วันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2563

วันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2563
ร่วมทอดผ้าป่าสร้างพระใหญ่
ณ.วัดนาคเกิด จ.ภูเก็ต

ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรหมู่ใหญ่
พระอาจารย์จรัน อนังคโน
นำพระสงฆ์สมาทานธุดงค์ 13 ข้อ 
บ่ายวันนี้เริ่มออกจาริกธุดงค์

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญทานนี้เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ