วันเสาร์ที่11มิถุนายน 2565

วันเสาร์ที่11มิถุนายน 2565
ร่วมทำบุญบวชพระ17รูปแม่ชี7ท่าน
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
แม่ชีผู้ปฏิบัติธรรม ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ