วันพุธที่25พฤษภาคม 2565

วันพุธที่25พฤษภาคม 2565

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายปัจจัยทอดผ้าป่า 2565 กองครั้งที่3
ยอดรวม813กอง
ร่วมถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
เดินธรรมยาตราวัดไตรสิกขาสู่วัดพระธาตุนาดูน
ณ.วัแบ้านคำขาม ต.ดงมูล
อ. หนองกุงศรี จ.กาฬสิน

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ประชาสัมพันธ์
ท่านสามารถร่วมบุญทอดผ้าป่าได้ทุกวัน
ตามกำลังศรัทธา
บัญชีกสิกร 6332114318
ปัจจัยที่โอนมาทอดผ้าป่าทุกวัน
จนกว่าจะถึงสะดือเมืองมหาสารคาม

อนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมบุญทุกวัน
ขอให้ทรัพย์ที่ร่วมบุญมางอกเงยเหมือนรวงข้าวด้วยเทอญ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ