้อยๆมากบ้างน้อยบ้างตามกำลัง นึกถึงสิ่งที่ทำให้ใจเป็นสุข มีค่ามาก

ชีวิตนี้น้อยนัก สะสมแต้มบุญ
เป็นการไม่ประมาทในชีวิต

ขออนุโมทนากับทุกท่านขอให้ทรัพย์ของท่านงอกเงยเหมือนเม็ดข้าวสารที่หุงสุกแล้ว
สุขกายสุขใจมีทรัพย์ที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมายไหลเข้าบัญชีอย่าได้ขาดหาย
มีบ่อบุญหนุนกิจการ หน้าที่การงานก้าวหน้า
สมความปรารถนาทุกท่านเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ขอเชิญร่วมฟังสวดมนต์ฉลองกฐินสามัคคี

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

ขอเชิญร่วมฟังสวดมนต์ฉลองกฐินสามัคคี
วัดดอนตะโหนด ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

เวลา 18.00 น.พระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์
สวดธัมจักรกัปปวัตนสูตร

รายชื่อพระสงฆ์สวดฉลองกฐิน
1.พระครูวิชิตวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอค่ายบางระจัน
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เก้าต้น
2.พระครูวิธานปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี
เจ้าอาวาสวัดแจ้ง
3.พระครูอนุกูลกัลยาณกิจ รองเจ้าคณะอำเภอบางระจัน
เจ้าอาวาสวัดห้วยเจริญสุข
4.พระครูวิสุทธาภิรักษ์ เจ้าคณะตำบลโพสังโฆ
เจ้าอาวาสวัดสิงห์สุทธาวาส
5.พระครูภาวนาวรานุรักษ์. เจ้าเอาวาสวัดราษฎร์บำรุงหนองรี
6.พระครูสถิตธรรมาลังการ เจ้าคณะตำบลบางระจัน
เจ้าอาวาสวัดประดับ
7.พระครูวรธรรมานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเมืองใหม่
8.พระวุฒิไกร วัดหนองหินใหญ่
9.พระก้องภพ กิตติโชโต วัดราชคฤห์
10.พระวรชัย วรชโย วัดราชคฤห์
11-30. พระวัดดอนตะโหนด / พระบ้านเพชรบำเพ็ญ

หากท่านอยู่ไม่ไกลใคร่เชิญชวนร่วมพิธีตามเวลาดังกล่าว

อานิสงค์การทอดกฐิน

ทำให้เกิดความสามัคคี
มีปัจจัยสี่ใช้สอยไม่ขาด
สามารถสำเร็จทุกความประสงค์
ดำรงค์ไว้ซึ่งพระธรรมวินัย
หนทางไปสู่สุคติภพภูมิ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ