อ่านหนังสือวันละหน้า : ตกนรก

วันอาทิตย์ที่8มีนาคม 2563
อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020

10นาทีชีวิตเปลี่ยน
ตกนรก

เราอาจจำไม่ได้ว่าเราทำอะไรไว้
เราอาจพูดล่วงเกินผู้ที่ประพฤติ
ปฎิบัติธรรมด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ด้วยเหตุนี้จึงมีกรรมส่งผลให้เราทำมาหากินไม่เจริญ
มีแต่หนี้สิน ครอบครัวแตกแยก

อย่าล้อเล่นกับกรรม

คนที่ออกบวชรักษาศีลเพื่อทดแทนคุณบิดามารดา
หรือมีเป้าหมายหาทางหลุดพ้นจากกิเลสตัณหา
ท่านจะรู้ว่าท่านทำอะไรเพื่ออะไร
มีพระวินัยเป็นกฎระเบียบ

จ้าบจ้วงแล้วนิสัยเราจะเปลี่ยนไป
เราจะพูดแต่เรื่องปรุงแต่งทั้งวัน
และเฝ้ามองความผิดคนอื่นตลอดเวลา
เพื่อเอาไปพูดต่อ
…..ต่อให้เรื่องที่พูดเป็นเรื่องจริง….
…..เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดเรื่องของใคร….

กรรมจากความคิดและคำพูดรวมถึง
การกระทำ ที่มีผู้ร่วมเสวนามากกว่าสองคนขึ้นไป
ในขณะที่พูดอาจร่ำรวยมีทุกอย่าง
หน้าที่การงานกำลังเจริญสุดขีด

ไม่นานทุกคนจะตกเป็นเหยื่อของกรรมที่
ล่วงเกินเอาไว้ หมดศักดิ์ศรี หมดคนนับถือ
หมดหน้าที่การงาน เหมือนฟ้าผ่าโดยไม่มีฝน

สภาพครอบครัวความเป็นสามีภรรยาเริ่มบาดหมางไม่มีสาเหตุ อาจแยกห้องนอนอย่างไม่ใยดีเงินทองหาได้เท่าไหร่ ก็มีเหตุ
ต้องซ่อมนั่นต้องรื้อนี่ ลูกหลานเจ็บป่วยเสียแต่เงิน

คนมาหยิบยืมแล้วไม่คืน ทะเลาะกันทุกเวลา
หาความสงบไม่ได้

เกิดภาวะ… Lust..เริ่มนอกใจ
มีคนอื่น แล้วก็มีคนอื่น
หยุดความต้องการไม่ได้ อับอายแค่ไหนก็แพ้กรรม
ถึงเวลาก็ดิ้นรนกับใครก็ได้

หลายคนอาจเป็นนักล่าครูบาอาจารย์
ไปทุกที่เพื่อให้ท่านบอกในสิ่งที่ตนเองพอใจ
ให้ท่านเยินยอว่าเป็นนักปฎิบัติที่ก้าวหน้า

หากไม่พบสิ่งที่หวังก็เริ่มสงสัย ทำไมท่านเป็นแบบนั้น
ทำไมท่านพูดแบบนี้ ทำไมท่านยังหาลาภสักการะ
ทำไมท่านทำตัวไม่เหมาะสม

ความสงสัยเหล่านี้จะพังทลายความสำเร็จทุกอย่างของนักล่า ไปที่ไหนก็ไม่มีใครต้อนรับ ยิ่งพูดมากยิ่งสงสัยมาก ยิ่งตกต่ำ

นักปฎิบัติจริงๆแทบจะไม่มีคำพูดอะไรเลย
เพราะความสำรวมระวังในศีล
บ่งบอกความตั้งใจที่จะปิดวาจา มองแค่ระยะ
หนึ่งเมตร ไม่หันไปหันมา เฝ้าดูการเกิดดับ
ของกายกับจิตเท่านั้น

คุณเป็นแค่ตะกั่ว ไม่มีสิทธิ์เป็นทองคำได้เลย
หากคุณล่วงเกินพระรัตนตรัย

ล่วงเกินไปแล้ว กำลังรับกรรมอยู่ต้องทำอย่างไร ?

แค่ยอมรับไม่ปรามาส ไม่สงสัยอีก
สอบสวนตนเองไว้ รับกรรมตามเนื้อกรรม

ไม่นานคุณก็ต้องเข้ามาอาศัยคุณของพระรัตนตรัย
เป็นที่พึ่งในที่สุด วนไป วนไป
กรรมจะส่งมาทำให้มีคนจาบจ้วง
เหมือนที่คุณพูดไว้คิดไว้ทำไว้ ไม่ผิดสักคำ

“ทำไมท่านเป็นแบบนั้น “
“ทำไมท่านพูดแบบนี้ “
“ทำไมท่านยังหาลาภสักการะ”
“ทำไมท่านทำตัวไม่เหมาะสม”

ด่าว่าพระสงฆ์ที่ท่านบำเพ็ญเพียรเพื่อละกิเลส
คนด่ากิเลสตัณหาท่วมใจ

คนรักษาศีลไม่เอาเรื่องแต่กรรมทำงาน
ทำให้เรามีแต่ความอยาก ตัณหาในกาย
ตัณหาในใจจะเล่าให้ใครฟังได้

อย่าแตะต้องล่วงเกินพระรัตนตรัยเด็ดขาด
จะได้ไม่ตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตาย

อ่านแล้วได้ประโยชน์ ขอประโยชน์จากธรรมทานนี้
จงส่งผลให้ผู้ที่กำลังรับกรรม
จงสงบจากความทุกข์ทั้งหลายเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ