วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567
ขอเชิญชวนร่วมบุญ..ทำบุญวันเสาร์5 เดือน 5 ปีมะโรง
บุญข้าวสารกระสอบละ1,500 บาท
บุญน้ำดื่มโหลละ 30 บาท
บุญแก๊สหุงต้มถังละ 600 บาท
ทำตามกำลังบัญชีกสิกร 6332114318
ทศพร วชิระบำเพ็ญ
————————–
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
จงปกปักรักษาท่านให้มีสุขภาพแข็งแรง
มีสติปัญญาสว่างไสว
ขออำนาจแห่งทานจงส่งผลดลบันดาล
ให้ท่านจงเจริญด้วยทรัพย์ทั้งภายนอกและทรัพย์ภายใน
นึกคิดสิ่งใดขอให้ท่านสมปรารถนาทุกประการ
เดินทางปลอดภัย

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ