21 กรกฎาคม 2564

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
 ณ อุทยานธรรมดงยาง
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์ 
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ 
ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ถวายน้ำดื่ม6,000ขวดแก่พระสงฆ์
วัดโสกผักหวาน ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล
จ.ยโสธร

: ถวายน้ำดื่ม6,000ขวดแก่พระสงฆ์
วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง จ.ศรีสะเกษ

: ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์
วัดมงคลวราราม จรัญสนิทวงค์ กรุงเทพฯ

มอบอาหารแก่ผู้กักตัว 50 ครอบครัว
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

มอบอาหารมื้อกลางวันแก่เจ้าหน้าที่
แพทย์ พยาบาล 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลพริ้นซ์ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลราษีไศล ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศิลาลาด ศรีสะเกษ
รวม 3,251 กล่อง

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
———————

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..