วันอังคารที่3พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่3พฤษภาคม 2565
ถวายน้ำดื่ม9,600ขวด
ไข่ไก่10ตั้ง
น้ำมันพืช20ลัง
ผงฟ้าไทย20ลัง
ผงชูรส10ลัง
ซอสฝาเขียว10ลัง
น้ำมันหอย10แกลลอน
น้ำตาลทราย20กระสอบ
สะโพกไก่50โล
หมูเนื้อแดง50โล
สามชั้น50โล
ลูกชิ้นหมู100โล
ถวายแก่พระสงฆ์สามเณรวัดโมลีโลกยารามวรวิหาร
แขวงวัดอรุณ กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายน้ำดื่ม1,000โหล 12,000ขวด
ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ในทิศทั้งสี่เข้าปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เข้าฝึกอบรมท่องจำพระปาติโมกข์
ณ.วัดนาแก ต.นาแก
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด
ร่วมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ ณ.ศูนยพัฒนาศาสนาแคมป์สน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ