วันพฤหัสบดีที่22เมษายน

วันพฤหัสบดีที่22เมษายน
2564

ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
 อุทยานธรรมดงยาง
และวัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

วันนี้ทำส้มตำTo Go 1,000กล่อง
ผัดหมี่1,200ห่อ เป็นกำลังใจ
ให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล
โรงพยาบาลยโสธร
————

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ