วันอังคารที่2กุมภาพันธ์ 2564

วันอังคารที่2กุมภาพันธ์ 2564

เวลา10.00น.ทำบุญถวายมหาสังฆทาน
เนื่องในงานบำเพ็ญกุศล
ทักษิณานุปาทาน
ครบรอบอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี ชาตกาล 
     เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์                
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง

พิธีถวายรถแบคโฮขนาดเล็ก 

ร่วมทอดผ้าป่าสร้างอุโบสถวัดป่านาดี
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ร่วมถวายปัจจัยซ่อมหลังคาวัดป่าดอนสวรรค ต.แพค อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

ร่วมทอดผ้าป่าสรา้งศาลา
วัดหนองสะมอน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน
ในเขตอำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

มอบพระพุทธรูปให้โรงเรียนใน
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เวลา 13.00 น.
ร่วมพิธีเทปูนส่วนเศียร 
องค์พระพุทธศิลาลามงคล
ณ ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เพื่อถวายเป็นอาจาริยะบูชาแด่
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงค์
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

————————————
กราบถวายความเคารพและอาลัย
ในเจ้าประคุณสมเด็จ

เกล้า
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ