แจกทานวัดบุปผาราม..

แจกทานวัดบุปผาราม
วัดบุปผารามนางวิสาขาสร้างถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อยู่ใกล้กับวัดเชตวันมหาวรวิหารที่อนาถบิณฑกะเศรษฐีสร้างถวาย

การเข้าไปยังวัดบุปผารามไปเพื่อแจกทานแก่ชุมชนในบริเวณวัดนี้ทดสอบบารมีธรรมยิ่งนัก

ทั้งคนแก่คนหนุ่มสาวเด็กเล็กเด็กใหญ่ ถูกอุ้มถูกจูงมือให้มีส่วนในการรับอย่างอื้ออึง

ตั้งจิตอธิฐานด้วยจิตที่เป็นกุศลให้จนหมดสิ้นไม่เหลือ
ทุกคนก็แยกย้าย

ทุกคนมีใบหน้าเปื้อนด้วยรอยยิ้ม ที่สามารถ
แย่งรับได้ไม่จำกัด

สักพักเดินดูสิ่งก่อสร้างวัดบุปผารามที่เหลือไว้ให้เห็นไม่มากเท่าวัดเชตวัน เสาอโศกถูกตัดเป็นศิวลึงค์ของศาสนาฮินดู ไม่เที่ยงหนอในโลกนี้

นั่งรถสามล้อแบตตรี่ออกมา

หมู่บ้านสองข้างทางแสดงธรรม

ทุกคนในหมู่บ้านออกยืนที่หน้าบ้านตน
นำของที่ได้มายกขึ้นมาโชว์ว่าเขาได้ของที่เรานำมาแจกด้วยรอยยิ้มที่มีไมตรี

ไม่เห็นเขาเพราะจำได้ว่าเราไม่เห็นพวกเขาเลย

คงเป็นน้องชายตัวเล็ก น้องสาวตัวน้อย หรือลูกสาวลูกชายของพวกเขาทำหน้าที่อย่างสุดกำลังในการแย่งชิงกับคนในวัยเดียวกัน ที่ได้รับโอกาส

เขาทำหน้าที่เพื่อครอบครัว เห็นแล้วใจหาย
ที่เคยดึงของกลับเพราะจำได้ว่าเขารับไปแล้วหลายครั้ง ทำไมเขาไม่รู้จักพอเสียที

เห็นธรรมะจากการให้ในครั้งนี้ต้องกลับมาคิดใหม่ว่า
เมื่อไหร่ที่คิดจะให้ใจต้องตั้งมั่นไม่หวั่นไหว
ถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าคิดจะให้ใครเลย

….เพราะ….

อกุศลกรรมพร้อมที่จะทำให้เราเสียแต้มโกรธพวกเขาอย่างไม่ให้อภัย

สิ่งที่เราเห็นไม่ใช่สิ่งที่เราคิด
สิ่งที่เราคิดไม่ใช่สิ่งที่เราเห็น

ข้าพเจ้ามีศรัทธาในทานศีลภาวนาเป็นนิจ
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

พึงมีสติทุกลมหายใจ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปเยี่ยมพระเรวัตตะน้องชายพระสารีบุตร

พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปเยี่ยมพระเรวัตตะน้องชายพระสารีบุตร

ครั้งนั้น พระสารีบุตร เมื่อได้ทราบข่าวการบวชของท่านเรวัตตะ จึงได้กราบทูลพระศาสดาว่า

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นัยว่า พระเรวัตตะผู้เป็นน้องชายของข้าพระองค์บวชแล้ว ข้าพระองค์จักไปเยี่ยมเธอ

พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงทราบว่าพระเรวัตตะเพิ่งจะเริ่มทำความเพียรเจริญวิปัสสนา

จึงทรงห้ามพระสารีบุตรถึง ๒ ครั้ง
ในครั้งที่ ๓ เมื่อพระสารีบุตรทูลอ้อนวอนอีก

ทรงทราบว่า พระเรวตะได้บรรลุพระอรหัตแล้วจึงตรัสว่า สารีบุตร แม้เราเองก็จักไป เธอจงบอกให้พวกภิกษุได้ทราบด้วย

อ่านต่อ

วันเสาร์ที่18มกราคม 2563 วันแห่งชัยชนะ ตั้งโรงทานวัดภูเขาทอง ต.ภูเขาทอง อ.นครศรีอยุธยา จ.อยุธยา

วันเสาร์ที่18มกราคม 2563
วันแห่งชัยชนะ
ตั้งโรงทานวัดภูเขาทอง ต.ภูเขาทอง อ.นครศรีอยุธยา จ.อยุธยา

โครงการจาริกธุธงค์ 1ธันวาคม2562ถึง 18 มกราคม2563
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่600รูป
เดินธุดงค์ระยะทาง 50 โยชน์
……………………………………………………………………………
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น 8,000ชาม
หอยทอด 5,000 จาน
ข้าวเหนียวมะม่วง1,000กล่อง
น้ำดื่ม 5,760 ขวด

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมจิตมหาอนุโมทนา ในกุศลผลแห่งความเพียรทั้งหลาย ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในมหาอนุโมทนาด้วยเทอญ

สงฆ์ใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมา
แต่องค์สมเด็จภัควันต์
เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรรลุทางที่อัน
ระงับและดับทุกข์ภัย
โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร   ปัญญาผ่องใส
สะอาดและปราศมัวหมอง
เหินห่างทางข้าศึกปอง บ มิลำพอง
ด้วยกายและวาจาใจ
เป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลแด่โลกัย
และเกิดพิบูลย์พูนผล
สมญาเอารสทศพลมีคุณอนนต์
อเนกจะนับเหลือตรา
ข้าขอนบหมู่พระศราพกทรงคุณา
นุคุณประดุจรำพัน
ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์พระไตรรัตน์อัน
อุดมดิเรกนิรัติศัย
ขอจงขจัดโภยภัยอันตรายใดใด
จงดับและกลับเสื่อมสูญ            
…………………………………………………………………….
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมจิตมหาอนุโมทนา
ในกุศลผลแห่งความเพียรทั้งหลาย
ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในมหาอนุโมทนาด้วยเทอญ

กราบมหาอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ในโลกนี้ไม่มีเรื่องใดเกิดขึ้นเพราะความบังเอิญ

ยังมีภิกษุอีกพวกหนึ่ง เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันโดยทางเรือ ในขณะที่เรือแล่นมาในระหว่างทาง เรือเกิดหยุดเสียกลางทะเลเฉยๆ

แม้นายเรือและลูกเรือต่างพยายามแก้ไขอย่างไรก็ไม่ยอมขยับเขยื้อน มนุษย์ผู้เชื่อโชคลางต่างวิจารณ์กันว่า

“การที่เรือไม่แล่นนี้เป็นเพราะมีคนกาลกิณีอยู่ในเรือ หากกำจัดคนนี้ออกเล้ว เรือก็จะแล่นไปได้”

จึงปรึกษากันว่า

“จะหาทางรู้ผู้เป็นกาลกิณีได้โดยวิธีใด”

จึงตกลงให้มีการจับฉลากกันขึ้น หากฉลากตกกับผู้ใด ก็แสดงว่าผู้นั้นเป็นกาลกิณี ให้โยนถ่วงทะเลเสีย จึงตกลงจับสลากกันทุกคน

ผลปรากฎว่าสลากกาลกิณี ได้แก่เมียสาวของกัปตันเรือเอง จึงปรึกษากันว่า

อ่านต่อ

โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติครั้งที่1 รุ่นตามรอยพระศาสดา

โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติครั้งที่1
รุ่นตามรอยพระศาสดา

วันเสาร์ที่14มีนาคม 2563
เปิดรับสมัคร ผู้สนใจอุปสมบทจำพรรษา
ที่วัดเชตวันมหาวรวิหาร นครสาวัตถี แคว้นโกศล อุตรประเทศ ประเทศอินเดีย

รับสมัครพระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก
อุบาสิกา คัดเลือกเพื่อจำพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว
ตลอดจนอุทิศแด่บิดามารดา ปู่ย่าตายาย

ครั้งหนึ่งในชีวิต

ได้ปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานในบริเวณที่พระศาสดาและพระอรหันต์สาวกเคยจำพรรษาถึง19ปี

ติดต่อสอบถาม0936956364 คุณน้ำ
บ้านเพชรบำเพ็ญ พุหวายหมู่6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ขออำนาจอันบริสุทธ์ของจิต
ที่ข้าพเจ้ามีโอกาสอุปฐากปัจจัยสี่แก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ที่เจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน
จาริกธุดงค์วัตรศึกษาพระปริยัติธรรม

บุญที่ข้าพเจ้ารักษาศีลให้ทานเจริญภาวนา
มีโอกาสสร้างวิหารลานเจดีย์ สร้างโบสถ์
สร้างศาลา สร้างสถานปฎิบัติธรรม
ดูแลอุปถัมภ์ผู้ปฎิบัติธรรม

และให้ธรรมเป็นทานตลอดมา

กุศลจิตอันบริสุทธิ์ดีแล้วของข้าพเจ้า
เป็นไปเพื่อความสละ ละวาง อัตตาตัวตน

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย มีคุณของพระพุทธ คุณของพระธรรม คุณของพระสงฆ์ และคุณบิดามารดาครูอาจารย์

ธรรมวิเศษใดยังผลให้พระสงฆ์ในทิศทั้งสี่
มีดวงตาเห็นธรรม

อ่านต่อ

กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ ทำแบบไหนได้รับแบบนั้น

ในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธองค์ประทับ ณ วัดเชตวันมหาวิหาร อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตเมืองสาวัตถี

ภิกษุทั้งหลายที่เที่ยวเผยแพร่ศาสนาไปทั่วทิศานุทิศ เมื่อออกพรรษาต่างก็เดินทางมาเพื่อเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เมื่อมีเรืองอันใดที่สงสัยก็นำมาทูลถามกันตามแต่เหตุการณ์ ได้ถือปฎิบัติเช่นนี้ตลอดมา

มีภิกษุพวกหนึ่ง เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านรับนิมนต์ฉันในบ้านของคหบดีผู้หนึ่ง ขณะกำลังฉันข้าวยาคูเพื่อรอเวลาบิณฑบาต 

เผอิญเห็นบ้านหลังหนึ่งในที่ไม่ไกล ถูกไฟไหม้ สาเหตุเกิดจากหญิงรับใช้ของบ้านนั้น จุดไฟหุงข้าวแล้วนั่งหลับไฟลามลุกเชื้อเพลิงติดหลังคา แล้วไหม้อย่างรวดเร็ว

ขณะไฟไหม้ในบ้านนั้นเปลวไฟโหมหนัก
ส่งเสวียนหม้อซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลมไฟติดไหม้โดยรอบพุ่งขึ้นสู่อากาศ

อ่านต่อ