..วันปิยมหาราช..วันที่ ๒๓ ตุลาคม…

..วันปิยมหาราช..วันที่ ๒๓ ตุลาคม
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐ
————————————–
ข้าพระพุทธเจ้า
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ