วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565

••สมาทานศีล 5••

••ตั้งนะโม 3 จบ••

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฎิคัณหาตุ อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์
ขอพระสงฆ์ จงรับภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ
==========================

ขอน้อมอนุโมทนากับทุกบาททุกสตางค์
ขอให้ขาพเจ้ามีส่วนในบุญขอท่านด้วยเถิด

: ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์เข้าปริวาสกรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ จังหวัดเพชรบุรี

: ถวายสังทานภัตตาหารแก่พระสง์สามเณร ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

: ถวายภัตตาหารบิณฑบาตรแก่
พระสงฆ์สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ในโครงการจาริกธุดงค์ผามออีแดงสู่เขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

: ถวายสังฆทานภัตตาหาร แก่พระสงฆ์สามเณร ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์
เข้าปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดป่านาดี ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: เลี้ยงอาหารแก่เด็กนักเรียน โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน นักเรียน ครู บุคลากร
พนักงานในส่วนท้องถิ่นในเขตตำบลกุง
ณ อุทยานธรรมดงยาง ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
==========================
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
==========================

ขอเชิญร่วมบุญภัตตาหารพระ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกับคุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ได้ที่
บัญชีธนาคารกสิกรไทย 633-211-431-8
ชื่อบัญชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

: ร่วมบุญ 300 บาท มีของที่ระลึกจากคุณแม่ชีทศพร 1 ชิ้น (สอบถามของที่ระลึกจากแอดมิน)

https://lin.ee/pLDk8kF
: แอดมิน..ตอบไลน์ไม่ทัน..ต้องขออภัยล่วงหน้านะคะ
: เป็นข้อความอัตโนมัต ขออภัยที่รบกวนนะคะ