อย่าจิตตก..เสียเวลา

..ถ้าชีวิตเรา..ต้องอยู่กับคน..ที่มีตัวตนสูง..
..ไม่มี..เหตุผล..มีความยึดมั่น..ถือมั่น..
..อย่าไปโกรธตอบ..อย่าเอาในสิ่ง..ที่เขาเป็น..
..มาเป็น..ภาระทางใจ..เปลี่ยนเขาไม่ได้..
..ก็เอาเขาเป็นอาจารย์ แล้วบอกตัวเองว่า..
..สิ่งที่เราเห็น..เป็นแค่ภาพวาด..
..อีกไม่นาน..ภาพเหล่านี้..ก็ต้องถูกแขวนติดผนัง..
..อย่าจิตตก..เสียเวลา..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..