ใบบุญ…

ใบบุญ

บางคนประสพความสำเร็จเพราะบุญเก่า ทำอะไรก็เจริญค้าขายอะไรก็มีกำไร บุญเก่าที่เคยสร้างเช่นสอนคนให้อ่านออกเขียนได้ บุญที่เคยเลี้ยงดูผู้มีพระคุณ หรือเคยเป็นผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

บุญเก่าคือเคยเป็นผู้ที่เคยเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน ใครเห็นก็รู้สึกเย็นชื่นใจ มีรูปเป็นทรัพย์เป็นที่รัก นี่คือส่วนหนึ่งในล้านความดีที่ส่งผลเรียกว่าบุญเก่า

บางคนเกิดมาด้วยความลำบาก ครอบครัวยากจนรับกรรมที่ต้องลำบากตั้งแต่เกิด แต่ชีวิตไม่ได้มีอายุแค่วันเดียว ความอดทนบวกกับความเพียรในที่สุดก็ประสพความสำเร็จในโอกาสต่างๆด้วยบุญที่ขวนขวาย

ไม่ทำชั่วทางความคิด ไม่ทำชั่วทางวาจา ไม่ทำชั่วด้วยการกระทำ กรรมชั่วไม่เพิ่ม กรรมดีส่งผลเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม

ความไม่เที่ยงเกิดขึ้นทุกลมหายใจ อะไรก็เกิดขึ้นได้ สิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่า ใบบุญ

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..