วันพุธที่2กุมภาพันธ์2565

วันพุธที่2กุมภาพันธ์2565

สร้างบุญกุศลน้อมอุทิศถวายแก่
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงค์
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
ทำพิธีบวงสรวงเทเสาเอก
สร้างวิหารหอฉันท์งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน3,800,000บาท
ถวายปัจจัย1,500,000บาทสมทบสร้างห้องน้ำหอฉันท์

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
อุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
งานปริวาสกรรมประจำปี2565
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
โครงการอบรมท่องจำพระปฏิโมกข์
ณ.วัดป่านาแก ต.นาแก
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
อุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนพไพร
จ.ร้อยเอ็ด

ถวายข้าวสาร30กระสอบ
ไข่ไก่10ตั้ง น้ำมันพืช20ปี้บ
น้ำตาลทราย10ท่อนกระทิ10ลัง
ฟ้าไทย10ลัง ผงชูรส5ลัง
ซอสฝาเขียว10ลัง
ลูกชิ้นหมู100กิโลหมูเนื้อแดง50กิโล
หมูสามชั้น50กิโล หมูบด50กิโล
สะโพกไก่100กิโล ปีกบน100กิโล
น้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดตากฟ้าพระอารามหลวง จ.นครสวรรค์

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์
สาธุ สาธุ สาธุ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ