ศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว

..วันเสาร์..อาทิตย์ที่ 19-20 ตุลาคม 2562..

..ศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว..

..งานทอดกฐินบ้านเพชรบำเพ็ญ..
..งานทอดกฐินวัดเขาอิติสุคโต..

..ชีวิตแตะสุข..วันต่อวัน..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 256

..วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562..

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ ได้ถวายน้ำดื่มใช้ในงานกฐินวัดต่างๆดังนี้

: ณ วัดเขาอิติสุคโต ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด
: ณ มหาจุฬาอาศม ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด
: ณ สำนักเรียนวัดมหาธาตุ ถวายน้ำดื่ม 4,200 ขวด
: ณ วัดวังกระดี่ทอง ถวายน้ำดื่ม 3,600 ขวด
: ณ วัดเขาพระ ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด
: ณ วัดน้ำโจนเหนือ ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด
: ณ วัดลำชะล่า ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด
: ณ วัดวังมะเดื่อ ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด
: แจกงานกฐินบ้านเพรชบำเพ็ญ 9,600 ขวด

..ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกท่านร่วมบุญมา..
..ขอให้ทุกท่าน..ร่ำรวยความสุข..สุขภาพแข็งแรง..เจริญก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน..สุขกาย..สุขใจ..อย่าได้พบอุปสรรค์ขัดขวาง..เหลือกิน..เหลือใช้..มีทรัพย์ที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมายตลอดเวลา..

..สาธุ สาธุ สาธุอนุโมทามิ..

อ่านต่อ

ตาบอด..ไม่เห็นทาง.. ..ใจบอด..ไม่เห็นธรรม

หลงรัก..ไปแล้ว
หลงโกรธ..ไปแล้ว
หลงยึดถือ..ไปแล้ว
หลงครอบครอง..ไปแล้ว
หลงอำนาจวาสนา..หลงจนติดบ่วง…เสน่ห์หา
รู้ตัวทุกอย่าง..แต่วางไม่ได้

เมื่อพบทางสายเอก..มีทางออก..มีแสงสว่าง..แปลกมาก..เราไม่เดินออก

รู้ว่า..ทุกข์..รู้ว่าทน..รู้ทุกอย่าง และยังย้อนกลับ..ไปอยู่ในความมืดมน

..ตาบอด..ไม่เห็นทาง..
..ใจบอด..ไม่เห็นธรรม..

ไม่มีผู้วิเศษท่านใด..ช่วยได้
…..ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน…..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

หนทางอีกยาวไกล..เวลาเหลือเท่าไหร่ไม่รู้…

หนทางอีกยาวไกล..เวลาเหลือเท่าไหร่ไม่รู้
วันต่อวัน..ให้มีประโยชน์มากที่สุด..ก็OK
และก็ยังไม่รู้..จะมีวันพรุ่งนี้หรือเปล่า

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ผลบุญของผู้บูชาพระพุทธเจ้า…

ในกรุงราชคฤห์ มีช่างจัดดอกไม้คนหนึ่ง ชื่อ “สุมนะ” ทุกๆ เช้า เขาจะนำดอกมะลิ ๘ ทะนาน ไปถวายพระเจ้าพิมพิสาร และจะได้ทรัพย์มาเป็นค่าดอกไม้วันละ ๘ กหาปณะเป็นประจำ

    วันหนึ่ง ขณะที่เขาถือดอกไม้จะนำไปถวายพระราชา พระบรมศาสดาเสด็จมาบิณฑบาต พร้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์จำนวนมาก พระพุทธองค์ทรงเปล่งฉัพพรรณรังสีออกจากพระวรกาย นายสุมนะเห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธามาก 

อ่านต่อ

อานิสงส์การทอดกฐิน…

อานิสงส์การทอดกฐิน

๑ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒.เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุเป็นพระสาวกที่ได้รับยกย่องว่าเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านต่างๆ
๓.เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุธรรมโดยง่าย
๔.ทำให้ได้เป็นท้าวสักกเทวราช เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลาย (พระอินทร์)
๕.ทำให้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ปกครองแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้ง ๔ เป็นขอบเขต และมี แก้ว ๗ ประการ
๖.ทำให้ได้เกิดเป็นเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ มีฤทธิ์มีอานุภาพมาก
๗.ทำให้ได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์มหาศาล
๘.ทำให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

อ่านต่อ

วันจันทร์ที่14ตุลาคม 2562 ถวายน้ำดื่ม…

วันจันทร์ที่14ตุลาคม 2562

ถวายน้ำดื่มวัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ ตึกมหาจุฬาฯ
จำนวน4,800ขวด

ถวายน้ำดื่มมหาจุฬาอาศรม อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี
จำนวน4,800ขวด

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562.. ..ตักบาตรเทโวโรหณะ..บ้านเพชรบำเพ็ญ..

..วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562..

..ตักบาตรเทโวโรหณะ..บ้านเพชรบำเพ็ญ..

..ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชา..พระพุธโธ..พระธัมโม..พระสังโฆ..เป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้า..

..ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชา..พระพุธโธ..พระธัมโม..พระสังโฆ..เป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้า..

..ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชา..พระพุธโธ..พระธัมโม..พระสังโฆ..เป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้า..

..อุกาสะ อุกาสะ ดอกไม้และข้าวต้มลูกโยนพร้อมทั้งบริวารของข้าพเจ้าเหล่านี้..บริสุทธิ์ดีแล้ว..

..ขอน้อมถวายใส่บาตรแก่พระสงฆ์
ผู้อยู่ครบถ้วนไตรมาสพรรษานี้..
..เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลและนานเทอญ..

..ขอเชิญแม่พระธรณีเสด็จมาเป็นทิพย์พยานให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะพระเจ้าข้านิพพานนะปัจจะโยโหตุ..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

(ใช้สำหรับอธิษฐานใส่บาตรข้าวต้มลูกโยนที่อื่นได้ด้วยนะคะ)

อย่าจิตตก..เสียเวลา

..ถ้าชีวิตเรา..ต้องอยู่กับคน..ที่มีตัวตนสูง..
..ไม่มี..เหตุผล..มีความยึดมั่น..ถือมั่น..
..อย่าไปโกรธตอบ..อย่าเอาในสิ่ง..ที่เขาเป็น..
..มาเป็น..ภาระทางใจ..เปลี่ยนเขาไม่ได้..
..ก็เอาเขาเป็นอาจารย์ แล้วบอกตัวเองว่า..
..สิ่งที่เราเห็น..เป็นแค่ภาพวาด..
..อีกไม่นาน..ภาพเหล่านี้..ก็ต้องถูกแขวนติดผนัง..
..อย่าจิตตก..เสียเวลา..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..