วันอังคารที่17มกราคม 2566

วันอังคารที่17มกราคม 2566

ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ณ.วัดอุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
………….
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
…………..
อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ