๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
…………………………………………
เป็นเจ้าภาพบวชพระภิกษุ 2 รูป
ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
……………………………………….
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพพระพุทธเจ้า ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ