วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566
——————————
ทศพร วชิระบำเพ็ญ และคณะศิษย์จากทิศทั้งสี่
เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์งานกฐินวัดอุทยานธรรมดงยาง
วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
กฐินวัดที่69-70

โต๊ะจีน150×1,500โต๊ะ 225,000 บาท
แอร์ปรับอากาศ2ตัว= 50,000 บาท
ผ้าไตร100×2,500 =. 250,000 บาท
อิฐแดง 41,600 ก้อน=208,000 บาท
ปลาสด3,000กิโลกรัม 100,000 บาท
ร่วมใส่ซองถวายพระ 200,000บาท
น้ำดื่ม โรงทาน ผลไม้ 100,000บาท

รวม1,133,000บาท
………………………………………………
ถวายปัจจัย 100,000 บาท
ร่วมบุญทอดกฐินวัดที่ 1
ณ.วัดไทยธรรมศาลา ประเทศอินเดีย

ถวายปัจจัย20,000 บาท
ร่วมบุญทอดกฐินวัดที่ 2
วัดมะเกลือ กรุงเทพมหานคร

ถวายปัจจัยทอดกฐินสร้างพระอโบสถ100,000บาท
วัดพรหมรังษี อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมบุญทอดกฐินวัดที่3

ถวายปัจจัย100,000บาท
ร่วมบุญทอดกฐินติดตั้งโคมไฟฟ้ารอบศาลาบันลือธรรม
ณ.วัดนิโรธพิมพาราม (สาขาวัดนาหลวง)
บ้านจำปา โนนสะอาด ต.หนองนาคำ
อ.เมือง จ.อุดรธานี (กฐินวัดที่4)

ถวายปัจจัย100,000บาท
ร่วมทอดกฐินสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
ณ.วัดบ้านเขือง ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ(กฐินวัดที่5)

ถวายปัจจัย100,000บาทร่วมทอดกฐิน
สร้างศาลาเชียงทอง ณ.วัดใต้ ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ(กฐินวัดที่6)

ถวายปัจจัย100,000บาทร่วมทอดกฐิน
สร้างพระอุโบสถ ณ.วัดบ้านเกิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ (กฐินวัดที่7)

เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์
รายจ่ายตั้งโรงทาน ผลไม้ น้ำดื่ม แจกทาน
ปัจจัย 300,000บาท
ร่วมทอดกฐินสร้างโรงครัว
ณ.วัดดอนตะโหนด ต.โพธิ์ทะเล อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี (กฐินวัดที่8)

ถวายปัจจัยร่วมกฐืน100,000บาท
วัดไตรสิกขา(พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ) จ.สกลนคร กฐินวัดที่9

ถวายปัจจัยร่วมทอด20,000บาท
วัดบ้านดอนแดง(พระอาจารย์สายัญ ) จ.ศรีสะเกษ กฐินวัดที่10

ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐิน20,000บาท
วัดป่าภูปอ(พระอาจารย์ยาวมหาทาน) จ.กาฬสิน กฐินวัดที่11

วัดถวายปัจจัยร่วมทอดกฐิน20,000บาทวัดบ้านโนน(พระอาจารย์ศักรินทร์) ศรีสะเกษ กฐินวัดที่12

ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐิน20,000บาท
วัดใหม่โนนเหมือดแอ(พระครูชูชาติ)
วัดที่13

ถวายปัจัยร่วมกฐิน20,000บาท
วัดหนองเหล็กใหญ่(ท่านพระครูวาปี)
จ.ศรีสะเกษ วัดที่14

ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐิน20,000บาท
สวนป่าโมงเจริญโพธิธรรม อุบลราชธานี
(พระอาจารย์มหามร) วัดที่15

ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐิน20,000บาทวัดน้อยสามัคคีธรรม หลวงปู่ฉลอง ศรีสะเกษ
วัดที่16

ถวายปัจจัยร่วมกฐิน40,000บาท
วัดป่านายาง สกลนคร บ้านโยมตู่โยมสันติ
วัดที่17

ถวายปัจจัยร่วมบุญทอดกฐิน20,000บาท วัดป่าบ้านท่า พระอาจารย์ประเสริฐ วีดที่18

ถวายปัจัยร่วมบุญทอดกฐิน20,000บาทวัดสวนป่านาโพธิ์ ครูบาโจ ยโสธร วัดที่19

ถวายปัจจัยร่วมบุญทอดกฐิน20,000บาท
ที่พักสงฆ์ ปางทองวนาราม จ.ตาก วัดที่20

ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐิน100,000บาทสร้างพระอุโบสถ วัดป่าดงพญาเย็น จ.นครราชสีมา วัดที่21

ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐิน100,000บาท
วัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน สหภาพเมียนมาร์
วัดที่22

ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐิน 100,000บาท
สร้างกุฏิสงฆ์ฟวัดวารินทราราม จ.อุบลราชธานี วัดที่23

ถวายปัจัยร่วมทอดกฐิน 20,000บาท
สร้างหอระฆัง วัดเสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ
จ.ศรีสะเกษ วัดที่24

ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐิน100,000บาท
สร้างกุฏิ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม จ.ร้อยเอ็ด กฐินวัดที่25

ถวายปัจจัย20,000บาท
ร่วมทอดกฐินสร้างพระอุโบสถ
วัดบ้านบากน้อย อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
พระอาจารย์มานิต กฐินวัดที่26

ถวายปัจจัย20,000บาท
ร่วมทอดกฐินวัดบัวหุ่งธรรมนิมิต
พระอาจารย์ป๋อง กฐินวัดที่27

ถวายปัจจัย20,000บาท
ร่วมทอดกฐินวัดภูเงิน พระมหาชัยฤิทธิ์
กฐินวัดที่28

ถวายปัจจัย20,000บาท
วัดหนองขุมปูน พระอาจารย์พรมมา (หลั่น)
กฐินวัดที่29

ถวายปัจจัย20,000บาท
วัดป่าประทีบธรรม อ.กันทรลักษ์ อ. ไสว
กฐินวัดที่30

ถวายปัจจัย130,000บาทร่วมทอดกฐินตกค้าง13 วัด

1.วัดป่าท่ากฐิน อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
กฐินวัดที่31
2.วัดป่าผาน้อย อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย กฐินวัดที่32
3.วัดถ้ำปู่หล้า อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
กฐินวัดที่ 33
4.วัดถ้ำฤาษี อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
กฐินวัดที่ 34
5.วัดถ้ำผาบฏ อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
กฐินวัดที่ 35
6.วัดภูผาดัก อ.สังคม จ.หนองคาย
กฐินวัดที่ 36
7.วัดป่าถ้ำหลักหมื่น ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย กฐินวัดที่ 37
8.วัดป่าภูนกกระบา อ.สังคม จ.หนองคาย
กฐินวัดที่ 38
9.วัดถ้ำภูธรรม อ.นายูง จ.หนองคาย
กฐินวัดที่ 38
10.วัดถ้ำนาขาม อ.สังคม จ.หนองคาย
กฐินวัดที่ 39
11.วัดถ้ำผาแบ่น อ.ปากชม จ.เลย
กฐินวัดที่ 40
12.วัดถ้ำภูเขาควาย อ.เชียงคาน จ.เลย
กฐินวัดที่ 41
13.วัดภูกระแต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย กฐินวัดที่ 42
ถวายปัจจัย20,000บาทร่วมทอดกฐิน
วัดป่าวิสุทธิธรรม อ.บ่อไร่ จ.ตราด
กฐินวัดที 43

ถวายปัจจัย120,000บาทร่วมสร้าง
พระอุปคุต ถวายวัดหนองเหล็กใหญ่
จ.ศรีสะเกษ กฐินวัดที่ 44

ร่วมถวายปัจจัย100,000บาทสมทบ
สร้างหอฉันสถานปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา กฐินวัดที่ 45

ถวายปัจจัย100,000บาทร่วมสมทบกฐิน
วัดมะฟัก จ.ศรีสะเกษ กฐินวัดที่ 46

ถวายปัจจัย100,000บาทร่วมสมทบกฐิน
วัดนิพเพธพลาราม จ.สกลนคร กฐินวัดที่ 47

ถวายปัจจัย20,000บาทร่วมสมทบกฐิน
วัดหนองสะมอน จ.ศรีสะเกษ กฐินวัดที่ 48

ถวายปัจจัย100,00บาทร่วมสมทบกฐิน
วัดไทรทอง จ.ร้อยเอ็ด กฐินวัดที่ 49

ถวายปัจจัย100,00บาทร่วมสมทบกฐิน
วัดบ้านหนองเผือ จ.ร้อยเอ็ด กฐินวัดที่ 50

ถวายปัจจัย100,00บาทร่วมสมทบกฐิน
วัดหนองสมบูรณ์ จ.ร้อยเอ็ด กฐินวัดที่ 51

ถวายปัจจัย100,00บาทร่วมสมทบกฐิน
วัดหนองแคน จ.ร้อยเอ็ด กฐินวัดที่ 52

ถวายปัจจัย100,00บาทร่วมสมทบกฐิน
วัดภูจวง จ.อุทัยธานี กฐินวัดที่ 53

ถวายปัจจัย100,00บาทร่วมสมทบกฐิน
วัดหนองจอก จ.อุทัยธานี กฐินวัดที่ 54

ถวายปัจจัย100,00บาทร่วมสมทบกฐิน
วัดบ้านนาแก จ.ยโสธร กฐินวัดที่ 55

ถวายปัจจัย100,00บาทร่วมสมทบกฐิน
วัดป่านาแก จ.ยโสธร กฐินวัดที่ 56

ถวายปัจจัย100,00บาทร่วมสมทบกฐิน
วัดลำเซบาย จ.อำนาจเจริญ กฐินวัดที่ 57

ถวายปัจจัย100,00บาทร่วมสมทบกฐิน
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชตวัน จ.กาฬสินธิ์
กฐินวัดที่ 58

ถวายปัจจัย100,00บาทร่วมสมทบกฐิน
ที่พักสงฆ์บ้านโปงบอน จ.ชุมพร
กฐินวัดที่ 59

ถวายปัจจัย100,00บาทร่วมสมทบกฐิน
วัดบ้านเหล่าข้าว จ.ร้อยเอ็ด กฐินวัดที่ 60

ถวายปัจจัย100,00บาทร่วมสมทบกฐิน
ที่พักสงฆ์ดอยแม่โกบี จ.แม่ฮ่องสอน
กฐินวัดที่61

ถวายปัจจัย100,00บาทร่วมสมทบกฐิน
วัดหนองบัวดง จ.ศรีสะเกษ กฐินวัดที่ 62

ถวายปัจจัย100,00บาทร่วมสมทบกฐิน
วัดบ้านสงยาง จ.ศรีสะเกษ กฐินวัดที่ 63

ถวายปัจจัย100,00บาทร่วมสมทบกฐิน
วัดป่าทรายทอง จ.ยโสธร กฐินวัดที่ 64

โอนปัจจัย16,556บาทร่วมถวายสมทบกฐิน
วัดป่าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม
กฐินวัดที่ 65

ถวายปัจจัย30,000บาท
ร่วมถวายสมทบกฐิน วัดวังกระดี่ทอง จ.พิจิตร
กฐินวัดที่ 66
ถวายปัจจัย100,000 บาทร่วมบุญ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ศรีสะเกษ กฐินวัดที่ 67

ถวายปัจจัย100,000บาทร่วมสมทบ
ทอดกฐินวัดป่านาคาราม อ.เมือง จ.สกลนคร
กฐินวัดที่ 68
ถวายปัจจัย600,000บาทร่วมสมทบทอดกฐิน70วัด (รอรายชื่อวัด)
โอนปัจจัย150,000บาทร่วมสมทบทอดกฐิน30วัด
1.วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
1.วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
2. วัดสามัคคีธรรม จ.สิงห์บุรี
3. วัดขุนสงฆ์ จ.สิงห์บุรี
4. วัดประดับ จ.สิงห์บุรี
5. วัดวิหารขาว จ.สิงห์บุรี
6. วัดจำปาทอง จ.สิงห์บุรี
7. วัดเสมาทอง จ.สิงห์บุรี
8. วัดฟูกทอง จ.สิงห์บุรี
9. วัดโพธิ์สังฆาราม จ.สิงห์บุรี
10. วัดประสิทธิ์คุณากร จ.สิงห์บุรี
11. วัดธรรมเจดีย์ จ.สิงห์บุรี
12. วัดช่องลม จ.สิงห์บุรี
13. วัดโพธิ์หอม จ.สิงห์บุรี
14. วัดสะเดา จ.สิงห์บุรี
15.วัดคีม จ.สิงห์บุรี
16.วัดบ้านจ่า จ.สิงห์บุรี
17.วัดหนองชะโด จ.สิงห์บุรี
18. วัดดาวเรือง จ.สิงห์บุรี
19. วัดข่อยสังฆาราม จ.สิงห์บุรี
20. วัดตลาดโพธิ์ จ.สิงห์บุรี
21. วัดประสิทธิ์ จ.สิงห์บุรี
22.วัดเมืองใหม่ จ.ลพบุรี
23.วัดห้วยเจริญสุข จ.สิงห์บุรี
24.วัดโฉมศรี จ.สิงห์บุรี
25.วังกะจับ จ.สิงห์บุรี
26.วัดราษฎร์บำรุงหนองลี จ.สิงห์บุรี
27.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จ.สิงห์บุรี
28.วัดสิงห์สุทธาวาส จ.สิงห์บุรี
29.วัดกลางชูศรีเจริญสุข จ.สิงห์บุรี
30.วัดถ้ำเทพนิมิต จ.ขอนแก่น
เป็นวัดที่ยืมหนังสือพระไตรปิฎกเพื่อนำมาสาธยายที่วัดดอนตะโหนด ตลอดปีที่ผ่านมา และจะยืมมาสาธยายต่อไปจนกว่าจะจบพระสูตร

น้อมกราบอนุโมทนาพยัญชนะตัวอักษร
ในพระไตรปิฎกทุกพยัญชนะ
ขอให้ข้าพระพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดใน
อริยสัจธรรม ถึงมรรคผลนิพพานเป็นอัศจรรย์อย่างยิ่งในกาลบัดนี้เทอญ

รวมทอดกฐิน 170 วัด
———————————
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………
ขอให้ท่านทั้งหลายร่วมอนุโมทนาสาธุ
มีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งธรรมด้วยเทอญ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ