วันนี้..วันพระ แรม 15 ค่ำ สิ้นเดือน 10 ปีเถาะ

วันนี้..วันพระ แรม 15 ค่ำ สิ้นเดือน 10 ปีเถาะ
………………………………………………….
ความยึดมั่นทั้งหลาย..นำความทุกข์มาสู่ตน
ไม่ยึดไม่ทุกข์…………
………………………………………………….
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ