วันศุกร์ที่7-17กุมภาพันธ์ 2563

วันศุกร์ที่7-17กุมภาพันธ์ 2563
โครงการจาริกธรรมวัดไตรสิกขา จ.สกลนคร ถึงพระธาตุพนม
จ.นครพนม ปราวนาถวายน้ำดื่มและถวายภัตตาหารตลอดโครงการแก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา จำนวน500/600รูป/คน

ท่านสามารถร่วมบุญกับแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญได้ตามกำลัง
ศรัทธาสะสมบุญไว้เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความเจริญในชีวิตนี้และในโลกหน้า

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ