วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
วัดหนองบัวดง วัดหนองพอก 
วัดหนองจอก วัดหลักด่าน 
วัดดงเค็ง  วัดบ้านตู้ อำเภอหนองบัวดง
จังหวัดศรีสะเกษ

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรวัดสวนป่ากตัญญุตาราม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ 300 รูป/คน

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยปฏิบัติบูชาทั้งหลายเหล่านี้

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..จงส่งผล ดลบันดาล ให้ทุกท่าน เป็นผู้สมความปรารถนา เจริญด้วยพรชัยมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน
ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ..
————————————
..วันนี้ทำ..
: ส้มตำ To Go 1,011 กล่อง
: ขนมจีนน้ำยา 1,200 ชุด
: สลัดผักสด 300 กล่อง
: เฉาก๋วยเย็นๆ 500 ขวด
: ข้าวเหนียว ปลาเค็มทอด แจ่วบอง
จำนวน 500 ชุด
: ผัดพริกหมูใส่ยอดมะพร้าว

: ส่งมอบเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล 
โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ

: มอบให้เจ้าหน้าที่จุดตรวจอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: มอบให้ชาวบ้านหนองบัวดงเนื่องจาก
ล็อกดาวน์ทั้งตำบล
————————————
..ฝึกมีสติ..ด้วยสมาธิ..ทุกอริยบท..
..ปฏิบัติธรรม..ในแบบที่ถนัด..
..สู้..กับความโกรธ-โลภ-หลง-ที่อยู่ในใจ..
..ไม่ปรุง..ไม่ปรี๊ด..ไม่อยากได้..ไม่มีตัวตน..
..สนามรบ..ในสันดาน..
..สู้..ชนะบ้าง..ส่วนใหญ่แพ้มาก..

..ยากทุกวัน..อารมณ์ศัตรู

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ