วันขึ้น15ค่ำเดือน7 วันวิสาขบูชา

วันขึ้น15ค่ำเดือน7 วันวิสาขบูชา วันแห่งความสำเร็จในพระพุทธศาสนา
รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสี่ ดับไม่เหลือเชื้อเข้าสู่พระนิพพาน

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ

One comment on “วันขึ้น15ค่ำเดือน7 วันวิสาขบูชา”

  1. Together with almost everything that seems to be developing throughout this subject matter, your opinions tend to be relatively stimulating. Even so, I appologize, because I can not subscribe to your whole plan, all be it exhilarating none the less. It would seem to everybody that your remarks are actually not totally rationalized and in fact you are your self not even totally confident of your assertion. In any event I did appreciate looking at it.

Leave a Reply

Your email address will not be published.