อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020 : อำนาจกรรม

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020
10นาทีชีวิตเปลี่ยน

อำนาจกรรม

พบเรื่องแปลกใจ มีคนพูดไม่รู้เรื่องกับ
แม่ชีสองท่านขณะที่ไปเรียนที่ มจร.

หนูอย่าแปลกใจกรรมไม่ส่งผิดคน กรรมส่งผลตรงตัวเสมอ บ้านหนูเป็นยี่ปั้วส่งเหล้า
ได้เงินมาเลี้ยงครอบครัว เงินจากคนกินเหล้า

คนที่มาวุ่นวายก็พูดไม่รู้เรื่องว่าจะอย่างไง
ส่งผลเวลาแสดงความคิดเห็นอะไร
เสียงจะไม่ออกจากลำคอ เหมือนคนเมา
ทำให้ทุกคนไม่เข้าใจเรา

พบใครที่มีอิทธิพลต่อชีวิตนั่นคืออำนาจของกรรมทั้งสิ้นอย่าไปโกรธตอบหรือรำคาญ

อำนาจแห่งบุญทานส่งผลให้ไม่อดอยาก
อานาจแห่งกรรมตีเส้นคู่ขนานในเวลาเดียวกัน
หากอารมณ์อยู่เหนือสติ ปัญญาไม่เกิด จองเวรต่อไปอีก

ผู้เรียนรู้ในพระธรรมส่วนใหญ่นิ่งสงบ พูดน้อย เจริญสติมาก
การพูดบางครั้งมีประโยชน์ แต่บางครั้งไม่พูดมีค่ามากกว่า
ใช้กรรมทุกลมหายใจ

อาชีพไม่ชอบด้วยอบาย
เติบโตจากความมึนเมารับกรรมด้วย60%

โลกวันนี้กับพุทธทำนาย 
จากศิลาจารึกในมหาวิหารเจตมหาเชตวัน ณ สวนมฤคทายวัน ประเทศอินเดีย 

โดยคณะฑูตไทยที่ไปอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุเมื่อปี พ.ศ.2485

อรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระสัพพัญญูรู้แจ้งโลกทั้งในอดีตและใน อนาคต ทรงมีเมตตากรุณาแก่สัตว์โลกเป็นล้นพ้นเมื่อครั้งพระองค์ดำรงพระชนม์อยู่

ได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่า 
อานันทะ ดูก่อนอานนท์ก่อนกึ่งพุทธกาล ๑๕ ปี (ก่อน พ.ศ. 2560) 

จะเกิดการณ์ร้ายแรง จะมีการรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกัน 
ฝนเหล็กจะตกจากอากาศ ไฟจะลงมาจากอากาศ 

จะเผาผลาญประชาชนให้พินาศ จะมีการล้มตายซึ่งกันและกันเป็นอันมาก 

ดูก่อนอานนท์ เมื่อศาสนาของของตถาคต ล่วงเลยไปก่อนกึ่งพุทธกาล ๑๕ ปี ก่อน พ.ศ. 2560

สัตว์โลกทั้งหลาย ที่เกิดในยุคนั้น จะพบแต่ความลำบาก ทุกชาติทุกศาสนา 
ตามธรรมชาติอันหมุนเวียนของโลก ที่หมุนไปใกล้ความแตกสลาย 

แผ่นดินแผ่นน้ำจะลุกเป็นไฟ มนุษย์และสัตว์จะได้ รับภัยพิบัติสารพัดทั่วทุกทิศ 

คนในสมัยนั้นจะมีนิสัยโหด ดุจกำเนิดจากสัตว์ป่าอำมหิต

จะรบราฆ่าฟันกันเอง ถึงเลือดนองแผ่นดินแผ่นน้ำ 

ส่วนเวไนยสัตว์ ผู้ขวนขวายในกุศลตามวจนะของตถาคต ก็จะระงับร้อนไม่รุนแรง 
บ้านเมืองใดมีความเคารพยำเกรงใน พระรัตนตรัยและคุณบิดามารดา 

เหตุร้ายภัยพิบัติจะเบาบาง แต่ก็จะหนีกฎธรรมชาติไม่พ้น 

แต่ว่า ดูก่อนอานนท์ก่อนกึ่งพุทธกาล ๑๕ ปี จะถือว่าเป็นการณ์ร้ายแรงหาได้ไม่ 
ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลังกึ่งพุทธกาลไปแล้วนั้น

อานันทะ ดูก่อนอานนท์ หลังกึ่งพุทธกาล ช่วงหลัง พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
จะมีความร้ายแรงมากกว่าก่อนกึ่งพุทธกาลมาก 

ยักษ์นอกพุทธศาสนาจะรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกัน ต่างฝ่ายจะล้มตายกันฝ่ายละมาก ๆ 
สมณะ ซี พราหมณ์ จะล้มตาย จะตายไปฝ่ายละครึ่งจึงเลิกรากัน 

สำหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกัน แต่ไม่ร้ายแรงนัก
เริ่มแต่พุทธศาสนาล่วงเลย 2,500 ปี เป็นต้นไป 

ช่วงหลัง พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ไฟจะรุกรามมาทางทิศตะวันออก ไหม้วัดวาอาราม สมชีพรามณ์จะอดอยากยากเข็ญ 
ลูกไฟจะตกจากฟ้าเป็นเพลิงผลาญ เหล็กกล้าจะทะยานจากน้ำ
มหาสมุทธจะชอกซ้ำ 

สงครามจากทั่วทิศศึกจะติดเมือง ข้าวจะขาดแคลนทั่วแคล้นจะอดอยาก
ผีโขมดป่าจะเข้าเมือง พระเสื้อเมือง ทรงเมือง จะหนีเข้าไพร 

ผู้เป็นใหญ่มีอำนาจ จะเรียกแมลงผีเสื้อเหล็กนับแสนตัว มาปล่อยไข่เป็นไฟผลาญ 

ยักษ์หินที่ถูกสาบเป็นเวลานาน จะตื่นขึ้นมาอาละวาดโลก 
ดินฟ้าอากาศจะแปรปรวน ตลิ่งจะพัง แผ่นดินจะถล่มเป็นทะเล

โลกมนุษย์จะดิ่งสู่ความหายนะ นักปราชญ์จะถูกทำร้ายให้สิ้นสูญ 

ในระยะนั้นศาสนาของตถาคตจะเสื่อมลงมาก เพราะพุทธบริษัท ไม่ต้องอยู่ในศีลธรรม

เชื่อคำคนโกง กล่าวคำเท็จ ไม่เคารพรักธรรมนิยม คนประจบ สอพลอได้รับความเชื่อถือในสังคม 

ผู้ที่มีศีลธรรม ประพฤติดี ประพฤติชอบ กลับไม่มีใครเคารพยำเกรง 

พระธรรมจะเริ่มเปล่งรัศมีฉายแสงส่องโลกอีกวาระหนึ่งก็ต่อเมื่อ 

มีธรรมิกราชโพธิญาณบังเกิดขึ้น อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระเถระผู้ทรงธรรมฤทธิ์ 
ทั้งสองพระองค์สถิตย์ ณ เบื้องต้นตะวันออกของมัชฌิมาประเทศ 

จะเสด็จมาเสริมสร้างศาสนาของตถาคต ให้รุ่งเรืองสืบไปถึง 5,000 พระวัสสา 
ดูก่อนอานนท์ เวลานั้นพลโลกเหลือน้อยมาก 

คำทำนายของตถาคตนี้ ย่อมยังเวไนยสัตว์ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท 

ผู้ใดรู้แล้วไม่เชื่อ นับว่าเป็นกรรมของสัตว์ ที่ต้องสิ้นสุดไปตามกรรมชั่วของตน 

ผู้ใดปรารถนารอดพ้นจากภัยพิบัติ ให้รักษาศีล5ประการ 

เจริญเมตตาภาวนาประกอบสัมมาอาชีพ มีใจสันโดษรู้จักพอ 
ไม่โป้ปดคตโกง ไม่หลงมัวเมาอำนาจและลาภยศ 
ตั้งใจปฏิบัติตน ตามคำสอนของตถาคตให้มั่นคง 
จึงจะพ้นอันตรายในกึ่งพุทธกาล
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองรักษาทุกคนให้แคล้วคลาด
ปลอดภัยด้วยเทอญ
………………..
ยากลำบากอย่างไร
เราจะผ่านไปด้วยกัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ