28มกราคม 2564 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยปกปักรักษาให้พ่อสุขภาพแข็งแรง

28มกราคม 2564
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยปกปักรักษาให้พ่อสุขภาพแข็งแรง
ด้วยความรักและเคารพที่สุด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ