วันนี้ วันพระแรม8ค่ำเดือน9ปีขาล

วันนี้ วันพระแรม8ค่ำเดือน9ปีขาล

ลืมตา..เจริญสติ..เพื่อสร้างกุศลผลบุญ
มีข้อสอบ..ให้ต่อสู้..ทุกวินาที..สอบสวนตน
ไม่ต้องสอบสวนผู้ใด..รู้ได้เฉพาะตน
..ศรัทธาอย่างมีปัญญา..

ชนะใจตน..ชนะคนทั้งโลก

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ