วันศุกร์ที่1กรกฎาคม 2565

วันศุกร์ที่1กรกฎาคม 2565

ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระปริวาสกรรม
บ้านเพชรบำเพ็ญ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ถวายน้ำดื่ม9,600ขวด
ข้าวสาร20สอบจำนวน1,000กิโลกรัม
ไข่ไก่10ตั้ง จำนวน3,000ฟอง
น้ำมันพืช30ลัง
ฟ้าไทย20ลัง
เต้าเจี้ยว10ลัง
ฝาเขียว10ลัง
สะโพกไก่ 50โล
หมูเนื้อแดง50โล
สามชั้น50โล
ลูกชิ้นหมู100โล
ถวายแก่พระสงฆ์สามเณรเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน509รูป
วัดโมลีโลกยารามวรวิหารพระอารามหลวง แขวงวัดอรุณ กรุงเทพมหานคร

ถวายภัตตาหารบิณฑบาตรแก่
พระสงฆ์สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
โครงการจาริกธุดงค์ผามออีแดงสู่เขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

ถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ