อำนาจแห่งศีลและบุญทานที่สะสมไว้ดีแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

อำนาจแห่งศีลและบุญทานที่สะสมไว้ดีแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระพุทธ คุณพระธรรม
คุณพระสงฆ์ 

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาประชาชนบนพื้น
แผ่นดินไทยให้ปราศจากภัยพิบัติด้วยความไม่ประมาทด้วยเทอญ

..บุญชื่อว่าความสุข..
..ขอให้บุญรักษา..
..คุณพระศรีรัตนตรัย
..คุ้มครองป้องกัน..

save samut Sakon

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ