สู้ไปด้วยกันค่ะ

สู้ไปด้วยกันค่ะ
รวบรวมกำลังใจที่มีทำไปเรื่อยๆ
ขอขอบพระคุณนายกเทศมนตรีอำเภอหัวหินที่ร่วมด้วยช่วยกัน
ให้มีตู้กับข้าวสำหรับประชาชนในยามนี้

และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมปัจจัยและสิ่งของสำหรับตู้กับข้าวปันสุข เห็นได้ว่าหากเราช่วยกันยากแค่ไหนก็ง่ายเสมอ

อาหารเริ่มลงมือหุงข้าวเช้ามืด ตีสองตีสาม ตักใส่ถุงแพคลงกล่องเสร็จประมาณ10โมงเช้า 

ไม่เบื่อที่จะให้ ไม่เบื่อที่จะทำ

ทุกคนอิ่ม ลูกหลานอิ่ม ปัญหาก็ไม่มี
หากทุกคนลำบาก ปัญหาคงมีทุกวัน
ไม่ใช่หน้าที่แต่เป็นโอกาสในการแบ่งปัน
แม้เล็กน้อยแต่มาจากใจล้วนๆ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ