วันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2563

วันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2563

จุดพักฉันเพล
ณ.วัดสามัคคีธรรม 
(วัดบ้านส้าน)ต.บางวัน อ.คุระบุรี
จ.พังงา

เป็นผูแทนเจ้าภาพน้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ