วันอังคารที่22ธันวาคม 2563

วันอังคารที่22ธันวาคม 2563
เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์โครงการเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ตถึงจ.นครปฐม
ปี2563-2564

จุดฉัน 
เช้าวันที่ 22 ธันวาคม 2563 #วัดห้วยทรายขาว ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

จุดปักกลด

คืนวันที่ 22 ธันวาคม 2563 #วัดบางเจริญ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา 
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————
—————————
สิ่งของทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของข้าพเจ้าผู้เดียว
ข้าวน้ำอาหารได้ทรัพย์มาจาก
เจ้าภาพผู้มีศรัทธาในทิศทั้งสี่ร่วมบุญ
ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำอนุโมทนาเถิด
———————————-
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ