วันอังคารที่7ธันวาคม 2564

วันอังคารที่7ธันวาคม 2564
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ