อิสระจากความยึดมั่นถึอมั่น

..อยากทำให้ดูว่าการเป็นผู้ให้..
..หากเราทำได้..
..ใจเราจะเป็นอิสระจากความยึดมั่นถึอมั่น

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ