วันพุธที่18มกราคม 2566

วันพุธที่18มกราคม 2566

ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.วัดอุทยานธรรมดงยาง
ณ.ดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.สวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
………….
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
…………..
อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ